Skip to main content

Full text of "Guaire"

See other formats


guAme An u-AtAm peAt)Ati ua tAogAme 

CAtlOUAC, s.p. 

" IMTHEACHT NA TROMDHÁIMHE." CtlTO A 
I (COtlAtt CeAtlTIAC -oo ctnn 1 n-eAjAn.) BOSTON COLLEGE LIBRARY 
CHESTNUT HILL, MASS. 

^^^^í t»Aite Ác a ctiAc : 

mum nA LeAbAR sAeOitge 

: £ THE IRISH BOOK COMPANY 

-6 SRÁ1X) "o'ot/ien 

bruin ASUS ntiAUlAn 

potrtxvó 6ititti 

W0\ SUÁ1T) 11 ASA 

■fl iqi5 

^^Jxi S^Ati ; unit) An bporc, is. 8d* IRISH TEXTS FOR INTERMEDIATE 
SCHOOLS, 

VeAbnín nA LeAnb. A selection of tales from Hans Christian 
Andersen, translated into Irish by Norma Borthwick. The 
stories are divided into short lessons, each lesson being headed 
by a vocabulary of the less common words. The book thus 
forms a very suitable text to follow CeaccA beA^A S&e-óiLge 
or other Irish primers. Also in Simplified Spelling. 40 pp. 
Price 3d. net ; by post, 4d. 

Stl Ab n A mbAtl bponn. A reading book of stories told by Canon 
O'Leary. The stories are divided into short lessons, each 
headed by a vocabulary. The book also contains three simple 
poems, each poem being headed by a vocabulary. Also in 
Simplified Spelling. 3d. net ; by post, 4d. 

Aesop A UÁini5 50 Vl-éitlirm. cnilASAC A *óó. Second Series of 
iEsop's Fables in Irish. By Canon O'Leary. Specially prepared 
for Intermediate Schools with fifty pageo of notes and vocabu- 
lary, is. net ; by post, is. ijd. 

Aesop A CÁ1T115 SO ri-émmn. First Series of iEsop's Fables. By 
Canon O'Leary. With a vocabulary. 6d. net ; by post, yd. 
English Translation, 3d. net ; by post, 4d. 

ATI CleASAlt)e. By Canon O'Leary. A modernization of a 
sixteenth century story. With introduction, notes, vocabulary 
and indexes of personal and place names, is. net ; by post, 
is. ijd. 

ttJ^Alt) mAC con. By Canon O'Leary. A modernization of 
the old tale, " Cath Muige Mucrime." With introduction, 
notes, vocabulary, and indexes of personal and place names. 
is. 6d. net ; by post, is. 7Jd. 

StlAltte. By Canon O'Leary. A modernization of the old tale, 
" Imtheacht na Trom-dhaimhe." With introduction, notes, 
vocabulary, and indexes of personal and place names. In 
two parts. Each part, paper covers, is. 6d. net ; by post, 
is. 8d. ; cloth 2s. net ; by post, 2s. 3d. 

btHCTUti By Canon O'Leary. A modernization of the old 
tale, " Fled Bricrend." With introduction, notes, vocabulary, 
and indexes of personal and place names. Paper, is. 6d. net ; 
by post, is. 8d. Cloth, 2s. net ; by post, 2s. 3d. 

At! cn AOS-t)eArri An By Canon O'Leary. A modern Irish version 
of the ancient comical story A.^Utige tneic cotiglmtie. With 
a vocabulary, is. 6d. net ; by post, is. 9d, 

eiS1TtU. An ancient story given in Modern Irish. By Canon 
O'Leary. The story of eipjvc is supposed to have formed 
the basis of Swift's " Voyage to LilHput," and also to have 
supplied some ideas for his " Brobdihgnag." 9. net ; by 
post, 10 Jd. ^uAme An u-Aúi\m pe&v&R ua ÍAOSAltie 

CAtlÓnAC, s.p. 

" IMTHEACHT NA TROMDHÁIMHE." euro a 
I 

(COttAVl CeAtíttAC 'oo etji^v 1 n-eA5A^.) B m )N CGL1 ~S I B i RY 

CHESTNUT HILL, MASS,. 

bAiLe áúa ctiAÚ: 

mtmium riA LeAbAii 5Aet)it5e 

THE IRISH BOOK COMPANY 
6 SUÁ1T) "D'OVieR 

btiún A5us ntiAttÁn 

poftbAt) éitirh 
snÁi-o tiASÁ 
1915 n<y £Ó5A1\6aj\ ^aó ceAjvu Ap coftiAií». INTRODUCTION 

Guaire is a modernization of the old tale, Imtheacht 
na Trom-dhdimhe, which was edited with a translation 
by Professor Owen Connellan in i860 for the Ossianic 
Society, and was published in volume V of the Society's 
Transactions. The story has also been designated as 
" The Introduction to Táin Bo Cuailgne " because it 
purports to account for the origin of that composition. 
It is a satire upon the satirists, and is severe enough 
to have produced the traditional " three blisters of re- 
proach " on the faces of the entire Bardic Assembly. 
The present modernized version, owing to its judicious 
amplifications and its omission of scarcely intelligible 
poems, is a decided improvement on the old version 
which sorely needs revision. The notes are mainly aids 
to translation, but incidentally they touch upon 
etymology and historical grammar. The vocabulary 
has been made as comprehensive as was considered 
feasible. CONTENTS 

PAGE 


Introduction . . • . . 


. iii 


5UAitie 
I. ao'ó t^tib A^us aox) pionn . 


1 


II. 'OAuLÁn a^us Acó ponn 


6 


III. Aúctnníje *ó Alt-Am 


. 11 


IV. A01R *ÓAtlÁin A^tlS A UUAtlASUAt . 


• 17 


V. btnrne tia ctéme 


. 22 


VI. An ctiAitvo ah 5tiAine An omis 


. 27 


VII. iia miAnuA éA^SAtntA 


. 31 


VIII. rtiAítbÁn mtjicme 


• 35 


IX. An peAUA ctiAice ... 


, 40 


X. miAn tiA btonAise 


. 48 


XI. An uonc jnonn 


53 


XII. An U-eAC THA^AC A^tJS An btlAU 10tT)AÚAC . 


58 


XIII. ha sméARA -onbA 


■ 63 


XIV. miAn neAnuo^Ac . . . 


68 


XV. SA1UI An torn tns^e . . . 


■ 75 


XVI. An bó cttjAs-'oeAn^, A311S "t:eAÚn<yc 


> 


jreA'ÓA ptimn " . 


80 


Synopsis of Chapters . 


87 


Notes ....... 


95 


Vocabulary ..... 


109 


Index of Personal Names . 


123 


Index of Place Names . . . . , 


, 124 5iiAine. CAitntnot a ri-Aon. 
aoX) xyviX) Agtis aoX) pionn, 

t)í Swbne tTleAnn 1 n'-ajvojtig aj\ éifmn, Agtif tM 
Aot) tnAC T>ua6 T)tn£> 'n-A fvíg aja ófúc Oij\giAtLA, Agtif 
Ao*ó ponn tnac pe-Af^nA 'n-A jug Af\ An mt)f\éipie. 
te Utin «an cf\ífi fiti ifeAó £>í gu-difxe mAC CotmÁm 'n-A 
j\íg A|\ ConnAóuAit). T)o cu^ci 5uAij\e Ai^ne, teif, tnA^ 5 
Ainim <ai^, Agtif 5uAif\e ^n omig, 1fé cúif 'n-A *ocu5cí 
gtiAi^e An omig m.df\ Ainirn Aif\, man í>í fé Atntnó aij\ 
tiÁf emg fé Aon *otnne fUAth aja pé jvtm a ti-iAHf\cí aij\. 

t)í Aicme "OAome 1 n-éi|\inn An ti^ifv fm Agtif £>í 
f-Aog^t bf\eág acu. t)'iAo fAn nA plí. t)í*oíf 45 10 
imteAóu ó tig fúog 50 uig f\íog eite, Agtif An j\í a óuijv- 
eAft cóij\ rhAit o|\tA 'óemi'oíf 'oÁncA b^eÁgtA 'gÁ rhotAó. 
tDiot) n-d uÁnc-A córh niAic fAn 50 teAnAi"oíf 1 mbéAtAitt 
tiA n'oaome, ní ft-^máin ati fAi*o a rii-difeAó via *OAome 
fm, aó ó ftioóc 50 ftiocu, Afi peAó céAocd btiA*óAti 15 
50 rmnic. An ^í ná ctnj\eAú aii óóij\ oftA óórh niAic 
^S^f -A nie^fAi'oíf bA ceúj\c cói|\ a óti|\ o^tA, *oo 
óÁini'oíf é; Aguf bíot) An cAmu f-A cÁmeAó córii UorintA, 
óórh guncA, óótih nírhneAó jMn, 50 bjMnAó An cÁmeAó 1 
mbéAtAitt nA tix>Aome óórii pAOA *oí|\e^ó Aguf T/fAnAo 20 
An trtotAó, nó b'péiTMfi níbA fiA. 1f trnnic ^vi\\ fiA 
dn ctríriine a cimeá'OCAfi ^|\ An nT>f\oc-£ocAL 'nÁ Af An 
Dpoc-AtfógAnc^. 2 gtiAine 

tMott a fí Féin A\\ n-A ptfb, A^tif |\íg-ottAtfi -á cu^uí 

25 aija. Tlí b-Aomne ArhÁm, nÁ beif\u, nÁ cjuú^, a t)eAt) 
^5 SUiAifeAóc mA|\ óuaíaóc, 1 n-AonpeAóc teif An i\íg- 
ottArii fAn, ó tig f\íog 50 dg f\íog eite; aó b'féiTnp 
■oaóat* *otnne, 110 céAt) mnne, tió *oeió n*ouine-i t>aóa > o. 
ÚiocpMTnf ntiAi|\ bA itiAit teó pém é, A^tif •o'fAnpAi'oíf 

30 An f ait> bA rhAit teó pém é, Agtif *o , nnteóóAi > oíf nuAif 
bA n'iAit teó £ém é. An f\í 'n-A > ocioc|Mi > oíf A5 cfiiAtt aij\, 
T)Á "ocAifbeÁnAi!) fé 50 fAib Aon *ooióeAtL Ait;e j\órnpA, 
•o'AoifipTHf é nuAifi a beiT>íf Ag irnteAóc UAit) ; A^up 
níofi b'pAT)A 50 mbeAii) -An Aoif\ fm 1 mbéAt An tnte 

35 *ótntie, ó^A^tif Aofc>A, 1 fígeAóc An f\íog f m péin ; A^uf, 
nít)bA f eAóc míte meAf a 'nÁ fAn, 1 mbéAt An tnte *óvnne 
05 A^tif AofCA 1 fúgeACu a nÁriiAT). Hí'D nÁfv b'iongnAt), 
t)o 'óemeA'ó ^aó ftí a *óíceAtt Ajt 5A11 An aoi|\ *oo ttnt- 
teAtti, A^tif a^ -An motAt) t)o ctntteAtti *oA mb'-péiTn-ji 1 

*o n-Aon óofté. 'Óeinmífbfeif A$tif a ntríceAtt. ^emi'oíf 
é-A5Cói^ tfom 50 mime 0f\tA fém Agtjf Afv nA UAome 

A bÍ0*Ó pÚCA, A TMAffVAI'Ó nA n~A01fl T>0 feAóAmc A^tlf 

a *o , ia^ai > ó An moUvo t)o ttntteArii. 1f mime a bíTríf 
beó boóc, A^tif b'péiTHf múócA 1 bpAóAib, fAj\ a 
45 mbeA^ó An óui'oeAócA imtigte uaú-a; A^uf E n \ x 'tnó IÁ 
&S U V m í ^S^T btiA*óAin, b'irémif, a beA"ó te cufv *oíob 
ActJ f A|\ a mbei^íf A^r V A ttiAif e óéATHiA 'n-A fiAbA'OA'p 

fAfV A t)CÁini5 An CUI'OeAÓCA Ag CjUAtt OfCA. 

Aó, *oonAf An f^ea a^ pAt), b'fémijA, ca|\ éif ia*o 
50 pém X)o ofeACAt) A^tif "oo ttiA^búgA'ó te h-obAij\, a^ 

b|\At A|\ 50 motpí 1AT), 5U|\ CÁmeA^Ó A^Uf AOIttA'Ó A^Hf 

fpí*oiúóÁn A^uf cAjACAifne a cAbA^pí *óóib mA|\ 
"óíottngeAóc. 

VlAijAeAncA *oo ttnceAft fo AmAó. "DeAi!) -jaí 615m 'n-A 

55 mbed-ó T>iAoó-Ai5ne a^ nA plíb *oó. tlí teospmif o^tA 

fAn a beit AtfiLAi*ó. t)uAafiT)íf ómse aja ÓUAI^T) aoí) xyvit) Agtis Aot) porm 3 

ottArhnAccA. t) , £éi*oif 50 rnbeAt) comne Aij;e teó, nó 
b'féitnf nÁ beA*ó. Cuiff eA*o f é tiA mítce f Áitxe fómpA. 
C-aO-AiAp-At) fé >óóib " nuA ^aca bit) Aguf feAn t;aca 
tuge." GeAt) fé fém A^uf «a teAglAó 50 téif A5 fotÁ- 60 

ÚAfi CÚCA -Agtlf A^ ff10ÚÁtAlfl OfCA. Af bAtt "OO teAf- 

cóca*o fut) éigin uaúa nÁf b'péiTHf a -o'fÁgAit. €Aif- 
beÁnpAi*oíf An mífÁfAiíi a beA^) oft a. CuiffeAt) fAn, 
b'féi*oif, peAf5 A|\ An fig cun a rnuwcife fern, coifs 
nÁf péA , OA > ó An fu*o fAn *oo fotÁtAf. T)o teo5fA*o nA 65 
pti oftA stif cuca f em a beAt) An peAfj;. ThéA^óóAt) 
fAn An feAf*;. Ann fAn •o'éifeóóA'ó nA fiU A^uf 
'o , imúeóóAi > oíf Af An Áic A5 Aoif At) A^tif A5 cAmeAt) An 
t^°5> ^S^f ^5 fpí*oiúóÁn Aif, A^iíf'gÁmnfinc Aff tut) nA 
ti-6ifeAnn ca*o \ aw eAfonóif A^uf An *ofoc-cóif A^uf 70 
An cAfCAifne a tug An fi fin *ooib. Ann fAn beAt) 
•oíogAtcAf *oéAnuA Acu Aif, Agtif a nTifoc-Aigne fém 
im eAftA acu Aif, A^up X)eA*ó bfón cufúA acu Af cÁifoib 
An fíog fin, a^\ f 111*0 nA h-éifeAnn, Agtif ÁtAf cuftA 
Acu ax< a nÁrimAib. 75 

ttlAf A'otibfAt), bí Ao*ó nriAC IOuac T)tnb A^tif Ao*o 
£ionn 1 n-AonfeAcc 'n-Afígtib OifgtAtlA A^uf t)féipne, 
Agtif bi pofmAT) rnóf acu te n-A óéite, 1 "ocfeó, 
Aon gníorii pógAncA a *óeineAt) fí acu nAf b'fotÁif 
leif aw fíg eite gníorh Ab f eAf f 'wÁ é *oo t>éAnAni. tlíof 80 
rfiAf a céite, ÁrhtAó, An cuniAf a bí acu AfAon Af iia 
^níoniAftAib rriAite *oéAnArii ; niAf if AriitAi*ó a bí 
•oume acu Aguf é iÁn *oe fAit)bfeAf, 1 "ocfeó 50 fAib 
cumAf Aige a^ a óuiT) fAit)bfif *oo óuf cun uAifbte 
•oo 5AÓ Aomne beAt) 'n-A gÁcAf. X) y fmé fí t)féifne. 85 
tlí fAib pumn fAi*óbfif A5 An bf eAf eite, Ag fíg Oif- 
giAttA, ac bí fé cfó'óA ^Aif^eAttiAil, Aguf "óemeAt) 
pé tnófÁn cAipbte x>'á cÁifoib te n-A cfót)Aóu A^uf 
te n-A gAifseAtíitAcc. lluAif a ^emeAt) An feAf 4 g^Aine 

90 p-di'óóif cAinOfce te ti-a Ó111T) fAiftttnif, Gico An peAn 
cnóí)A a TMAnnAit) CAinóte 615111 l)A riió 'nÁ é fm *oo 
■óéAiiArii te n-A ónó'óAóc ; A^uf nuAin a 'óemeA'ó An 
pe^|\ cnottA cAintice món éigm te n-A ónó-óAóc, tMoó An 
TreAn fAit)ttin ^ TMAnnAi-ó touA'óAócAinc An An *ocAinti£:e 

95 fm Leif An úfÁiT) a 'óemeA'ó fé *o'á ótn*o fAi*ó£>nif. 
tDéAnpAt) *otnne nÁn 5' potÁin nó 50 nAift fAogAt fÁrii, 
An $aó cAott, A5 ha T)Aoine a t)í pútA, aó ní *oein An 

1VIÁ í>í búncáipce A5 Aot) £ionn, coif^ ati fAtt)- 

roo bneAf 50 téin a beic Ai^e, t)í búncÁifce 'n-A éommb 

fin a£ Ao'ó T)ub ; niAj\ bí 1*51 At tiAtbÁf At Aige, f^iAt 

a beineA*ó bttxvó "óó 1 ^CAt pé neAnc a beA*ó y x\-A óommb. 

T)ubgiolLA Ab Amim "oo'n r5 éllt f 111 - t1u-Ai|\ a óío*ó 

ATI nÁtflAIT» ATI f51AÚ f111 1 tÁtAltt CAtA TTÍ pATlAt) 1ieA|\C 

105 íiÁ meAnmA iotica. tluAin a cíT>íf í a$ *oéAHArh ontA 
•CMoniptngTHf A^tif T)o teiti*oíf. CuineAt) ati f^iAú 
fin An ceiteA*ó ontA pé neAnc ftóg a beA*ó acu, 110 pé 
tuígeAD mnc ftóg a beA'ó 'n-A ^coinmt». 

t)í An f5iAt fin as bAinc co'otA'ó nA n-oi*óóe 'o'Ao'ó 

no porn. tlíofv £) , T:éi > oif *oó An tÁrii uAócAin rMgAit 
gceAfc An Ao*ó T)iib s mf nA T)CAg-gníoriiAntAib, at/ 
t:ai*o a bí An n;iAt fm Ai^e. CeAnnCóAt) fé í, aó "d'a 
rfieiT) fAi"ót)neAf a bí Ai^e ní éeAnnóóAft An fAi^bneAr 
A11 fsiAt. 11 í tAbAnpA'ó Ao*ó T)tib An f^iAt fin tiAi*ó 

"5 A|\ f Ai*óbneAf nA h-6i|\eAnn 50 léin, ní*ó nán ft'ion^iA*. 
t)í Aot) pionn a^ rriAócnArh A^tif a^ niAócnAfh péAóAmc 
conuf péAT^pAt) fé ceAóc An An fgéit, Agtif if ATtitAit) 
a bícó ^aó tnAócnAiri A5 T>«t f a rhuiteAnn Ain 50 *ocí 
^un tÁntA ní*ó Ái|Aigte t)ó. 

120 D-AttÁn Ab Aimm t)o'n níg-oltAríi a ti>í An «Ain fin An 
piU'b TiA íi-éineAnn. X)o tÁniA 50 t)cÁini5 fé aj\ óuAin*o 
ottAinnAócA ^5 cniAtt a\\ Ao*ó pionn. t)í An fAit)DneAr Aot) x)x\X) Agtis aoX) porm 5 

A5 Ao'ó pionn, A^uy td'á bf\ig fin if Ag ctUAtt aija &a 
triAic teif tia ptíb ceAcc. Hío|v rhó|\ *oó ati fAi-óbf\eAp 
A beit Aige. Aicrne cof'OAfAniAiL Ab eA*ó iat). t)í 125 
CTtf riAonbAifi t>e cuaíacc ^n tiAifi fiti A5 ay\ jug-ottAni, 
A5 TDaLIÁti. "Ac," A > oéAt\T:Ai > ú *otiirie, b'pémif, " cat> é 
a bf\íg ati mé\x> fin ! " Pati 50 póit. t)í a beAn A^tif 
a ctArm 1 Ti-AotipeAcc teif ati fúg-ottArii, Asjuf bí a 
f eif\tMfig péiti A^tif f eift)ífig a tfmÁ 1 n-AoripeAcc teif. 130 
ÍH a beAti A-guy a cLatiti A^tif a feifbipg péin 1 
n-AcmpeAcc te ^ac pte *oef tia cfí TiAoribATVAib a bí 1 

^CtlAtACU ATI |\íg-OttA11TI. t)í A CApAlLL A^tlf A CAfbA*0 
A^ ATI ttíg-OttAtíl, A^tlf bí A CAp Alt t:élTl A^Uf A CAjAtDA'O 

pém A5 5AÓ pite t)ef tiA ctaí riAonbAf\Aib. t)í ajta t>o 135 

gAC CAfAbAT), A^tlf ^IOttA *00 £AC CApAtt. t)í, ATlTlf ATI, 
C01T1 Agtlf 5AT)A1|A A^Uf éATltAlte, CeA]\CA A^Vl\: ^éATIA 
A^tíf ÍACA1T1Í, bA A$ttf CA01t\e A^tlf ^AbAlf, A^Uf CAltítlí 

Agtif buAóAittí ctm AifeAóAif a tAbAif\c *oóib 50 téi^; 
1 scÁf , A|\ bAtt, nÁ|A bpotÁifi 'oo'ri fíg 'ti-a ^ciocTMixnf 140 
A5 ctuaU, A1|\ beit f Ai*óbi|\ 50 mAic tió X)eA*ó f é óaja aij* 
f An a mbeA^ f é f^A^tA teó. 

Ac bi* ah fAit)bT,veAf A5 Aot) piotm, Astif ní fAib 
Aon beAnn Aige at^ ati scof'OAf. Cuif fé cóij\ ati tJAi|\ 
fin o^tA níV peA|t|v 'tiá rnAfi a ctn|\ f é aoti itai|a -porniif 145 
f 1T1 t>'á x>zÁn^AX)An cui^e. t)í a óúif péin Ai^e teif f in, 

ÍTIAtt A ÓípeA|\ AfA bAti. TlíOfV CtH^eATiAIV-fAri, ÁTtltAÓ, 

50 TVAib Aon cúif Ai^e teif aó ah ódif a bíot) 1 ^córh- 
ntn'óe Ai^e teif, .1. cun a tAifbeÁinu ^tit\ b'freAíTjA 
'o'f eA|A é, A^tif 511^ b'^eAtr^ *oe |\íg é, 'tiá Aot) htac ií;o 

'OtíAÓ* 6 SUAme 

Cx\1t)1T)10t A T)6. 

X)A\X&\\ A'sws aoX) piorm. 

t3í DAttÁn -A^tir -a ríión-óuAtAóc CAttiAtt mAit 1 ttpoóAin 
píog t)tté;pne. ÍMo'OAn 50 focAin -águf 50 fárii -Agtif 
50 fÁfc^ 'n-A ti-Ai^Tie. t)í An óóin níb' f eAftn Agtif nib* 
uAifte, ati *oeoó níbA bníogniAine, ^n biAt) níbA "óe-Ag- 
5 btA^cA, An c-ottriitigAT!) níb' eót^Aifíge, ^n pniotÁtAtíi 
níbA fcnÁtAtfitA Agtif níbA ónumne -Agtif níbA tuition- 
Aige, 'nÁ m-A]A -a bío v ó An Aon ócMx> norniif pn, cé 51111 
-úeACAin Aon toóc pÁgAit niArii -An An gctim-A 'n-A 
riT)eitia x\a ^nóc-áí fm 1 fíg-teAgt-dó níog t)néipne. 

10 rtl-Att geAtt AjA $aó Aon nu*o -A beiú óórh rnón cuti 4 
toite, bí T)AtXÁn 50 fUAiriine-Af-Aó A^tif 50 fÁfCA 1 
n'Ai^ne Aguf nío|i *óeACAin T)iiL cun evince teir. ¥)\o*ó 
ré pém -Aguf ^ 11 Á1 1 ^Attd An óit 50 rmnic, -A^tir gAíi 
Ann aó An beinc acu, A^tif iat> A35 ót píonA An níog ^S^f 

15 ia*o -as motA*ó -a óéite 50 ft-ánt), -A^ur s^n Aoitine .arm 
a 'óéAnpvó Aon óun'n-A ^coinnib. T)AlLÁn -A5 rnoUVO 
An fúog rriAn geAtt An a f éite -A^ur -An -a •óeAgcnoi'oe 
-Aguf An a fAróbneAf, A^ur rnAn geAtt AnnArnAiteAf.Aí£> 
trónA a bí Aige 'á ^óé-AnAm coicdAticA. An ní a^; 

20 motA'ó ^n if>ón-eóUiif a bí a^ TDAttÁn, A^ur A5 motA*ó 
nA íi-mcteAócA a bí Ai^e, Agtif 45 rnotA'ú ha pitit)- 
eAócA a ^óemeA'ó fé, 4511 r 'á nÁt) nÁ nAib |\i^rh 1 ti-6i|\inn, 
-A^tif nÁ beAt) 50 t)eó, níg-ottAríi Ab UAif te caiL téigmn 
nÁ bA irió éi|\im Ai^ne 'nÁ T)AttÁn. 

25 Aja bAtt, nuAijA a rhe^f Aot> ^ionn 50 f^ib An c--Ain 
Ann ótn^e, *oubAinu fé rtiAtt feo. 

" Uá onóin rhóf A5 T)iit t>uic, a jug-oVLAifi," An f eif eAn, 
" A^uf ir mife tu^Ann Trnic An onóin acá A5 •out *otnc. X)AllÁTi &%X\S AOt) pom 7 

Uu5-Aim *otiiu ax\ onói|\ azá a% T)t!t *otnu níor pe^^|\ 
&S U V ™or lotntÁme 'riÁ m-á|\ a ctigAíin ^on |\í tiÁ aox\ 3c 
1\ó-£Laiú eite *ótnc í." 

" xVorhmgim, -a fií," -A|\f-A TD-aUáti, " 50 "ocus-AtiTi 
cú onóif\ líióji *ootn. tlí potÁif\ jmti T) , A > orhÁit. Aó 
íií ti-Aon lonsn-dt) é. UugcAjt cmóif\ itió|a *oórh-f a t-dtt 1 
r»~ALb,diti, A5tif t^tt 1 mDfie-ACAin. AS^r y& bPfAinc. 35 
Cá ottdrii uújmI ^r 5^c cjtfó *Oiob f-Ati im' f oó-Aifi -a^aiti, 
Agtif mujvA rnbexró 50 •octnscedft 50 tn^it mf 11^ 
"otit-Aigió i-ajtaoca f-Ati méiT) ino curnAif Af\ at\ oiteArh-Amc 
óe-A^c'oo tAb-Ai^c *oof tia b-ti<Aiftib fin ní ciocpAiTnr ^5 
cjUAtt o^m, a fú. tlí'titn A5 pÁgAit toóc Af\ Ati onóif\ a 4^ 
tupMiti cuf-A "óotn. tlí'titn aó 'á fu\t> 50 •ocugcAjx 
onóif tfió]\ •ootn ittf 5-AÓ -aoh bAtt, -Atntnc ^gtif 1 
mbAite." 

" 1f po^, «a fig-ott-Arh," -AfirA Ao*ó V 1ont1 » " 5° 
•ocugCAfx -An onóif rhó|\ fAri T>tnu, 1 n-éifinti -A^uf mf 45 
n-A *oúcAigib i-ajtaóc-a j\ati. 1p píof, tetf, 5«^ b'é t)o 
CeApz ah onói|A fin x/fAg-Ait óf da fúgtib ^tif óf ti-á 
f\ó-ftAicib fin 50 téi|\, Atntnó Agtif 1 tnbAite. x\ó 
•oeijmn 511^ mó ati onóif a cti5Airn~fe *ótnc 'riÁ triAf a 
tug-Aiin Aon fí tiÁ Aon |\ó-ptAit >óíob *otnc, -a fí, .Atntnc 5° 
nÁ 1 tribute. Un^Ann-re *ótnc<An cmóif\ ir ce-Afic tru.Aif\ 
a bíorm cú -AHíiro fA bAite. Antif^n, rmAifi a bíorm cú 

-AmtllÓ 111f X\A X)X\tA\%\X) ^AfAtZA fAtl, -A]1 T>0 Ót1^|\T>-Alt) 

^a^aóza f-Ati, teAtiAnn-re ^5 zaX)am^z x\a h-or\ó^A "ótiit: 55 
Atinro fA b-áite, óótri tn<Ait a^xh^ *oá tnbeiteÁ péiti 
-Atinf o. t)ím -A5 CAb^ijAt: Ai|\e.Aó-Aif 'oot)' ctnT), ^tif nti-Ai^ 
^bíotin bó imti]gte-áf *oo ótnt) fctnc ctiifim £ém bó 'n-^ 
íi-meAT), ^stif tiuAi|\^ bíonn pirigin itntigce Af "oo óui*o 
^1^51*0 'ctii^im pitijm 1 n-vneAT* í\a pm^ine -pm, 1 »octieó 60 
50 bjMgpÁ x>o cuit) fuTobtur ^snf ottni^itif tomtÁn 8 s^Aine 

5 An eAftiAtíi nórhAc An t>o te&cz ADAile ó*o' óuAn- 

■OA15. 

" 1f píofi ^aó nit) t^'a" nT)einin, -A ní," AnfA T)AUÁn, 

65 " AÓ CA*0 Ótílge 50 Op'ttlllfl A£ CA^AIfC Anoif *OOf tlA 

neiciO fin ? " 

" SiT>é mo ótiif teip," AftfA Aot) £ionn. " Ua ni 

OingiAttA corhnóf tiorn-fA. tli't nit) a tMAnnpÁ-fA 

onrn-fA nA beAt) te £AgÁit a^ac tÁicneAó. t)A óeAnc *oo 

70 nig OifglAtLAj mAn -An scéATmA, pé nit) a t)'iAnm:Á 

Arn é cAtiAinc "ouic, a ni." 

" tlí't nít) 'n-A f eitft, tArrntnó 'o'á frlAiteAf, nÁ caE>- 
<Aj\pAt) ni OingiAtlA t)órii-rA, ^ ni," AnfA T)AttÁn. 

" AmbniAtAn 50 t)pnit, -a ni," AnrA Aot) £ionn, 
75 " nut) Ai$e lArmtnó •o , Á ftAiteAf nÁ cA&AnjíA'ó f é 
t)uic-fe. 

" Cat) é An ntm é rm, a ni ? " AnfA T) Allan. 

" TZá" AfifA Aot) pionn, " f^iAt Aige A5ttf T)ut>- 

giollA ir Amim *oi, Agtíf cá p tAfmtnó 'o'á ptAiteAf 

80 A15C, A$uf *oá n-iAnntÁ-fA Ain i ni tMA^A^ ré t)mc í " 

" UÁ An fSiAt fm Ai^e ^An ArhnAf," AfirA T)AllAn, 
" A^tif if lon^AncAó An c-feóiT* í." 

"lp lonsAncAó," AnrA Aot> ^ionn. " 1r leir At? 
r^iAt rm a t>eineAnn fé b«At) mr $aó cAt, A^ur ir léi 
5 a óof Am ré a nígeAóc niAtfi An ^aó nÁrhAro T^Án tÁmi^ 
A5 cun ifueAó Ain. Sa f^iAt fm auá a neAnc 50 léin 
A^uf a óórhAóc 50 léin. A^tif *oá n-u\nntÁ-r a Ain í, a 
nig-ottAtfi, ni t&XiA^&t) ré t)tiiu i. *0'a riiéiT) unflAirn 
AcÁt)uic 1 n-£inmn A^tif 1 n^úúAigit) ia^aoca, 1 n-AU)Ain 
9°a^u^ 1 mt)^eACAin A^iif tAtt fA bPjVAinc, ní tA^AnpAt) 
ni OingiALtA t)tnc An f^iAt fin, .1. T)tiD5iottA, "OÁ 
n-iAnntÁ Ain i tAt)Ainu *onic. ÍTA^AnpAt) fé An c-eic- 
cóóAf T)uic, a níg-otlAif), níbA ctiif^e 'nim ^ a CAt>- 
AnpAt) fé T)tiO$ioUA t)U1c. ,, 'OAttAti Agtis aoX) ponn 9 

" tlí n-Atctunige píofv-éigif, tiá pof.-tniine ay\ ^^At 95 
fin TMAftuió A|\ |AÍ Oifigi-AtLd, -A n?," A|\f-A T)-AU,Án, " AÓ 
mx\^ fin pém cá 'pof A^Am *oÁ Ti-iAftf\4iTiri í 50 
t>jMigitin i." 

"A^tif cá 'píof -AS-Atn-f a x>Á n-Mfifcá í nÁ tMgpá í," 
•a^jm Aot) pionn. ** lA|t|i 1," aj\ feifeAti, ^A^tif AtnifAn i3o 
beit) 'fnof A5 An f AogAt cecu geófrAij* í tió tiÁ ^Aigi^." 

" ÍTlA|\ ATmfiAfu;, -d f\í ? " A|\fA T)<AtLáti, " ní ce^fc 
a teicéiT) fin ^e feói*o a x> y \AW&\*b aj\ aoíi t^S-" 

t)o fCAT> ah otitic Afi pe^t) cAtn^itt. Arm f An *oo 
tAt>Aif\ Ao*ó pionn Artff. 105 

" tÍíotpAiiiii-f e tú 50 mAit, ^ júg-ottAtíi," Ari f eif e^n, 

nío|V LdttAirt T)AllAtl. 

"ÚAttArvfMirm *oíoUngeAóu tjuic Af í > ó , 1Arvr\A1 > ó, ,, ArtfA 

Ao*Ó, " tAX)A]\1£A\t\1[} TJtHC Af í tMAfirtAI'Ó, CéAT) t)Ó Agtlf IIO 

céAX> eAó, céAT> caoijva Agtif céAt) muc" 

1 5C101111 uAtnAitt eite t>o LAtiAifi T)AttÁn. " TZá 50 

mAit," Ar* feife-dn, " rvAgATí-fA a TMAririAit) riA f^éice. 

'OéAtipvo TjuAti riiotUA t)o rvíg OirigiAU,A, Agtif AnnfATi 

t>éAiip-d > o *otiATi itioLca "oo'ti fgéit, t)o 'ÓurjgiottA péin, 115 

A^tip i-A|t|t|:A > o Ati fgiAfc tnAri tnoltngeAóc Af ati x>á 

•óuati. Arm fan muriA *ocuj;c4ft *ootn Ati rgiAt Aoifipvo 

t* 1 S OirigiAtW 

t)í Aot> pionn fÁfcA. CturieATJAr* *oío£> Ati oit)óe 

fin ; tió rnA|\ At)eiri ati f eAtiA LeAt)Ar\, " f tigf^t) -Af " 120 

^n oit)óe fiti. 

Hío|\ óo'OAit T),dttán puínn 1 5CAiúe<Atfi tiA ti-oi*óóe 

fin. t)í 'piop Aige 50 f-Ait) obAijA óoncAt>A^t^c 5At>t-A 

náj\ b^cóiímíge pío|\-éi5if há fío^-^tntie Ati fgi-At 125 

f1tl T) , 14tAíVA1 > Ó Afl jAÍg Ol|AglAttA, ^Stif b'fitié-Ag 'OUt 

'á U-\a\\^a^ é te *oúit fA cfAit)l!)tAeAf ^ ge^tt Aot> ponn -oó at; í tM-ATtfiAi-o. t)f Aoft pionn tmt;ca 1 n^igtie, 
-Ac nu\ IM pém níofv cot)Ait fé puírm *oe'n oi'óóe. ílío^ 
130 péAX) f é ^ati beit at; ctnriineArii aji ca*o a tuicpeAt) attiac 
tiium|\ lAt^TTAt) T)aILÁti ATI n>iAt ^T 1 ^ 0>ó í>«t>. T)á 
•ocu^At) Acó "Otib tiAit) An fgiAt, X)eA*ó *oeifieAt) te n-A 
cótfiAóc Agtif te n-A ciíinAf ata a tí|\ t)o cofAitic a\\ 
nÁm > oAi5. Antif ah beAt) >oeif e#ó te h-a ctmiAf ATt £>eit 

x 35 -A TMAftTVAlt) ATI LÁtfl UACUAIfV pÁgAlt, 1T1f T1A 5T1Í0tflAf\tAlb 

tnótvA mAice, ata Aot) £iorm. T)Á n-eicigeAt) fé T)ALtán 
A^tif An fgiAt t>o cimeÁT), cnneÁ'OTMt) fé a cóttiacu, 

A^Uf A ftUAt) 1T1f tlA CACATITIAlb; AC 'ÓéATipA'Ó T)AttÁ11 

ah Aoifi 'oó, Aguf ArjtifAn t>eA*ó fé 5 ATI ctú 5A11 ÓÁ1i, 

140 ^ATi meAf aij\ ^ati ti|\tAAim *oó, 1 tÁtAifi -peA]\ 6ij\eATiii, 50 

•oeó; A^uf tiíot^ bAogAt, Af tmti ATttAc, 50 T1 > OéAT1T:í AOTl 

gTlíOTfl A > ÓéAT1TM > Ó f é T)Q TTIOtA^). TK CtJfP 1 SCOTTipAftAIT) 

é, a ttntteA*ó, te tr-Aoii) £iorm. 

ÍJÁ1TI15 ah ttiaitmoti. TVéifug T)AttÁn 50 rooó. T)o 

145 ^AbAt) A CApAltt Agtlf A CA^bA**) »00. TD'élfWg A CUAtACC 

ottAtriAn. Urtf TiAcmbAin acu a bí Aige. X)o 'g&ftA'ó 

A 5CApAltt, A^Uf A ^CAflbAlT) *OÓlb. gttíAlf eA'OAf £0 
télT^ CtTTI bÓCA1J\, 1AT) péHI A^Uf AT»]$10ttAÍ A^lTf A feijrb- 
íf ig, A^Uf t)A ttlp|K A^Uf 'OC-b' f A*OA ATI f A*ÓAflC A\\ bÓÚAfA 
I50 1AT>, A£ StUAIfeACU pé -ÓélTl X)ÚT1A fllOg OlTVglAttA. 
niOfA 1Í) , T:A > 0A ^UjA H-1TinfeA > Ó "Oo'tI f\íg 50 \yáX)AT>Afi Ag 

ceAóc. tui5 fé 1 n' AigTie LÁitfteAC, ó b' a^ ceAóc ó 
teAgtAó Tríog t)|téiT:Tie a bío^Afi, tiát^ b'f otÁi^ »oó péw 

1At) "OO glACAt) 50 TMltCeAC, Agtlf ATI ÓÓ1|A Ab feAflfl -A 

155 bí at^ a cumAf t)o ó«ti ojAtA, 1 "ouT^eo tíá beA*ó fé te 

TVA^ ACtT 5U]A b'feAílT^ ATI CÓ1f\ A CtHT^eAt) OjAtA 1 *OCeAgtAC 

Acóa f?ír»n 'nÁ mAjt a ctn^eAt) 1 T>ce-AgtAó Acóa "Óuib. 

ÓAlU-peA-Ó fé Atl C-ATIAtn Tló tAbA^AlI) fé féin A 
TflAlA1|\C pn te flAt) t>ói£>. OA1t)1T)10t a uní. 
AtCtnníge X) Attain. 

<fcáimj; T)AtlÁt\ -Agtíf a óiiAtAóc AtA ati btMitóe Afi 
AgAit) *oútiA níog OifgiAttA. t)í Aot) T)ub Ann t^oimif 
ótm é gt-ACAt) tnAtt bA cóijt. Cuif\ fé tia tnítue -pÁitue 
|Aoimif. Útig fé cttí pó^A t)ó. Ctnt\ fé mtte tMitce 
jtomiif ati gctut-Aóc ott-drii-An a bí 1 n-^onpe-Aóc te 5 

*0<Attátl. 

"UéAtiAtn, a tug-ottdrh/' AtitM Aot), "50 rnbeAtvpAft 
ifceAó im' *óúri-tM tú pém ^tif *oo cuaLacc, A^uf 50 
5CtHfi|Mf\ otvdib An cóifi if ceAtu; t>o ót4|\ of-Aib." 

" poi'óne, a |ví onóttáig," a^a *Oa\A,áx\. " UAgtníT) 10 
ifce^ó 1*0' *óúii ntí-Aifi <a beit) líirifce A^Airm "ooc onói|\ 

CAT> A CUg ATlilfO flTltl AT101t\ AgUf tlUAIfV A belt) 'fMOf 

A5-áiíin An btMgAtn Áf\ n-Atótnrrige. tltí-Aijt -a bei*ó An 
Atcuiníge'iAf\ftúA A5-Aiiin, Agttf tiuAi|\ a beit) irmfce 
A^Ac-pA t)úiiiti 50 b-ptnt Ati Atótntiíge te pAgAit A^Airm, 15 
beit) ÁtAf ofiAmti 50 téijA Agtif fÁfAtfi Ai^Tie; Agtif 
AtitifAn beit) Aitnfift fuAijic a^aiíiíi 1*0' *óúri-tM, <a trí, 
tr\A]\ a bí 5AÓ Aon uai|\ fti-Atii "o'Áfi tÁii5AmAi|\ óúgAc." 

"Aon Aúctníiíge if coit teac-tM, a ttfg-ottArh, a tMAtv- 
^ai-ó otun-jM, tAftnuic 'oe'ti túge^óc fo OitvgiAtLa, cá fé 20 
te pÁgAit a^au. 1 At^ Aon nit) if rr\A\t teAZ a ^ó'ia^a^. 
ílí beit> fé te jtát) 50 T>eó 1 ti-éiturm gun iA|ttVAif-fe 
Atótnrríge a^ fíg OitvgiAttA Asttf TiÁtA ctJgA'ó *óuic ah 
Atétimíge." 

"'CÁ 50 mAic, a itf," AjtfA T)AttÁn. " t)í fé bttAitxe 25 
ifce^ó itn' -Aigtte péin 50 bt:Aigirm Ati Aúctnrríge uaiu, 
A^tif T)^ bníg fin t)o ctiniAf 'oÁti tfiotc-A 'ótnu, Agtif 
niÁ'f coit te^c é x>éA^AX> aí\ X)Át\ > ou1c. ,, i2 gtiAine 

" If fvó-tri^iú tmti An t)Án X)o ótof uaic, a t/víg-olXArh/' 

30 ApfA/Aot). T)o La£>aij\ T)AttÁn An x>Ár\, ac IM An óAint 
óóffi feAnT)A, óórfi T>of\óA fAn, nÁn féAT) x\o*ó Aon 
focAl T>e'n *oÁn a ttiifginc. 

" If bjieAg AS^f ir mAic A^tif if ceótriiAtt A£tif 1 í 
uAfAt An *oÁn é fin, a níg-oLLArii, ^?n c-é ctnstreA'ó 

35 é," A^f^ Aot) T)tib. 

" If t:íott "ótnc-f e fin, a ttí," Aff a T)AttÁn, " Aguf 
ay\ c-é a *óein An potvoeAtv^At) pie if *oó trém if cóifi 
rniniugAt) ttéAnArh Ain. 1f mife *oo *óein An x>Án A^uf 
if tnife riiineooAit) An 'oÁn." 

40 Ann f An T)orhíni§ fé An óAincÁ^fA a tM fA T>Án, A§uf 
fiT)é bníg a tM f a óAinc, .1. x\Á nAi£> 1 n-éifmn t:eAn ^Aite 
A^tif 5^ifS e córii tn-Ait te h-Aot) TDub; 50 |\Aib jAi-An 
^ gníorii, A^tif nitn a cnó'óAcuA aj\ a nÁtfiAiT) 1 niDMit) 
r>A gcAtAnnA c|\oniA a í>í bjufce Aige o^tA] A^tif 50 

45 j\ai£) fé caa éif ti-á ^CAtAnnA f An 50 Léin t>o óun a^ a 
\\Ámx>A\X) 50 téin cné tMtm nA fgéite pn a £>í Aige, .1. 
T)ti£)giottA. T)Á sctnnci* a tfiAiteAf 1 scornpAtUit) te 
mAite-Af nA-pA^se 50 nibtiA'úpA'ó a rhAiteAf AfiriiAiteAf 
n-A pAflAige, m-áf 50 fiAift fé cóm pAt nó níof pérte te 

50 tuóc éi^f e A^uf eAtA^nA, A5 bnonnAt) f Ai^bnif onúA 
m-Aft a bfionnAnn An fA^Ai^e f Ai^bfeAf, nó nítoA rhó 'nÁ 
rriAn a bnonnpAi!) An fAf Ai^e f Ai^óbneAf . J 1 *!* ctmiA f otAf 
a gnúife nó fotuf nA gnéme nuAin a noócAnn An gjuAn 
1* t:ém ó'n fgAmAlt 1 ntDiAit) nA -peAftAnnA, mAf gtijA 

55 t)'fmé uai|\ if peA|\|\ A^tif foluftriAitAe a tAitneAnn An 
gfiAn A]A tiA cíotAtAiti, A^tif 5ti|\ b'fmé «Aif a bíonn a 
^núif cofrhAit te gnúif j\íog Oi|\gi^ttA. J^l 1 CumA é nó 
An ctÁf\ pitóitte, mAt^ *o<á mbeAt) f eAóc bpoijtne tritóitte 
a^ -otime, A^tif ^An ctÁn pcóitte Ai^e, gun beA^ ah 

60 cAinbce t>ó iat). fí tTlAn rm,' 7 a\\ feifeAn teif An fig, 
" if uufA ctÁf cottngte A^uf comntne t:eAné1^eAnn. ,, AtCvnníse t)AttÁin 13 

" 1f mAic An t>Án é," AftfAn ní, " Aguf if rnótt An 
motAt) é. Tlí ctritrnn tiom ^tin AifUgeAf fviAtn rnoLA*ó 
cótfi itiaic, 1 n*oÁn cótfi rriAit, aj; f\íg-ottAifi 'á úAttAinc 
t)o níg cúige. Uá" ctnltue a^ ^n nT>Án fAn *oíot 50 65 
niAic Af, A^tif 'oíotpA'o-f-A cufA 50 triAit a níg-OltAtfl. 
ílíof tjeitie^ niAn'i póf "oÁn corn rriAic teif "oo níg, ^S^f 
níon t)íot ní jUAtfi a' *oÁn níof peAnn nÁ rriAtt ^ 'óíot- 

pVO-f A ÚUfA Af An nUÁn fAn, A f\íg-OttAril. UAftAnFAT* 

cnot) Agtíf conÁc A^tif AinseAt) A^tif ón *otnc rriAtt 70 
óeAnnAó aji ax\ n*oAn fAn." 

"CAtiAif t)A A5Uf eAónAft Agtif ó|\ A^up AittT;eAT) A^tif 
ottriiAiteAf Tío'n c-é gLACFAi*ó uaic ixvo, a f\í," A|\fA 

T)AttÁn, "A^tlf CAÍ)Ain T)Ótfl-fAAn fiUT> A glAC^AT» UA1U. 

An *oÁn f-An azá AbAtttA a^axu *ouic, *oo 'óemeAf é 'az' 75 
rhotA'ó £éin. UAicneAnn fé teAt. UAitnpt) fé teif 
An tnte *ótiine *oo ótoifpx) é. CÁ T>Án eite *oéAncA 
A^A\r\, a ní, "oo'n fgéic uAfAit fm a^ac, t)o tiut)- 
giottA, Aguf tnÁ 'f rriAit An *oÁn a TDemeAf *otnc pém, 
a |\í ^ó-u^fAit, cá* An T>Án fo ajzá "oéAncA A^Am > oo , ti 80 
F5éit, »00 tDuttgiottA, óótri niAit teif, «ágtif •©é^ppAt) 
An 'oÁn Annfo t>tnc, a j\í," An feife-án, " 1 *otneó 50 
t>peicpi|A péin An *oÁn a £>eit óótfi ft-uAfAL teif An 

Ann f An *oti&Aifu: fé An T>Án, ac tM An cAinc |Aó--Á|\fA, 85 
Agtif níon péAT) An |aí nÁ Aomne ^'á rhtnncin í ttiif- 
^mc. Hi T)ein An teAúAn gtin ttiímg T)AttÁn cAmc An 
*o-Ain fin 'oo'n |\íg, Agtif ní't Aon tníniúgAt) f a teAt)An 
ui|\tí. Aó 'oo m ot An ní An 'OÁn cóni niAiC Agtif *oÁ 
•octngeAt) fé An óAmc. 90 

" A |\íg-ottArtl, ,, An feifeAn, íf if món A^Am-fA T)tiO- 
gioUA, Agtif if niAit An ceAf\c *oom fAn. 1f món 
A^Am' "óAoine 50 téin í, Agtif if niAit An ceAnc ^óifc 
fin. 1f mime a £«5 fí fAon ó'n ^caú mife A^uf iA*ofAn- i4 5tiAine 

95 1f mime a cui{\ fí f^Ann^t) A^tif c|\it-eA5lA A^uf 
•oeApsfWAtAH aj\ Art nÁrhAiT) niiAin a bío*ó Áf\ nÁtriAiT) 
t^it)it\ tíonrhAn ^stif fmne An beA^Án nine flog. 

" T)a bf\íg fin, .a níg-ottAtri, cÁrni btn'óeAó •óíoc-fA 
rriAtt geAtt An -An n*oÁn ÁLtunn tiAfAt fAn acá" 'oéAntA 

ioo ajjac A5 molA-ó nA f^éice feo, A^tif ceAnnóóAt) An 
•oÁn t)o néin uAifteAócA Aguf uAinbte A^uf niAiteAfA 
n-A f^éite. jeóbAin tiAitn, rnAn tMoUngeAóc Af An 
nT)Án ÁUimn pm, ón Aguf Ai^eA*© At;tif fAi'óbtteAr, 
oineA*o A^uf nÁn zw^At* An *óÁn eite jviAtri *póf." 

105 " 11í gtAcpA'o-'pA uAic-fe, a pf," A|\f-á T)AttÁn, " ón 
nÁ AinseAT) nÁ fAi^óbneAf Af\ An ntMn fo t)o *óemeAf 
at; motAt) tiA f^éice. 1f *oo'n fgéit -pém a *óemeAf 
An >oÁn, Aguf ní ceAnc An fgiAt *oo ctin 1 ^cornpAnAiT) 
te íi-ón nÁ te n-AinseAT* ná te p AiftbneAf . T)o ■óemeAf 

no >oÁn die, teif , a$ moUvó ha f^éite Agtif "DeAn-pAt) é." 
Annf aw *otibAific fé T>Án eite a bí óórh f eAnt)A Córh 
n-ÁffA teif An méiT> a bí nAi^oce A-i^e. 

" 1f ÁUimn An *oÁn é fm, teif ," An f An f\i, " An 
c-é ttnspeAt) é. Uá An fi 1,1*0 eAóc 50 bínn A^uy 50 

115 ceótriiAn Ann, pé'n *corhAn é, Agtif if t>óca 50 bptnt. 
An bníg óórii mAit teif An rnbmneAf Agtif teif An 
^ceól. CeAnnóóA'o-fA é pém A^tif nA T>Ám eite. UAt)- 

A|\pA*0 *Otl1C OttCA CéAT) bÓ A^líf CéAT> eAC ACÁ 50 rnAit 

ctm Aifcifi, A^tif cní coat* trmc, A^uf c^í óéA*o caoi^a, 
120 A^uf mótA-cuiT) óin A^tif Aif^iT) A^tif iotniAoine. ,> 

" 1r mó|\ A^tif if niAit A^tif if fATóbif An "oíottJig- 
eAéc é fin, a ^i," AnfA T)AltÁn, fí aó t>á mbeAt) fé 
óórh móf, óórh rriAic, óórh fAi*óbit\ A^tif »00 tAbAi|\ 
béAt T>uine fiAiti -póf ní ^iAcpí Anoif é. 1f t)o'ti fgeit 
125 pém, T)o *ÓubgiotlA, T)o "óemeAf-fA mo *óÁn A^tíf ní 
glAcpAT) mA|A -óíottngeAóc aó An T51AC pém. Tlí't 
ní-ó A]\ bit Corn rriAit teif An n^Án ac T)tíbgioUA pém, AtCtnníSe í>AtLáin 15 

A^wy rií't nít) a$ bit córfi mxMt te T)ut)giotLá -ac ^r. 
T>Án. Uu^-Aim-pe *ótnc-fe, a |\í, ati T>Án a\\ T)ti£)gioLLA, 
Agtif cAt)Ai^-fe T)óííi-jm T)ti£>giotLA A|A mo t)Án. t)eiT) 130 
buAi'óce, -AntifAn, ^Ac-f<A, 1 £>-péite -A^tif 1 ti-pog-Aíit-Acc 
Aguf 1 mbfionn-At) fé-At), -a^ a £>ptnL *oe figtit) 1 n-éifirm, 
tií ti-e-At) -Ac Af a |vai£> t)e ^ígtit) 1 ti-éhjvmn yA&xx\ ; ^tíf 
bei*ó tm-Aiftue -AS-Am-jrA, teif at» nTMri f o a •óeinedf "oo 

T)u£)gloLLA, Af\ A £)£t1lt -Agtlf -Afl A fVAlt) fl-AITI póf 1 135 

n-6i|\iíin *oe nígciti) pti'óe.Acc-A -Agtif oIIayywaoza." 

T)o *ótít)-Aig -A^uf *oo gofwntng a^ Ao*ó ÍTI-ac X)uaó 
r^v^A^^ -Aifiig fé -ati caitic fin. T)o fc-AT) fé 5411 LAti-Aittc 
-Afi pe-A-ó a&jmt). ÚU15 fé 1 n'-Aigne lÁitf\e,AC gti^ £>'é 
Aot) £101111 mac pe-Af^ri-A, f\í t)|\éipne *oo cuija f u-Af 140 
T),AttÁii ctm tiA fgéice > o , i-Aí\fAi > ó. ÍH 'pof A\$e, Leif, 
50 n-AoupipA , ó T)AllÁn é mu$A *ocu5-At) fé ax\ f^i^t 
"óó. 

£é •óeife^t) *oo LAti-Aifi fé. 

" A 'Ó-AttÁin/' Ap f eif e-An, " cui^nn tú 50 tn^it. 145 
tTltifiA *ocui5im -An critic azá it)' *óati ctn^im ax\ inarm 
azá ic' Aigne. ílí h-u.Aic péin a cÁmíf -Annfo -aj; crviAtt 
ormi-r\A cun x\a fgéite x>^a^a^ onrn. Cm\\ r\í t>rvéipne 
fu-áf cú ctnge. Uá 'fiof -A5-Atn ^tir* geAtt ftí t)|\éipne 
mófidn f-Ait>í>riif T>im; aó ce-Aóc Agtif -An -Atcumíge fm 150 
a > ó , i-A|A|t-Ai > ó. 1f rniÁit if eót *ouiu tiác -Atcumíge píor\- 
éigif t)Á píori- t)tiiiie -dti Atctnníge fin, «Agtif if m-Aic 
if eót *oóiti-f-A x\Á w-aa^V^V^ AXX <Atótniiíge fin mti|\A 
mbe-At) 5«^ geAtt \ú t)|\éipne cu-A^Afc-At m-Ait t)tiic 
Af í ^'i-Atif^it). T)o geAttAf-f-á f-Ait)t)í\e-df tnó^ *otíic 155 
-Afi t)o ii)Á *ó-áti, biot) ri-áj\ ttnge-Af fém nÁ Aoinne acá 
Annf o tÁit|Ae-Aó -poc^t *oío£>. Ctin ti^ pí|\inne t) , innfiTic, 
ní 11-14*0 n-A »oÁin a tfie-áf-Af a cqawwac ac *oo "óe-Ag- 
rhéitin. /CÁ ÁtAf -Atioif o^m nÁ|\ gt^c^if ^n ce-AnriAó. 
Hí pú T)o *óÁm é -Agtif ní pú »00 'óe^g-ttiéiTiii é. Híof 160 l6 5UA1R0 

gtACAif An f AiftttneAf a CAtvAiseAf-f a t)tnc. Hi ttf Aigin 
ah f Ait)t)|\eAr aca seAtlcA a^ níg t>f\éifne *ótnc, mAf ní 
tAOAtvpA*o-fA Ati f5iAt •ótnc, Aguf 5A11 An fgiAt nt 

tAlDAjApAlt) Aot) pOlin *Ot11C ATI CUAfAfCAt A geAtt fé 
165 t)tMC. UÁ AtCtHtlíge 1AttftA A^AC T1Á tl-IAflnpAt) fioiV 

éi^eAf nÁ potv-'ótnne A^tif ní't pioc "OÁ tjÁjtjt AgAc, 
UAim-fe nÁ ó níg tonéipne." 

" Hí CAttAnfAin *OOtn ATI fgl-At, A ní," AflfA T)AttÁn, 

" caa éif nA nT>Án a *óemeAf A5 motAT) nA fgéite ? M 

C70 " Hí tAtÓAjAfAT), A ^Attain," AttfA fí Ol|AglAttA. 

" 'Óemif *oÁn Am' motA'ó f ém Agtif x>o néin triAtA -a 
tfiínigif ^n *oÁn t>o DnéAgnóóAmn é *oá ^octj^Amn *ouic 
dn rsiAt." 

" Conuf a tj|\éA5nót;Á é, a |\í ? " AfifA T)AttÁn. 

175 "Cu^Aip onm ' rriAit mAn rhtnf rhón nÁ ctntvpi" -Af 
jjctfL.' X>Á *octi5Ainti *otiic An fgiAt *oo ctmvpí mo rhAit 
An ^cút. 1f fíon An *oÁn. Tlí ctnnfAn mo ttiAit Af 
^cút; Agtif cúif rhAit teif fin, mAtt ní tAftAnfAt) T)uic- 
fe An n>iAt." 

180 " Aoiff ATí-fA cú 'ó'á *óeAf5Ait!> fin," AffA T)Attán. 
u SeAóAin, a ^AttAin," AffAn ní". 
" XTiÁ Aoitwm cú mif e b'f éi*oin ^un cti fém a 'óíoi- 
f a*ó Af. Uá f eAfiuA A^tif míontitntcí fíog neime A^nf 
CAtrriAn uAim-fe it' AgAi*ó-fe, ótin me óofAinc onx 

185 trém A^tif a|\ c'Aointit) Agtif étm me tAttAinc f Aon 
uAic. An AtfitAi'ó nÁó ctnmm teAc An focAfúgAt) a 
•óem nAoim éineAnn i*oin finne, fígte éineAnn, Agtif 
fibfe, Aof eAtA*ónA éineAnn ? SiT)é An focAnúgAt). 
pé T>tJine A^Ait)-r;e T)o ^éAnfAit) Aoif éA^có^t-A 'óúintie 

190 ctAí bot^A Aitife t/fÁf Aif ; A^tif *oA mt)A fmne *oo 
ttnttfeA^ó é, A^uf fitif e 'gÁ iDéAnAm onAmn 50 cóif , An 
oif eAT> óéA*onA "o'fÁf ofAmne. Agiif fmiAt) nA nAoim a 
•óein An f ocAtuigA^ f An ; .1. Cotum CiUe mAC pei-ótimit), A01TI TÍAttÁm AgtlS A UUAUASUAt 17 

pmgín tTUige t)ite, ASUf SeAtiAó m-AC Gaiciti, Agtif 195 
Uti^'ó-dn Iocjva, Aguf t)f\éArmirm t)iof\tvA, ^S^f 
tofié-dntiírm piotintogA, -á^tif ITIoóotmós n^otfit^, A^tif 
Coriig^Lt, Agiíf túgA T)oife, ^gtif Cellini nAomtA. 
SmiAt) ha n^oirh a *óeiti An focAfuigA'ó f^n eAT>|VAirm, -d 
í)aU,din. Anoif mÁ Aoijuvnii cuf a mif e, m-Af\ gedtt A[\ 200 
5^ti Ati fSiAt -A tAX)A\y<c *otnc, beit) ^oif ^s-ac 'á 
•óé-Ati^rh *oom fAti 6^5001^. "CÁ 'f?iof -dgAc péin 50 
maic 50 tnbei'ó, -Agtir if ceafc *otnc pé-ACAinc foriiAC 
Aguf s^ti peAfg T)é ^uf n-Aotfi 6i|\eATiti "oo tAftjvac 
Atiti^f ojtc £éin teif <ati é,A5cói|t fin azá a\\ Ai^ne 205 

i{ TZÁ a Iáií it-ái'óce a^az, a pi" AjAf-A T)AttÁn, " a6 
ní t)é^p-Ait) ^ti méix) fin, tiá oifie^T» eite, f-Aof uaiw 
Anoif cú. Aoippvo cú mÁ Aoif^f -doirme jUArii. Agtip 
me-Af^im íiáó pe-Af^ ^om fiut) a •óé-ánpA'o 'tiÁ > oíf\iúgA > ó 210 
of\c «Atioif ó cÁirní'o AnAon Atirifo a^ Agáit) a óéile." CAitnmot a ceAtAin. 

A01tl X)&\XÁ\Vl AgtíS A UtlAtlASUAt. 

Antif-dn "oo toptiuig X)AllÁr\ ^|v An ao^ x>o nÁ*ó of 
córhAijt ax\ |\íog. 

" A Aot) tine > 0tlA16 > 0t11t)/ , ^feife^ri, " A f\uAió aij\ 
náó ixuit)." Híof ttii5 Aoitine poc^t ttAit), Áifit^ó, a\* 
f-Ati ^tn-Aó. ComÁiti fé teif 50 *ocí 50 ^aiú a LÁn 
jUi'óue A15&- ^q rcAX> fé. X)o La£)ai|\ ^n n\. i8 5UAine 

" T)Att fiAtt," A^f An ni, " ní f eA*OAfiAniAin An f eAttf 
nó An tneAi\A ah *oÁn fAn a TmbfAíf Anoif '11Á Ati céAtí 
*óÁn At) ti DjAAíf ntiAifi a tÁmíf Ann f ati. "OubttAíf fern 

io ^un *oÁn riiotuA An ceA*o *óÁn. X)a^ teAc if *oÁn cÁmce 
An *0Án fAn acá trainee Anoif a^au. Ca b'f iof *oórii-f a 
nác Am' ó-ámeAt) a bif f a óéA*o *óÁn Aguf ^m' rhotA'o f a 
T)Án fo ? Tló ca b'fiof *oorn An bpuit bfíg nÁ bunúf 
1 n-Aon con tex)' cAmc ? " 

15 *' Tlí n-iongnAt) feAtt c'AmbfiofA 'gÁ nÁt> fAn/' AffA 
T)AttÁn, " Aguf ó'f niife *oo 'óein nA h-Aoin if mife 
rhíneócAi*ó *ouic iat>. Til t>óic tiom 50 nibeit) Aon 
fronn rhA^Ait) one um An 'ocaca 'n-A mbei'o fiAT) 
tnimgte A^Am Tunc." 

20 "A Ao*o rhic T)tiAic T)tnb. A ntiAi6 Ain nác ntnb,'* 
A*otibA^c teAc. " 1f lonAnn fAn Agtif tocÁn tuf^e 
nuAitt a CA^Ann uioftriAcc An cfAnifAit) Ain. tliiAin a 
fACAiCAn fA LocÁn fAn f^emneAnn An méit) tufge a 
bionn Ann aítiac Af, Aguf AnnfAn ní bionn Aon 

25 bf Aon eite te p eif^inc Ann 50 *oci 50 t)UA5Ann 
peAntAmn ttAorn éi^m Anif. Sm tnAf\ a bei*o An fgéAl 

A^AC-fA Anoif, A ttí. UaTA élf nA n-AOlfl fO ACÁ A5Atn-f A 

'á 'óéAnArh *otnu, imceóóAit) *oo ctú Atjtif *oo cÁit, 
■oineAc niAn a ft'imtigeAnn tnfge An LocÁm fAriifAn!) 

30 nuAifi a fACAtcAn Ann, Agtif ni bei^ ctnriine A5 Aomne 
1 n-ehfunn a^ Aon nit) fógAncA 'o'Án'óeinif fiAríi. t)eró 
■oo ctú A^uf t)o ÓÁ1L 1 n*oíf5, a ní. ÍTlotfAf ^níorh- 
Aipt& níog t)|\éifne A^tif ní cinriineocAit) *otnne Af\ Aon 
gníorh T^Án *óemif-fe fiArh, nÁ Af Aon gníotti *o'á 

35 n-oéAnp Ain Af f o AmAó. "beift t)o ctú óóTti cinrn, córh 
p eóócA, corfi f eAf^, teif An tocÁn f ArhTiAit) út). 

" Ann f An, a fí, óui|teAf 1 sconipAtVdiT) úú teif An 
éinín A|\ a *ocu5CAn An CAbcÁn. UA^Ann An óuaó A^tif 
fÁ^Ann fí a ti-ub 1 ni*o An óAbcÁm. Huai|\ a CA^Ann An cuac 05 aitiac Af ATI tit) fAn, beAttngeAnn ah cAftcÁn «ah 40 

CtlAC Ó5, A^líf til Aft) 111 geAHn ATI CtlAC 05 T1A CAtJCÁm ÓgA. 

Siné btn'óeACAf ha cuAice óige An ah scaEcáh a cottng 
í. 1f CtmiA CUfA, A fí", HÓ Atl CAftCÁn. T)o cottngif éigfe 
A^tif Uicc eAtA'úAn éineAnn 50 f1At 50 *ocí fo. Aé 

ATlOlf, CAf élf tlA Tl-A01t^ fO AUÁ T)éAnCA AgAm-fA *Ót11C, 45 

ní 1361*6 *oe ctntfme A5 éi^fe Agtif Ag tucc eAlA'óAn 

élfeAtlH Art Atl SCC-tÚgA'Ó f AH A ttlgAlf t)Ól£) AC tHAf A 
t)ÍOHÍ1 A£ Atl 5CUA1C At^ Atl gCOÚÚgAt) A CU5ATITI ATI 
CAt)CAT1 >oítcéiU,e *Ó1." 

" CtnneAf c'tiftAttfA 1 gcompAjAÁiT) teif ah fgf eA*o 50 
ActiineAnn ah ton Af nuAif a *oúifigteA|v fA Ti-oi'óce é. 
CtnneAnn fé Aon f j£f eA*o AriiÁm Af , nó aoti feAt) AriiÁm, 
Agtjf ní tAttfAnn f é a tmtteAt) ah ctnx) eite "oe'n oi*óce 
fin, niAf geAtt An An fgAnnnAt) *oo ctiifeAt) Aif. Sm 
mAn a úeit) AgAc-fA, a fí, cAn éif nA n-Aoin fo acá 55 
•oéAncA A^Am-fA t)tiic; ní tieii!) wz tintAttfA feAfCA 
ac mATA a tteAt) fgneAt) turn fA n-oit)ce. TVí tieit) te 
tAt)Ainc a^az ac An c-Aon focAt AtnÁm, 1 sctntieAc- 
CAin, Agtif Ann f An éifceAóc." 

" Szóx>, a 'CAtt-Am," Afi fAn ní. " tlá tAt>Ain a 60 
ttntteAt) "oe'n ufófvo fAn cAmce 1m , fiA'ónAife te 
ti-eA^lA £o nt)éAnf Ainn sníorii a ctnffeAt) AitneACAf 
'n-A 'óiai'ó fAn ofrni," A^tif t)í a ctAi'óeArh Aige "o'á 

CA^jtAC Agtlf é A5 TAÁ V Ó nA ftfOCAt. 

" Uá An ceAnc AnnfAn a^ac, a ní," AjtfA *OAttán. 65 
" 5Al!)CAn m'eic *óorn," Af feifeAn, " A^uf imceóóAt) 
LáiCfteAc." 

" ílí feAnn ^tiic ntm a ftéAnf Aif , a nig-otlArii," Aff a 
&o?> Aguf ctnn fé sÁine Af . íf ílí fó-rhAit a ótní\if 
An IÁ f o," Af f eifeAn. fí flí't An fgiAt a^ac Agiif 70 
ní't *oo C«A|AAfCAt te fÁgAit a^ac ó fíg t3|\éipne. 
CeapAif nÁn DAogAt 50 n-eiceóCAinn-fe Cú. t)í 20 ^tiAine 

•oeAnriiAT) one. Cá Aoin éA^cóntA t)éAncA a^au 

•oórii-pA. 'Cá An rocAnúgAt) a v óem nAorni 6ineAnn 

75 bjurce a^au. tlí t ad AnpAift Aot) ponn Aon ctiAfiAfTiAl 

Tunc lAj\nAim-fe Anoir Afv Cottrni Citte An cuAnAr'OAt 

AUÁ CtMtlCe A^AC *00 tADAIfC •OUIC." 

" Itnceóóxvo, a fit," AnfA T)AttÁn, " ac pAnpAit) ha 
n-Aoin A^Ac-fA pé fuit) a 'óéAnfAi'o Cottim Citte 
80 iioni-fA," A^tif TMrntig fé. 

T)0 gtUAIf T)AttÁt1 A^tlf A CUAtACC A1TIAC Af AH Á1C 

TlíontusA'OAn AgAit) ÚA|V n-Aif An*óún níog t)néipne. Hi 

VéA*0pA1T)íf AgA1*Ó A tAOAinC A^ níg t)fl6ipne 1TIA|A Tlí nAl£> 

Ati f5iAt Acti. tHo'OAn 50 téin 50 *ouoac A^uf 50 
85 *oobnónAó. SAn An éinig An coíriif^An rAn 1 *ouaod 
nA f^éite bí *óá Áic tfiAite acu ctm beit a^ *out ó Áic 
50 ti-áic *oíob An a gctiAn'OAit», A^tif uí *oeirhne acu An 
cóin AnA ifiAit mr ^ac áiu •oíot), coirt; An *oá níg 
beit a^ ponmAT) te n-A óéite péAóAmc cé b'peAnn a 
90 ctnnpeA*ó cóin ontA. Anoir bío'OAn fgAntA teif An 

T)Á Á1C, A^Uf tlí f\A10 fOCAin ACU An CÁ 'OUADAnpAI'OÍr 
AgA1*Ó. 

HtiAin a bío*OAn cAtnAtt AmAó ó "ótm níog OingiAttA 
•oo ruA'o T)AttÁn. §tAoi*ó fé ctn^e An ctiAtAcc. 
95 "^éAé" A^ peireAn, "a ottAríinA, if lon^nA^) tiom 
pém An nró úT) A'oeini'o tticc tiA fseAtAifteACCA." 
" Cat) é An ní*ó é, a níg-ottArii ? " An fiAt)-fAn. 
"TDeiniT*," An reireAn, "ah c-é a *óemeAnn Aoin 50 
ti-éA^cóntA ^un *oó ir rneArA." 
100 "A^ur cat) 'cÁionsAncAó f a méit) fin, a níg-ottArii ? " 
An fiAT)-fAn. 

" Uá ro," An f eifeAn. " 1r *oóic tiotn-fA nÁn *óem 
Aomne niAtfi Aoin a dí níb' éA-gcóptA } r\Á nA íi-Aoin a 
•óemeAf -péin, A^tif 1 n-meAT) *oíogt)ÁtA "óéAnArh *oom 
105 ir A*ritAi*ó acá mAiteAf món *oéAncA acu •óom." A01R ^AttÁin AgUS A UtíARASUAL 21 

" Cat> é ah cAinfite acá *oéAm:A acu "ótnc, a ní, 
mÁ'f ia*o a 'óem é ? " aja fiAT). 

" UAinttce AnA tiion," Afi feifeAn. " A5 ceAóc 
ifceAó fA í)Aite feo "óom, ó óiAimtt, Enof *oaII, ^An 
téAf nA*óAinc 1 n-Aon cfúit tiom. Anoif zÁ *ÓÁ fúil 110 
rhAice AgAni Aguf nAtMnc bneÁg 5é^|\ glAn mf 5AÓ 
full acu." 

" 1f iriAic A£Uf if ^^ 11 róAit -an fSé-Al é fin, a níg- 
otl-Atí1, ,, A|A fiA'Of An, " rnÁ'f fíon é." 

" 1f fíon/' Af\ feifeAn. 115 

" 1f *oeACAin a onemeAriiAinc 50 ftftnl itiaic óótfi 
tnón fAn tA^Aite óú^az" &p fiA*o, " Agtif, a níg-ottArii, 
1 *ocneó 50 rnbeAt) *oeiiíiiTi A^Ainn Ain, Aguf nÁó 1 n-Aif- 
ceAf a tteAt) .Aft n-.AC.Af, mnif tnnnn ca*o é An c-eA^An 
a t>í ojVAinn ntiAin a gtAo'óAif of Amn ? " 120 

" t)í "óÁ nAon£>An A^Aitt nomAm," -An feifeAn, " A5tif 
nAonttAn A^Aitt mi' •oiai'd." 

" 1f fíon/' .An fiAT>. " Smé 'oíneAó An c-eA^An 
a t>í oftAinn, Agtif ní féATífÁ An méit) fin a "ó'itinfiTic 
*oútnn rrmnA rnbeAt) 50 ttptnL nA*óAnc t)o fúl a^au 125 
córíi niAit wne-Aó Agtif auá A5 Aomtie A^Amn fém ! 
1f rnón .An riiíontmitc ó T)ia é ! " A^uf ónomA'OAn aj\ 
óAmu Aguf An lon^nAt) 'úéAnArii t)en ní*ó uAtft-ÁfAó fAn 
a X)\ ctiiace AtnAó } x\a meAf^. t)í ctnt) acu An a 
ngtumit) A5 b|\eic tnn-oeACAif te T)ia, Agtif 0111*0 acu 130 
'n-A feAfAni A^ttf £An Aon pocAt acu 'á tAt)Ainc aó a 
f úite fém An teACAt) te fgÁtvo, Aguf iat» a^ péACAinc 
Af t)Á fúit 'ÓAttÁm. 

ConnACA^An AgAit) 'ÓAttÁm a^ t)ÁnAt). 'Oo tAt>Ain 
fé teó : — 135 

" tlí feAX>&p A11 f^éAt mAit acá A•5Am, ,, a^ feifeAn. 
" X)o nAifjeAf mo comAince, cÁ cAmAit mAit Aimfine 
ó fm Ann, An Colum Ciite mAc pei'Otimit), 'gÁ iA]\nAi > ó 22 HUA1R6 

A1|\ có in Aft a éi^m éA^f-AintAó a CAOAific t)om a óinjv 
140 pe^t) 1 n-«it T>om An bÁp a oeic A5 ceAóc of\m nuAift a 
oeA'ó fé A5 ceAóc. tlift éA£fAintAc, ^An Aii^iAf, ifeAft 
iné oeic 5A11 Aon téAf fA*óAific irn' fúitio nuAijA oíof 
A5; ceAóc ifceAó f a t>Aile feo, Agiif ^A^Aftc mo *ód 
fút a oeic AgAin Anoif óóni rnAit A^tif uí fé A^Am ha 
145 LÁ if peA^fv a oíof í\iArh. "beifAceAfi ctm mo tige pém 
iné ! " aj\ f eif e^n. 

T)o jttisA'o.Att ótin a cige £ém é. > ÓeAttjAócA > o An 

f^éíít nÁ pAX)AT>A\\ ADpAt) Ó X\~A tlg Aí\ UAI^ céAT>nA, 

ac ní *oei|\teAf fAn fA teADAft. 

15° Huai]\ a tÁn^ATtAfi óun An age, " CtificAfi -aja mo 
teAbAi*o mé," AffA T)AttÁn. T)o cuifAeAt). X)o triAi]t 
fé, Afi An teAbAit) ftn, cju Lá A^tif cfí oi*óce. AnnfAn 
*oo puAifi fé bÁf. T)o •oemeA'ó é tójtj\Ain, A^uf X)o 
cuijieAt) é, A^uf AnnfAn tÁmi^ An btn'óeAn 50 téi^ 

15550 ft-Aon me<vo cun 50 nT>éAnp f\íg-ottAtíi *oo togA*ó. 
T)o cog At) SeAnAóÁn SeAwple a^u^ *oo •oemeA'ó jng- 
ottAm 'oe. CAlt)1T)10t A Cfil£. 

t>tnme nA ctéine. 

Córh ttiAt A^up bí SeAnAóÁn SeAnfile ceApAite, 
ójvouigte, 'n-A jng-ottArii, *otibAiTu: ITItiifieAn, t)tnme nA 
ctéifie, teif *out óp cionn óuifp *ÓAtLÁin Ac;tif <*n 
rriAj\bnA *oo *óéAnAtfi, rnAfi oa gnÁt. Córii rriAic *oo 
5 óuai-ó. *Óem fé An tnA^bnA óóm ti-Átumn fin 50 
fVAio 5AÓ Aomne fÁfCA Aguf 50 ntmoAifc ^aó *oume Dintne íia ctéíne 23 

50 |vai£> a fÁic pém *oe f\íg-ottArii f a E>peAf\ a 'óein An 
niAfAbnA fAn. 

TTltiifveAn Ab Ainrni *oon rhnAoi UAfAit a bí pófCA a$ 
OAttÁn, tTluineAn rngeAn CúÁm, Aguf beAn-uAfAt AnA 10 
UHgeAnncA Ab eA*ó í. t)A cum^ í nó bAnníogAn aji nA 
ti-otlAriinAib. An ^ait) a bí T)AttÁn beó bí oineAT) 
ug"OAtiáif aici óf a ^cionn A^uf bí A5 T)AttÁn pém, aj\ 
f Uge, Aguf bA riimic gun b'é a coit a cuncí 1 bpei^m 
nuAin a meAfcí 5«|\ b'é coit 'ÓAtlÁm a bío*ó 'á óutt 15 
1 bpeit>m. t)í u^|v^im AnA triófi A5 nA ti-ottAtfmAib 50 
téintn, ^stir "t>uirne nA Ctéitte," An ceiTnoL a Cu^ai- 
•oíf *oi. t)í tifHAirn AnA riión a*; nA n-ottAtíiriAib 50 téin 
>oo 5eAtiAóán; aó mÁ bí pém ní *oe A*oéAnp níg-ottAtn 
aó •oe *ótnne eite mufiA rnbeAt) 1Tltii|\e-An, t)uirne tiA 20 
Ctéi^e. 1f1 a *ó'oibnig An cttnóe *óó. tltiAifi a *óem 
fé -An inAttbnA, ÁriiúAó, of cionn ctnfvp *ÓAttÁm £>í 
ÁtAf An An 5ctéi|\ 50 téin é beic 'n-A níg-ottArii óf a 
gcionn. 

t)í mgeAn A5 SeAnAóÁn, AS^f triéib Ab Aimrn 'oi, 25 
Agtif bí CAnA^Af tnón i*oin í pém A^uf "btntrie h-a Ctéitte. 
^'fAn-A'o-án n,A n-ottAríinA 1 bpoóAin a céite, 1 T>ag 
T)AttÁin, An pe-At) fiqinhc Airnfine caa éif bÁif 
tÍALtÁin. X)o tÁplA, Lá, An beinc, t)tnnie nA Ctéine 
A^uf tHéib, 1 bpoóAin a óéile Aguf $An Ann aó An 3° 
beinc. 

" Tlí n-é a teAf , n-Á te-áf nA ctéifie f eo, ^ *óem 
T)AttÁn, a Thé1b, ,, ,A|\fA 1Tltiif\e-An, " ntiAi|\ .a ótiAit) fé 
Afi toj^s tiA fséite út) a^ |\íg 01ttg1A^tA. ,, 

íf 11í ti-é, a t)tl1me, ,, ^r^ triéit), " -ágtif if móf An 35 
lon^nAt) tiom é 'g-á •óéAnArii." <f A01!) pionn a Ctnn 
ftiAf é ótl15e J ,, AffA ÍTltii^eAn, " Agttf if be^g azá x>'á 
^^W A1 5 e iti*oiti. 1f é Da t^úi^ t)Áif t>o tDAttAn. 
Cui5peA|\ ^n tiít) fin tÁitneAc Af prnt) nA íi-ét|\eAtin, 24 5UA1R6 

40 43 up til m-dit An sui*óe A S eót)A1>ó ^ 0>ó ponn ó éisfit> 
éii\eAiin nuAin a cuispeAtt é." 

" flí pecVOAn Ati *ooiriArí, a tDtnme," AttfA ÍTIéitt, " cat> 
pé nT)eÁn 'o'Aot) pionn a leitém a *óéAnArii. t>A 
cóin s° ■octnspeA'ó fé nÁ fSAripAtt Aot) T)u£) teif ati 

45 rs^ 1 ^ P é tnotAí) nÁ cÁineAt) a ^éAtipí Ain pém nÁ A|\ 

ati rs^ 1 **" 

" Tlí n-é Aot) pionn pé nT>eÁn An coiruneAfs, AS«f ní 
ft-é Ao^ T)u£> pé n*oeÁrv e." 

" ^5 u r A t)umie a' crvoi*úe 'rcig," AftfA 1Tléií>, " cé 
50 pé nT>eÁp é ? " 

" 'HeófpA-o-fA *ótnu, a tAogj cé pé n*oeÁn é," At\fA 
1Tluif\eAn. " 5uAi|\e ttiac CottnÁm -pé nT>eÁj\ é." 

" AltltlÚ ! " A|\fA tTléit). " 1f líAtt)Áf AC An fS^ A ^ é 

fin. 11í péi'oif tiom a ttiifs iríC > A t)tiime, conuf a t)í 

55 Aon t)Ainu 1 n-Aon con as "Su&ipe teif Ati fS éA ^- ^^ 

'piof as -ati tnte *ótnne ati c-óat) Agttf ati ponniAT) a 

tieit as Aot) T)u£> Asuf as Ao*ó pionn te n-A céite 

1 t)CAot) ati oinig> tiÁc ctrniA teó ce'cti 'óíot) if mó a 

SeótJAi-ó ctú att oinig. tlíon AitMg^^f fi^rh cnúc nÁ 

60 ponrnAt) a £>eit as g 11 ^ 1 !^ ^ e ti-Aointie •oe'n fteifc, 

nÁ Le ft-Aomne eitei n-éinmn. tli" s^ *óó é. O ctú ati 

omig Aise pém ati puit) tia ti-éineAnn 50 téir\, ati fAro 

acá 5«Air\e An oinig niAn Aimm ceAnA as jAe^tAit) aita 1 

n-éi|\mn Asuf tAfrntnc "o'oileAn nA n-éifeAnn. ,> 

65 " 1f pori, -A s A ™ A1T1 > 5° ti^uit An Aimm óeAnA r\An 

aa $uAii\e 1 mbéAlAit) 5Ae*úeAt, ac ní s^ 1 niófiÁn *oÁ 

•óua*ó fÁgAit Astif é ceAnnAó so "OAon T)o ftiAin gnAi^e 

An Aimm pn. tlí't Aon ceófiA te n-A bptnt *oe óofcAf 

•oéAncA Aise as cotúgA^ó éiseAf Astif ottAniAn AS^f 

70 *oÁrh éijieAnn cvin An cei*oit f m a óeAnnAó *oo pém. T)Á 

teos^t) fé te n-Ao'ó T)tit) Astif ^ e tt-Ao'ó ponn, AS«f 

1A*0 as fÁiMJS^' ^T 1 ^ céite mA|\ a tMo*OAn, t)A geAt^n nÁC tovnme íia ctéiue 25 

^fi $t»4ifie fteAt) Aoirme ^5 ctnrfine-Atfi 1 *ocAob 011115 a£ 
Ap ATI mbeijAC úx). Ce^p Ju^it^e 5° scuiftpe-dt) fé trem 
•oeife-at) teif ati fAtuigAt) A^uf *oo ctnt> Ó *óeiti 75 
T)AtLÁn x\a H-Aoit^ úT) 'o'Aot) "Out), zá "oeine^vo te ctú 
Ao'óa Titno, Aguf ó 'cÁ 'oei^eA'ó te ctú Acóa *Óuib 
cá *oeir i \eA , ó te tnúc Ao'óa firm. CintAeArm f-Ati ome-Aó 
$U41JAe Ó tJAOgAt a fÁjuiigce. 

" 1f 10H5AHCAC Ati fgéAt é fin, a t)u1me, ,, aíijm 80 
tTléib. " An bptnt T>eirhtie a^ac aij\ ? " 

" Uá* TDeitfme a^axw aij\, *oeirfine mo "óóititi. "Cá Aitne 

T)éAncA Ai^e a 5A11 f?iof "oo'ti ctMogAt, Aguf a 5411 
£iof "oo'n tfitiinci|\ a bí tíof teif ax) bpe-Att a "óeiti fé. 85 
1f mitvo *oío$AtuAf a 'óéATiAtri AitV' -Aff a tTluineAti. 

" Agtif, a t)tnme," A|\f a ttléib, " cé 'cá cuti -ati 
•oíogAtcAif a •óéAtiArfi 41^? 1f eót *ouic 51111 b'é a 
niAi|\b feifeA|A triAc Agtif ctuúfi 'otuWt* £uLa|u;-ai$ true 
OógAiti, 1 Seisin ttAf\beóit, A^uy yéAó r\Á *oeineAtin 90 

fulA^ZAC T)Í0gAtCAf Alfl." 

" T)éAnt:A > o-f a "oíogAtcAf Ai|t, a tíléib, a$ óumA tiÁ 
belt) Aon óomne A^e teif, «ac ní rnóti 'ootn *oo 
óon^nAni-f a beit a^aiti Ctuse," -dfitM fTtaif&e&fi. 

" UÁ 50 triAit, a Gunne," AffA tTléib. " tVféroift 50 95 
•octnspe-á ^ti|\ b'feAtAtvoe An cotistiArii a t-AbAfjMirm 
t)tiic-fe tno óúif péin a beit AgAm-p-A ctm *oíogAU;Aif 
a 'óéAtiArh A1|\. Aó ní ttngim cotiiif if pévoitt atí 
•oíogAtcAf a tíéAnAth." 

" éifc tiom 50 ctuimti, a tAog, ,> Ajtf-A 1Tiui^e-AH, 100 
" ^S^f 'neófpA'o-f a *ótiic cotitif if péi*oi|t Ati *oíogAlc-Af 
-A *óéAtiArh. CtnnpeAT) f tiAf an CtAom'óÁirh ótin "out a^ 

CIM-Att AtA $t1A1|\e A|V CWAIfO 0ltAtfl11AÓCA. ,, 

<f Aó ! a t)tl11ne, ,, -AtAr^ tTléib, f< ílí *óéAi\?Ar& fAti 

btúlt^e T)ÍOgAtCA1f A1|\. 1f -AtfltAlt) A ÓtHppt) f-Atl ÁtAf 105 26 gtiAitie 

Ai|\. Zá a teifcém t/fruAC a^aiti vó níoft rhAit tiom 
•out 'n-A goif\e ! " 

" VIA féA*ofÁ f oi*one Deli; -Agac ^5^f éifceAóc tiom, 
a tAog," Afif a 1Tluif\eAn. 
no " gAib mo teAtfgeAt, a í)uirne," AfifA tTléit>. 
" CornÁm LeAC." 

"If eót *ouic 50 bfuiL ceAti^Aitce Af ftfS» nuAif\ a 
beA*o An cléifi Aige, gAn Aon nit) 1 n-Aon óo|\ a oeit 
1 n-eAf iiAiri oftA ? " Afif a ITIuifieAn. 
115 " 1f eót, a t>tnme," AffA TTléib. 

" 1f eót t>uic, t)Á "oca^a-ó miAn *o'Aon ■ouine acu, 
50 bpuit ceAn^Aitce aj\ An fig fin An miAn fAn *oo 
fÁf Atn 5 An fugneAf ? " Aff a tTluife An. 

" 1f eót 50 mAit, a tjuirne," AffA tTléio, " At nAc 

120 eot *ouic-fe, a "Óurnie," Af fifi, " j;uf b'é fin *oifieAc 

An ní*ó 'n-A mbíonn 5uAif\e coicciAncA A5 mAoi"óeAtti 

Af, .1. nÁf fÁs fé fém |ti^tri miAn •oe'n cfójvo fAn $An 

f-áf Atn ? " 

" 1f eót 50 mAit, a tAog," Aff a tTitufeAn, " Aguf 

125 if eót *ootn, teif, *oá •ocA^At) miAn x>o *óume 'oe'n 

ótéif, A^uf 50 *oceippeAt> Af JuAife An miAn fAn vo 

fÁfAtri, 50 ^ipÁ^Ai) fAn mAftA A|\ útú JtsAi^e Agtif ná 

ciocfAt) ctú JtiAife ó'n niAflA fAn 50 *oeó." 

" tlí £eicim f óf, a "Dunne," Af\fA ITIéib. " conuf ac^ 
i3°beAfcuigte a^ac An T>íogAlcAf a •óéAnAtfi." 

" T)éAnfAt) foitéi^ 50 teóft t>uic é, a itléib." AffA 
mui^eAn. " tlAgmm 50 téi|\ a$ CfAiAtt Af $uAife. 
Cuifpi'ó fAn mójAÁn cofOAif Aif. Sm cum •oe'n 
•oíogAtcAf . Zá f Ai^óbjAeAf mó|\ Aige nó cf eAóp Airn1*o é. 
135 AnnfAn aocfAit) nA rniAncA. UiocfAit) miAn *oóiti-fA, 
A^uf beii!) An ó^Aob Ai^e nó ceipp'ó aija An ^tít) a bei^ó 
uAim t)o tAbAifc óúgAtn. ÍTlÁ tA^Ann teif An beAfiu f ax\ 
a -óéAnArh, ní cúifge bei^ó mo triiAn p ÁgAtuA A^Arn-f a Ati Cuahvo An guAme ah 01111$ 27 

'nÁ triAn Á tiocpAit) niiAn "ouic-fe a beit) feAóc n-uAine 
niof T>eACAftA ft'f AgAit. 1TIÁ tA^Ann teif t)o rhiAn-f a 140 
•ó'fÁgAit, ní cúifge t)ei*ó fé ^ÁgAlxA 'nÁ rriAtt -a tiocpAit) 
*oo t)uine éigm eite tniAn a beit) níof "oeACAfVA t/fÁgAit 
feAúc n-uAine 'nÁ t>o riiiAn-fA. Anoif An *ottii5eAnn 
cú conuf a ^éAnpMtníT) An TnogAtcAf? S-Af\ a 
mbeimíT) f^A^tA teif, seAttAirn *ótnc 50 Ti , oéA|\pxM*ó 145 
fé 1 n' Aigne péin gun cntiAg ójrÁi'óce nÁn fSAoit fe 
úAinif -An *oá Aot) Aguf 'OubgiottA." 

" Agtif, a t)tl1me, ,, Af\f a ÍTIéit), " *0An itoó' ní £>eit> 
'fiof Ai^e 1 n-Aon con gun b'iAT* An t>á Aot) A^uf 
T)ubgiottA pé n*oeÁn nA miAncA beit a^ ceAóc ■oúinne." *5° 

" Y\Á biot) eA^At one nÁ 50 ^ctnspit) fé An melt) 
fin 50 n-Áttiinn fAn a mbéit) 'oeineA'ó nA miAn cA^Aite 
•óúinn. Utngpt) fé *oo tAob-f a, teif , "oe'n > oíogAtcAf, ,, 
A|\fA ttltnneAn. 

" UÁ 50 niAit, a ^turne," AfifA flléib, " T)éAn-pA > o-f a 155 
5A6 ní-ó *oi|\eAó niAjt a *oéA^Ai^-f e tiom é." 

"^S^r péAó, a gAriiAm," Af\fA tTltn^eAn, " YlÁ ti-mnif 
•ooc'ACAin gun tÁ\\lA An rnéiT) f eo CAince eA'onAmn." 

" ^ Á 50 mAit," AfifA rnéib." CAlt>1T)10t A Sé. 

ah ÓUA1HT) An $tiAme An 01111$. 

t)í An tnem Airnfine Ab freixn^v >oóib cAicte a^ An 
•oUfotn'óÁirii 1 t)cig 'ÓAttÁm. ílíon b'f otÁin > oói£>, ^An 
a ttnUeA'ó f\ignif f ocAnúgAt) A|\ áic éi£in 'n-A ^Ag^if 
Ann An cuAifvo ottAmnAccA. tlí nAit> Aon £>|\eit acu 28 supine 

5 a\\ "out 50 T)ún j^íog OifigiAltA. t)í An n;iAt, *Oub- 
giottA, caja éif T)ofAif An *oúnA fAn *oo 'óúnA'ó 'n-A 
5Comnib 50 *OAin5eAn. Híon £>' féiTMfi *oóib *otit at; 
cniAtl aj\ Ao*ó £ionn can éip TÍAttÁin 'a* geAttAifiAmc 
50 •ocAbAfipAt) fé -ah r^iAt teif A^tif nÁn cut;. t)í 'f a 

10 U^om'óÁirii otlAriiAm UAifle ó Cúig' tltAt). THibHATiAfi 
fAn 5U|\ ó-ttiAiii) a^ Cúig' tlUvó bA ceAf\c AgAit) a 
CAbAinc. t)í ottArhAm tiAifte ó'n tTlúrhAin Ann A^tif 
•oubjAA'OAtt ^tin ó-'óeAf A|t An ITIúniAin bA óeAfic AgAró 
a t^ti)-Ai^c. "Óí ottAriiAm tiAifle ó Cúi^e l_AigeAn Ann 

15 A^uf ní fÁfóóA'ó Aon cfeó bAitt ia*o ac foitt. T)o tAbAitt 
ttltnneAn te SeAnAóÁn Aguf *otibAifc fí gutt f 1A f ^5 
cjtiAtt aja juAijve bA triAit téi pém *out tnAji ^tin b'é 
JuAijAe 'cob* £eAj\fi a oottngeAT!) An ótéif\ y\A\x\. t&m&\X 
'n-A t)i^i > ó fAn tÁini5 tTléib, mgeAn ÍJeAnAóÁm Aguf 

20 *oubAif c gufv fiAfi a% cfiiAtt Afi JtiAijAe t>A rhAit téi pém 
*oo ftAgp. &t* b-Att "oo tAbAin SeAnAóÁn leif An *oU^orn- 
•óÁirii A^uf *otibAif€ fé teó ^titt fiA^ a$ cfiAttAHJu^t^ 
bA tiiAit i.eir péin a fiAgAi!) An U^om^^irh An aw scéAt) 

ÓUA1|VO OttAtíinACCA A tAbAfipAlTHf V A0 * péltl. T)tlblAA- 

25 *oAfv 50 téif, ó X)A riiAit te SeAnAóÁn é ^titt b'é bA tfiAit 
teó pém. CornÁm SeAnAóÁn ceAócAif\e A5 cttiAtt aja 
juAine 'gá mtifinc x>ó 50 fAit) ^n U|\otn > óÁiití a"£ "otil 

t)í cig pé teit "oéAncA a^ ^uAM^e *óóiti), 1 tÁ^ niAó- 
3° Ai^e, c^mAtt ó x\-a i!)ún-Á|\tif péin. Uig b|\eÁg móf 
p-Ai|\fe-An5 Ab e-At) é, 1 wa céAT>ZA feómfAí Ann ; feómf-áí 
bí*ó A^uf feómn-Aí ftu'óce, feómfiAí Aoibnif, A^tip 
feómfAí cot)AtuA, A^tif HAttAí mó|AA ótin cftimnigte 
A^uf evince, A^tif reóm^-dí ótin cócA^eAtzA A^iif ótin 
35 bí*ó a > ó , ottrhugA > ó. tltiAin a ptiAif JuAi|\e 50 f AbAT)AtA 
A^ zeAtz, óuin f é An cig bneÁg f An 1 n-óf > oúgA , ó A^uf 
1 n-eA5Ap *oóib. Ctnf fé ifceAó Ann, inf nA feónifiAít) An Cuaikt) An $UAine An omi$ 29 

50 téin A^uf irif nA bAttAíb 50 téin, -An wte fAgAf 
cttiofSÁm 'n-A nAib 5-Át) leif, A^uf An uite fAgAf éA*oAig 
teApAn 'n-A nAib 5^ teif , A^uf plúinfe ^aó bí*ó "o'á 40 
pe^OAf A^uf ptúiffe *oe ^ac a-ó^a^ ceitie A^tif fottiif. 
t)í tnón-tiinceAlt -ah age tfióin fin Aij;e occ coibneAóA 
píon-uifse *oof nA tnnÁib, A^uf oóc uoibneAóA píon- 
tnf^e "oof nA peAnAib, 1 Tícneó nÁn gÁt) T>óib beit A5 
CfVoiT) nÁ A5 AónAnn nÁ a^ teAóc fA cftige ^|\ a óéite 45 
mAtt geAtt An tiif^e. 

nuAin a bí An <cig cuntA 1 T>cneó at; JJuAine, óuin f é 
ceAócAineAóc A5 cniALL An SeAnAó^n, 'gÁ iAnnAi*ó Ain 
pém A^uf -a^ a ctéin ceAóc, niAf\ 50 nAib ^aó Aon ní*ó 
ollArii 'n-A ^cóin Ai^e. 50 

" Uá tníte pÁitce nótriAib 50 téin, a níg-ottArh," An 
feife-Ati. " T)é X)úp rnbeACA 50 Léin, X)ú\\ n-otc Agrif 
bún niAit, bún n-UAifle A^uf t>ún n-ífte, t)ú|\ bpfl 
Agtif tiúf\ rnnÁ, t)ú|\ n-05 Agtif £)új\ n-AOfCA." 

T) , itinif An ceAócAine cat> é An c-ottrhúóÁn tnón a 53 
bí *oéAncA *óóit), A^tif cat) é An ptúinfe bit) A^tif 
•oige a bí ifcig nórnpA fA cig tnóf 

" Uá gníoni món rnAit véAnzA A5 gtiAine," AnfA 
SeAnAóÁn, " triAn X)A gnÁc teif. ní trnfce Ju-aine At1 
omig a tAbAinu Ain, An c-Aon ní AríiÁm *oe nígtib 6o 
éineAnn nÁn n-AoinAt) Agtif nÁn cÁmeA*ó ^iArh póf 
mAn geAtt aj\ biAt) nÁ a^ "óig nÁ aj\ ó|\ nÁ An AinseA'o." 
"Agtif Anoif/' An feifeAn, " ó cá An c-otttnúcAn 50 
téin -pm T)éAncA a^ Ju^ 1 ! 16 mA0 CotmÁm, te n-eAgtA 
50 mb'péiTnn 50 gctnnpimíf cun cmtteAt) cofCAif é, ni 65 
béAnpA'o-f a tiom At X)Á 'ocniAn nA Unom^Ámie f eo, A5 
cniAtt Ain. pÁ^pAt) Annf o An uníniAt) cniAn, a^ cAbAinc 
AineAóAif ^o'n Áic feo. ntiAin a bei*ó An ctiAint) feo 
ZAX)A^tA f béAnpAT) An cnittiAt) cniAn fo tiom Afv óiiAinT) 
50 h-Áic éi^m eite, A^tif cniAn ve'n t>á tJcniAn fo 70 30 s^Ame 

1 n-acmfeAoc teó. TDéAntMit) tia cfví Cj\eAriA UAtitng- 
e-Aóc aj\ a óéite a$ ati gctitn^ f-Ati." 

ITlAjt fin níofi tu»5 fé teif 50 t>cí JtiAi^e aó cttí 
04054*0 éi^e^f , •] cttí 04054*0 cú, 45111; cjaí 04054*0 t>e4n. 

75 U|\í £4054*0 be^n mtiinci|\e 45111; cj\í 04054*0 5iotL4, 
^5iíf ctti 04054*0 54*ó4j\, 451^ Ti4onb4j\ 'o^oif 54Ó 4on 
céitvoe. 

£411115 ati méi*o fin 50 T)iífa4f $ti4itAe, 50 *ocí An 
C15 b|\e^5 rnóti 4 t)í ott4tri 45 gti4if\e *óói£>. ÍH gu^i^e 

So |\a n-Áic ]\ómpA. ÓtntA fé 114 rníLce £4i1xe fótnp4, 
Hoirhe ri-4 n-ta4f4L 45111; |\oirhe 114 n-ífe-dt, |\oirhe ri-a 
n-otc 45111; f 01fhe n-& tn4it, t;oiriie ti-4 11.-05 45iif 
foitrie n-4 ti-4ot;c4. €115 fé cttí PÓ54 *oo 6e4ti4ó<án 
^5iif tii5 fé cttf PÓ54 *oo 540 ti4f4t eite v'á juitt aj\ 411 

85 *oUjiotn*ó4irii. " X)é t)úf\ rnbe4t4 50 téi|\ ! " 4|\ 
peifeAn teó, " i*oifi ti4t;4t 45111; ífe4t! ITIótvfAitxe 
U4im *04oi£> tnte, 1*01^ ottArh 45111; Atijuvó, 1*01^ éige-Af 
45111; 4*ó£>4t;, 1T>1|\ rhti4ib Agtif tri4C4oírh, i*oi|t óoin A5tit; 
5iott4. police ti4irn *oo 54Ó *otime 4541b pé teit, 

90 ^5Uf pAitce U4im *04oib 50 téi|\ 1 íi-4otii:e4óc ! " 

Atititmti *oo cuit\e4*ó ifce4ó f4 C15 14*0, 45111; *oo 
f54oite4*ó óúó4 540 bi4*ó ^5«f 54Ó *oeoó *o'4 freabaf , 
^5«f x>tit)>Aifc 5ti4if\e teó 4on 111*0 a t>e^ 1 n-eAt;ri4m 
o|\fc4 5A11 é óeitc 45111; 50 troéAtip 4ti rri*ó fin *oo 

95 f otátatt *oóib 45iif t)o t4b4it;c óúó4. 

fé ati otitic fin teó, inA|\ •OAome AtiA ^eACAif a fÁrwh 
-db e-dt) 1^*0. T)ei|\-Ati fe^riA teAbAtA 50 5CAituí t)iA*ó pé 
teit "o'pÁg-dit *oo 5AÓ *otiine pé teit *óíot>, 45 uf teAbAi*ó 
100 pé teit, Aguf 11A tuigT)íf Aon oi^Ce 5-Ati uotAtnAf ot^tA, 
A^uf nA b-éitAig , oíf Aon rh-Ai'oioTi 5AT» tniAn 015111 6^5- 
fATfitAó *oo te^óc *oo *ótnne 615111 acu, tniAti 615111 nÁ|\ 

O'félTDIjA A "ó'TTÁgAlt 5ATI t1Att)Áf C|\1 Ot) 101*0 e; AgUf ÍIA tttlAtlUA eASSAttltA 31 

-aihi|\mi, x>'á mbeA-ó An n^^An |\dri pturm Aitnp^e 5-dti 
jrÁgAitsurt b'ionArm f^n 4511^5411 é £ÁgAiH n-Aon óojt. 105 
CtJi^e-dTíA^ ttomnc Aimfine *óíob an An ^ctimA fran, 45 

^S^T ^5 ceifneArh. A rmóitin te n-ite Agtif te n-ót 
-Acu Aguf 5^n ia*o fÁfCA. An jum fo A^tif An nu*o tit) 
^5tif Ati fuT> eite ú*o acu t/á toju;, A^vy AtinfAtt, rm-Aij\ no 
a geib-oíf é, cAn éif *o-Aoine "ó'pÁg-dil tpobtóiT)e caj\ 
ti^ beAf\cAib, b'péi'oin, 'gá foLátAn *oóib, %An Aon tfieAf 
acu Ain nÁ -Aon bui^eAoAp acu ^n An c-é *óem é f olÁtAp. 
Cóin óórhrmi'óce ojaca A^uf cóin téiguin A^uf cóin 
ó-Aite^rfi Aimpt\e; cóin ttngce -A^u-p éif\igce optA ^s^r "5 
coin oo^Laca 50 fárii, 5AT1 buAif\c U\e tiá oi*óóe : $aó 
aoh óóin ontA tXDb' f éiT)if\ *oo fAi^b^eAf A^uf *oo "óeAg- 
riiéinn ati fúog t)o óun ofitA, A^uf 1 n-Airh > óeóin 5AÓ 
cójvaó A^uf *;aó *oeAgrhéititie ia*o 50 soif^eAo -ágtif 50 
ceAt^Aó Agtif 50 *oo-fÁfCA i 50 "oo-tígeAf aó Agtif 120 
50 íi eAift -fu Airii 11 eAfAó. 

TD'á otCAf a tAitneAt) aíi óóin teó, At;ur 'o'á tíiéfo 
ptíftiíot ^Stif co^m-df A^uf ceiftieArii a •óemiT)íf, 
ifeA*ó bA Tfió a geibcí •o'á TTotiA^ a , o , iAttf\Ai > ó ^AX> t)o 
f-áfArii, Aguf •o'á rhéi*o a geibd *o y Á n , otiA*ó a TMAtirtAi'ó 125 
\ax> "oo fÁfArii ifeA'ó t>A rhó a tAifbeÁni , oíf rm-fÁfAtri. CAlt>V010t A SOACU. 

tiA nnAnuA éASSArhtA. 

£é 'óeineA'ó, rmAifi a bí ati |\í Agtif a teAgtAó buAitxe 
auiaó acu, tiÁó móft, a t> , iahiui > ó ^ mbtn^e-AóAif X)o 
tuitteAtti *óemeA , OA|v ax\ *oontif ak ^ax). X)wx>Aft 50 téijt 32 Stixxine 

'tKA 5co*otA*ó 50 f Am oi*óóe Áifigte. t)A *óóió te •otune 
5 511^ b , AtfitAi > ó a tno'OAf co^tA "oe'n óeif neAifi Agtif t)e'n 
gtuAifeÁn, A^tif 50 fAit> a ftiAimneAf acu 'á gtACAt) 
A 5 u r co'otA'ó acu 'á *óéAnAm 1 *ocfeó 50 mbei'oíf mif- 
neAmAit neAtfituiffeAó 1 5Cóij\ An tAe Am-Aijug Cun 
ttntteA'ó coifmif5 ^ *óéAnAm. Híofi teogAt) *oóib An 

10 co'otA'ú *oo ofioCnugAt). 1 n-Am mAifb nA b-oi'óóe 6tn|\ 
•otune "oef nA mnÁib tiAc Aifue. 

X>o ti-AiftigeA , ó An tiAó mf ^aó Aon óúmne •oe'n ag. 
T)o , oúifigeAí> -An tnte 'óuitie *o'á fAib fA ag. t)o 
ppe-At) 5^C Aomne 'n-A ftn'óe. Cfom ha tntiÁ Aguf 

15 n-A teAnbAi Af got 50 ti-Ájvo. tHo'OAfi Ag f5jAeA*0Aig 

Agllf A£ tlÚ1|Ug Agtlf Ag t)éldg. t)í n-A pi|\ -Ag ^t-AO'Ó-AÓ 

Aj\ -a céite 'gÁ* fiAf ttAige cat> f é n^eA^ -An gteó. Ce-Ap 
-a tÁn acu gufi b'é -An ag a bí cfé ceitie Agtif t)o 

flteA*OA|A -Am-AC. t)í b-A Ag bt41ftlg, c-Ap-Aitt -A5 fdCflg, 

20 s^Aift ag AtrifCAf Aig. C-Ámi5 SeAnAó-Án Ag cfiAtt Af\ 
t)uime nA Ctéife. 

" Cé *óem An tiAc UAtbÁf aó, a fuogAn ? " aji 
feifeAn. 

" Ithfe," Afi fifi. 
25 " Agtif, a fío^An a' Cfovóé 'fdg," Af feifeAn, "Cat> 
a cÁmi5 ofc ? " 

"IThAri a tÁmi£ t)om, a fig-ottAm, A|t fifi, " Aguf 
mufA bfAgAt) An miAn gAn jtígneAf geóbA mé b-Áf. 
" Ca*o é An miAn é, a bAnptAic ? " AffA SeAnAóÁn. 
3° "tT)o*óóitin te n-ót," Af fife, "*oe teAtfmAóc bj\oc, 
Agtif mo t)óitin te n-ite t)e fmio|\ mú'óofn mince 
fiA*óAine; Aguf mtifA •ocuscajv *oom An miAn fAn 
tAifcig t)e óeitfe íi-tiAij\e fiói*o if mA|\ a céite é 
^S u r 5 An é tAbAifc *oom 1 n-Aon £of." 
35 " tli ftiififce An miAn fAn a "ó^ÁgAit, a bAn^tAi^/ 5 
Aff a SeAnAó^n. riA rmxxnrA e^s^mtA 33 

"CAitpeAn é TyfAgAit," AffA tTlwneAn, "pé "oeACAn- 
Aóc acá -Ann." 

" UÁ 50 niAit, a E)AnflA1t, ,, -AffA SeAnAóÁn. " ÍTIá 
CAitpeAn é ^ó'fÁgAit •o'á' UlAtAÓC a nAgpAn 'á f oLÁXAf 40 
ifeAt> if cúifge a geótipAn é. CtnppeAT) teAócAine a$ 
cniAtt An JuAine 'gÁ mnfmc *oó cat) é An iniAn é feo 
a támi5 T)uic, A^tif n^ó polÁin é tAtiAinc óúgAC $An 
nígneAf." 

flí nAi£> Aon gÁ*ó te ceAóuAineAót t>o óun a$ cniAtt 45 
An JuAine. TD'Ainig fé pém At;uf a teAglAó An ^teó 
1 *ocig nA Unorn*óÁinie A^uf tÁmi^ fé pém péAóAinc 
cat) pé n*oeÁn An ^teó. T)o OuaiI fé pém A^tir SeAnA- 
óÁn um Á Céite. 

"Conuf a rÁtAn Ann fo A5 An tnumtin rhóin rhAit fo, 50 
A níg-ottAfh ? " A|\fA JviAif.e. 

u Hí |\At)tAf niArii ní t)A rheAf a A^Ainn^ a ttí," Apf a 
SeAnACÁn. 

''CAT) cá mitigte onAit>?" AnfA 5«Aif\e. " tluAin 
AinigeAf An 5160/' An feifeAn, " rheAfAf ^tin £>'é An 55 
ag a t>í cné teme A^Aitt, nó <q;un tt'AriitAi'ó a tM t)ún 
teAt iriAntt, nó 50 flAit> ■onoó-nít) éi^m uAtftÁfAó eile 
ctncite AmAó t>aoi£), A^tif tÁnA^ tÁitneAó péAóAmc 
ca*o pé n*oeÁn An ^teó. Cat) pé n»oeÁn é, a níg-oUArii ? " 

" ÍTIiAn a tÁntA T)o *ótnne A^Ainn, a ní," AnfA 60 
SeAnAóán. 

" Cé *óó 50 T)cÁini5 An miAn, a níg-ottArh ? " AffA 
5«Aine. 

" T)o t)umie nA Ctéine, a ní," AnfA SeAnAóÁn, " t)o 
ttluineAn mgeAn CúÁm, beAn *Ó Attain." 65 

"A^uf cat) é An miAn a tÁini^ T)1, a níg-ottAtíi ? " 
AnfA guAine, " pé miAn é ní potÁin é f otÁtAn Agtir é 
tAt)Ainc T)i LÁitneAc," An feifeAn. " tlíon teo^Af-f a 
piAtfi miAn Aon T)tnne uAim gAn fÁfArh, 50 món món 34 5 ll ^fte 

70 miAn *oinne *oe tjibnró^iili. Cat) é An niiAn é feo acA 
le fÁfAni Anoif A^Ain ? " A|\ f eifeAn. 

" 1fé iniAn riA |\iognA, a jri," a^tm SeAnAóÁn," a 
T>óitm te n-ót a 'ó'pÁgAit *oe teAtfmAóc t>|ioc Agtif a 
t>óitm te n-ite *oe fmiofi trmftoiAn rntnce piA^Aine." 

75 ÚU1C A tU£ A|\ A tA£ A£ gUAIjte nilAItt A1|Mg fé Atl 

óAinc fin, aó níort teos pé Aon jum aia te SeAtiAóÁn 

"AbAin teif ah •oUjtom'óÁitri, a f\íS-ottAtíi," Af. feifeAii 
te SeAtiAóÁn, "a ftiAitnneAf »00 gtACAt) Agtif . 5A11 a 
ttntteA'ó pot|\Aim a ■óéAnAtíi, Ajjuf imteóóA > o-fA Agtif 

So CAtíAlApA'O Atl teAtflHAÓC f AH A5 CtUAtt A|\ ThtH-pe-Atl A^tíf 

ATI f rrnon f An. $eó$Ait> ft a miAn ^An lomA^CA |\i§mf ." 
TVirntig gtiAife Ajgtif óuin SeAnAóÁn An UftonTóÁitíi 
óun fUAirt»nif. 

t)í gtJAijAe 1 sctuiA'ó-óÁr. TIT fei'oif fe An *ooitiAn 

8 5 cÁ úpAigpí ha biunc te cpú-ó, nÁ An 'mó bf\oc a CAitpi 
ónú*ó fAft a mbeAt) *oóitm ttlmfeAn x>en teArhnAóc 
pÁgAtCA. VIÁ ní £eit)itt fé cÁ bpAigp trmcA fiA^Aine 
^S^f 5° tribeAt) a póittti 'oe'ti ftmoji te -pÁgAit mf 
nA n-AtcAib ACti. t)í 'friof Ai^e >oá 'oceipeA^ ai^ 50 

90 n-Aoitvpí é, A^tif AnnfAn 50 rnbeAft TíeifeAí) 50 T>eó te 
n-A ótú ; nÁ n-Ai|\eópí " gtiAine An omig " 'á úAbAitu; triAn 
Aimm Aif óoi'óóe Afút\ t)A túif^e teif 50 món báf 
'o'pÁgAit A^uf Aótú beit 'nA^iAi'ó 'nÁ beií; beo A^tif a 
ótú micigte. nó, mAn A^eitAeAt) fé -pém : " tVfeAttn 

95 tiom beit mA|\t) A^tif rn'omeAó cat^ m'éif 'nÁ mé bei£ 
beó ca|\ éif rn'oimg." inARt)^n mtncitte 35 

CA1t>1T)10t a ti-oCu, 
mARG^n mtucitte. 

t)í "otAit^if a^ JuAife ^tjf tTlAft)Áii ab Ainitn *oó. 
t)í fé 11--A óóriirmit)e 1 n-Áic a^ a tjeuscí JteAnn aí) 
S5Á1U tn^|\t)Án tTluici'óe a ctí^cí rnAf\ tedf-amim 
a^ Th^fiú^n, ttiAjt if xMiitAit) a bí cfé^T) muc -di^e j\a 
gtedíin A^tif é 'gÁ n-^é'ófeAóc. Sm m^ a bí a f\Aog<At 5 
Ai^e '«á óAite-dtri. A^tif bí a fvdogAt A^e x>Á óAite^rh 
úórii ti-tJAi^rieAó f^n 513^ óe-áp tia *OAoirie 511^ tiaoui 
^tijA b'e^t) é. t)í ti|\|Uim acu >óó mA|\ ge-dtt -dif fin 
ASiif eA^LA acu foimif. 

TD'-ditug tnA|\5Án 1 X)zaoX) At) gteó a bí 1 *ocig tia 10 
UfiorntMirhe. Ó11115 fé 45 cjuaU, ^ ^uAM^e. puAij\ 
fé guAijte <Af a YheAX)AM^, ^eAll teif , te buAiftifvc -digne. 

" Cax> é feo otvAib, a t\í, M A^fA XX\AipX)Áx\. 

"O rno > óóitiii tnófi ofun, a Pfuorii-fAit), 451* f bf\eif," 
A|VfA gti-dine ; Aguf > o , innif fé *óó contif m^|t a tÁirn^ 15 
an tniAn *oo t)tntne r\A Ctéifte, " xXgtif 50 *oeirhiTi te 
pífwiíie t)tiic, a Pfíorh-fÁ1 > ó, ,, A|\ feife^n, " b'feAftjt 
tiom, "OÁ mb'é uoit T)é é, bÁf 'o'fMgAit Anoif Ldit- 
peAó 'nÁ tnAif eAóc-Ainc a t tutted a^ aí\ f ^og-At f o. tlí 
-péiT)i^ ax\ tniAíi úx> a ft'fÁgAit, A^tif nt!Ai]t a teip-pi'ó 20 
ofm é 'ó'pÁg-Ait Aoifvpi'ó ax\ U^om'óÁitíi mé -A^tif b'fedf^ 
Viom beit tnAjAb 'riÁ beic beó Agtif beit 45 éifcedóc 
teó a^ x>éAi\Arft i\a x\-aom^ '00™." 

" Hío|\ intifif 'ootn, a j\í, cat) é ah tniAn é feo a 
tÁini5 *oo í)tmne ha Ctéi^e. 'b'fréi'oi^ ííá ptnt att 25 
tniAti óórh T)eACAi|\ a 'ó'pÁgAit -Agtif if idóió te^c-fA. 
t) , fréi , oi|\ 11Á ptnt fé Ó01I1 |\iaócaiiaó *otnc báf a > ó , ^Ág-áit 
A^tif rheAfAnti cú, pe'cti 'cá nó tiÁ -ptiit ifl tDtnme ha 3'o 5UAine 

Ctéine bA rhAit tiorn-fA t/fAgAit bÁif Afi *ocúif fAn a 

3° D-pAig^A-fA bÁp. Cat* é An rniAn -A CÁ11115 *oi, -a fti ? " 
AffA ITlAnbÁn. 

" A *oóicm te n-ót *oe teAtfmAóc bftoc A£;tif a *oóitin 
te n-ite x>e ftnion mú'óonn rntnce pA^Aine," a^a 
5«Aine. 

35 " Cmn c'Ai^ne ótm fUAirhnif a ftf," -AffA ITlAnbAn. 
" CuAit) fi pvoA 50 teon ó bAite teip -ah rniAn, aó uá 
Ati T>Á nit) fin te pÁgAit A^Ani-fA 1 ngte-Ann -An S5A1U 
Jeóbp-An teAriinAóc n-A rnbnoc Ann, cum rhAit t>e pé'n 
•oorh-An é; A^tif biot) 50 tnb'féiTnn ná peA^pAirmr 

4° a T>óitm -A ^'fÁgAit 'oe, pé-A^fMtt teAriinAóc eite tio 
rhe-Af^At) Ain, m-An cá btAf teAriinAócA An bntnc óótfi 
tAitun fm 50 sctnneAnn fé AbtAf pém An An ieAriinAóc a 
meAf^cAn Ain, 1 *ocneó nÁn b'féiTnn *o'Aoiniie a *óéAnArh 
AmAó nÁ gun ieArhnAóc bntnc ai^ pAt) é. $eóbCAt\ An 

45 ftnion, teif, A^uf pÁgcAn púrn-f a é f ocAnúgAt) 1 t>cneó 
nÁ beit> Aon bneit aici An a *óéAnArh awac cat) é An 
fAgAf tnvnce Af An bAineAt) é." 

T)o ipu&fl&i) An teArhnAóc bntnc A^up An firnon, 

5° Unom'óÁitrie. T)o cu^At) *oo ttltnneAn ia*o te n-ót 
A^tif te n-ite. T)'it fí Aguf ^o'ót fí a *oóitm t)íob, 
A^uf i)\á tfiéiT) *oúit a bí aici lonuA, t/fAS fí ptii'óteAó 
T>íob £An ite A^tíf ^An ót. 

AnnfAn cuai*ó ^aó Aon ntiT> ótm ftiAirhnif 1 *ocig 

55 tiA CnonróÁirhe. tlí bpuAin jguAine puínn piiAitímif, 
ÁrhtAó, ó rhAiT>m 50 b-oi^oe nÁ ó oiftce 50 mAiT)in, 
aó é A5 T)éAnAtri 5AÓ Aon cf AgAf "oíóitt A5 f oLÁtAn cun 
nA nnom*óÁirhe, A^tif eA^tA a ónoi^e Ain coiuciAnuA 
50 mbeA-ó ntiT) 615m 1 n-eAfnArh ontA a ^An fiof *oó, 

6° nó 50 tmbeA-ó cúif geAnÁm éi^m acu tAfmtJi6 tj'a 
ttllfgitlC. C-djAt) fé fém óun An ci^e óúóa ^aó Aon mAttí)^n mtnci^e 37 

niAiT)ion A|\ An tc-CAinc, A^uf " Contif AzÁtA^ A5 aw 
rnuman rhóin rhAit feo?" A^eineAt) ré, A^tif £no*o 
ÁtAf An *oorhAin Ain nuAin A*oeinuí teif 50 nAbtAf 50 
niAit, A^tíf nÁ nAi£> Aon tocc te pÁgAil An Aon nut) nA" 65 
Aon geAnÁn te T>éAnArh An Aomne. 

Tli i(yó-fAT)A T)o teAn An fUAitimeAf. ÚÁmi^ miAn 
eite *oo t)uime nA Cléine. Ctnn fí tiAó Aifci 1 tÁn 
nA n-oi^óe. tD'éinig An steó céATmA. t)A rheAfA 
é 'nÁ An óéA*o gteó, rriAn *oo teAn fí A5 f5feA > OAig 70 
AS^r ^5 tiAóAnnAig 50 *ocí 50 nAt^A^An 50 téin Af a 
rneAbAin nÁó rnón ó £>eit a$ éifteACc téi. tÁmi^ 
SeAnAóÁn A5 cniAtt tnnti. 

" Ca*o é -peo one, a bAnftAit a' cnoi'óe V C1 S I" ^f^ 
SeAnAóÁn. 75 

" tTliAn a cÁmis nDom, a nig-oiLA™," An fifi. 

" Ac, 50 t)póini*ó T)ia onAmn ! a bAnptAit," AnfA 
SeAnAóÁn, " An 'oeoc eite *oe DAinne nA mbnoc acá 

UA1C ! " 

" ílí íi-eAt), a níg-ottArii," An fif 1, " aó nut* ir *oeACAnA 80 
•ó'fÁgAit 'ná bAmrre nA tnbnoc t>'á *oeACAnAóc a 
^'pÁgAit é." 

" 1f cntiAg fAn, a bAnptAit," AnfA SeAnAóÁn. " UÁ 
gtiAine 50 n-AnA tfiAit *oúinn 50 téin. UÁ Án nxmAt) 
Ai^e •o'á pÁgAit 50 cnuAi'o mÁ ptiAnAt) TmAft Aon *OAoine &5 
niArii. CeApAf pém 50 rnbAmpmn ó'n 'ocnioblóiT) acá 
A^Amn 'á cun Ain te ^An a tAbAinc tiom Annfo aó t)^ 
•ocniAn -án rnumcine; ac ifé mo tuAinirn gun mó An 
cniobtóiT) T)ó An x>& > ouniAn fo Anoir 'nÁ a\[ ctnn tiA 
cní cneAnA 1 n-AonpeAóc niArii pór *oe tniobtótT» Ain 90 
pém nÁ An Aon níg éite." 

" ílí't teigeAf Ain pn, a níg-oUArii," AnfA 
ITItiineAn. 

íf Tlí't, a í)AnftAit, A|\fA SeAnAóÁn, " teigeAr Anoif 3^5 gtiAme 

95 Aif, ^S«f if nión -An cfitiAg é. O >ó-Á jug rh-Atte 10m- 
ptngte 1 n-Á^ scomint) te 'oéi'óe-An-Aige tri-An ge-Att an 

fWT) -A ^IA^A^ nÁf\ b'pél'Oin A t-Ab-AlfC." 

" 1TIÁ c-Á, -a f^í5-otLA^l/ , Afif-A 1Tltiif\e.An. " U-Á -Aoijt 
•oe.Anc-A.Att fig -Actij-Agtif ní tiocpAit) fé ó'n -Aoifi fin 50 
100 •oeó." 

" C-á, a t)AnptA1c, ,, A|\f a SeAnAcAn, " A^uf tií trieAfA 
t)ó-f ah 'nÁ* >óúinne é." 

" Contif fAti Anoif, a fiíg-otlArn ? " AttfA tnmneAti. 

" tll tiocpAit) fí Oi^giAttA ó'n aoi^ fin 50 *oeó. 

105 pi^Ann fAn fmne "&ax\ a^ áj\ gctimAf *ouL Att óuaijvo 

ottArhnAóuA aj; cjAiAtt Af\ fúg Oif\giALtA 50 *oeó Af\íf. 

T)o se^ttA'ó ah fSiAt *oo fúg t>fiéipne. Hí bpuAttA'o aí\ 

fjgiAt. tlí péiTHtt 'oo'ti Ufiorn'ó-Áitih AgAift a tAbAif\u Afi 

fíg "bféipne Agtif 5A11 «An n;iAt acu te cAbAifc *oó, pé 

no rriAf a ge-AttAt) *oó. Sm geA^tA aitiac fmn ó'n x>Á Áic 

rhxMte fAn, a t)AnftAit. Anoif tnÁ teipeAnn «aj\ jtíAine 

T)o rhiAn-fA •ó'fr.ágAit t)tiic AoifvpAfi J^^ 1 ^- AnnfAn 

bei*ó An C^ omt)Áirh seAfijttA ArnAó ó'n *ouf\írhA > ó h-Áic, ó'n 

Áic if peAfin Tnob 50 téij\ , ó'n áic if peAjitt 1 n-éijurm 

115 'ti-4 ^cu^CAn cói-fv Af\ -Aon Cf\om > óÁitti. Hí feAiDAtt -An 

•ooni-An cax> a ótnfi 1 n-At^ne Aox>a finn A.n npAt a 

•ó'i-A^-Ait) 1 n-Aon cof. ílí tv-Aon nít) pógAncA *oo ótitt 

1 n' Aipie é. "C-Á >oíogbÁit rhóf >oéAncA Ai*;e, pé ní*ó é, 

A^uf if eA^At tiorn-fA nÁó 'n-A *óei|\e-A , ó t)úinti, 

120 a t)AnptA1t. ,, 

f< C-At) 'n-A t-Aott sti^ b'eAS-At teAU nÁó 'n-A t)eitveAt> 
•óúmn, -A fí ? ,J -A^fA tTltii|ieAn. 

f< *0'-Aií\igif , a t)Anpt-A1t, ,, -AfifA Se^n^óÁn, " ai\ 

pOCAt AX>UX)AM(\Z A1í\ f\í HAf-At, *OAttáti péin, fA^ A 

125 *ou-Ámi5 -An b-Áf A1|\. M 

f< T)nbAit\c fé," AffA 1Tltiife-An, tl nÁ^ £1115 fé 
50 ^Ait) bf\íg n-Á btmúf teif An 5C-A111C A^oei^ ttíCc mAftt)£n irmici'óe 39 

FgeAlArteAotA 1 *oc4o£> í)a n-Aoin é^cóft-A, ni^p 511^ 
*óem fé pém aoiji éA^cóptA -Aguf tiá|\ •óenieA'o.Afi 
*oíogbÁit ak bit > óó. ,> 130 

"T)tibAifc fé fuit) eite tÁit^eAó 'n-^ ^&\?> f^n, a 
t)-AnftA1t, ,, AffA SeAnAóÁn. " THibAifc fé ^ti^ b'é 
Cottiin Citte *oo tti^ fuvó-Ajtc a fúl *oó, tnA|\ CóxftAptA 
-A|v ^n tnb-Áf >a beit bu-Aitxe teif. M 

" Agtif An 11*00, a ftí," AfifA tritiifieAti, " níofi 135 
*óíogb.Áit é fin aó u>dif\bte. tlÁó cuirinn teac 50 11*0110- 
-Ai|\c fé 5ii|\ b'é pém a tma^ a|\ Cottrni Citte <vn 
cómAptA f-dti x\ tAOAifvu *oó ? " 

" 1f cinifun 50 m^it, a Í).ati£Laií;," AftfA SeAnAóÁn, 
<r A*5tif if ctnttim tiotn, 'n-A teAnncA f^n, rmAif\ <a *oem 140 
fé nA n-Ao\n é^scó^tA An Ao*ó "Óuo, 511^ Cui|\ Ao*ó T)uo 
T)i«d A^tif CoUrni 'n-A 'óiai'ó 50 iDAm^eAti A\n. t>'é 
coit T)é ah bÁf *oo teaóc -A|\ *ÓAttÁii mAf ge^tt a^ -an 
aoij\ éA%cóptA ^511 f Annf^n *oo tug Cottim Citte ^n 
jt<vo.Afc *oó, mAjA óórh-A|\tA, 1 *ocfeó 50 rmé-An-pxvó fé 145 
an Ait|\ige. TltiAi|t a 1:115,4*0 jvd*oAtic tia fút *oó mA^ 
óórhA|\t-A -aji An tnbÁf a oeic btMitxe teif, *oo cu^a*© 
fiA*o<Af\c t\a íi-Aigne *óó cfé g^ÁfCA T)é, ótm é -péiri *oo 
óti^ 1 *ozneó 1 'o'oLUímgA*© 1 gcóif .An cfAog^it eite. 
t)eA*o fé beó -póf A5AIH11, a X)At\ftAit, mu\\A rnbeA*ó 150 
-An T&At x\x>" 

" TiÁ bío*o Aoti óeifc ofvu, a níg-otLdrh," a^a 1Tliiifie.Ari. 
" Ttf't bAog-At a$ $tiAi|\e. Híofi teip fi-Arh -póf a? 
^uA^e pé miAn a tiocpvó *oo *ótnne ^oe'n Ufvorn'oAitti, 
ax\ m\An a *ó'pÁgAit t)ó. A11 f^* n^t 1 éei P f 1 ^ póf x 55 
-ai^ ní teippi*ó fé <Anoif am^. péAó n-Ájt teip te-AitinAóc 
ha tnb|\oc Aif\, 11Á ah fmiof út)." 

" Utif a 'gA íU-ó A5tif T)1A 'á óórhtíoriA'ó, a t)-Anf t -Ait ! " 
AjAfA Se^tiAó-dn, " -ágtif cax> é ah miAn é feo atá A15 ) 
te fot^tA|A Anoif *otnc ? " jtC^ 40 gtlAlfte 

" Cá," x\|\ fifi, "peACA cuAióe t)o belt Annpo 1m , 
fiA*ónAife, ^|t ójvaoi£> eiftneAm, a^ ceiteAbnA'ó •oorn." 

" Ó ! a tDAnftAit," AnfA SeAnAóÁn," An Ainig Aomne 
niAtfi cuac a$ ceiteAbnAt) urn An *ocaca f o 'btiA'OAin ! " 
165 " tli potÁin mo rfnAti *oo f otÁtAn ■oórii-f a ^Ati níg- 
neAf ," A^AfA TTItnneAn " no geobA*o t>A"f ! " 

Tlion t>eiti SeAnAóÁn ac imteACc ati "oonuf awaC. CAlt>1T)10t A t1A01- 

Hi -pAT)A ó'n nt)ontir a bí SeAnAóÁn imtigte nuAin 
a t>tiAit gtiAine tnrne, A^tif é A5 ceAóc ótm age nA 
Ufomt)Áirhe, 'gÁ pApjvAige conuf a biceAf Ann, nó cat> 
pé n*oeÁn An gteó. 
5 " Ca*o é feo Anoif o|\aid, a n ig-ottArii ? " An f eif eAn 
te SeAnAóÁn. 

" Hi nAtitAf niAtii nibA tneAfA A^Amn, a ni," AnfA 
SeAnAóÁn. 

" Ca-o 'n-A tAob a nig-ottAtn ? " AnfA JtiAine. 
10 " ITIiAn a tÁmi5 *oo *otnne A^Amn Anéin, a ni," 
Anr^ SeAnAóAn. 

" Ó, ní pú bionÁn A^uf fAn, Á nig-ottArii," a^a 
JtjAine. " tlí't te "oéAnAtíi aó An miAn *oo fotátAn. 
Cé "óó 50 T>cÁmi5 An tniAn ? M 
15 M T)o t)uime nA Ctéine, a ní," Anf a SeAnAóán, " A^tif 
if eA-^Ai tiom-fA," a^ feifeAn, " nÁ f uit An miAn 
nó-ftii|\ifce •ó^ÁgAit." AH peACA CtlAIÓe 4i 

'• Cat> é An tniAn é, a nig-otlAtfi ? " Af\f a guAirve. 

" 1ThAn sfveAnnrhArt, A $" <Afr A SeAnAóÁn, " .1. 
peACA cuAice t>eit An cjvaoid ei*óneáin 'n-A ti-Aice, 20 
-As.ceite-á&tuvó. tlío^ AirugeAf fUArn cuac a;s ceiteAo- 

ftAt) Um An *OCACA fO t>LlAt>AUI." 

tlí potÁirt -ATI tniATl T)0 fotátAfl," AfvfA ^UA-lfie, Agtlf 

•o'iomptng fé Ari A f^ 1 ^ 5 AT1 A ttaitteAt) *oo rvÁ*ó. 

Hi ti-AOAite Cur» a cige pern a tug gtiAirve AgAi*ó 25 
ntiAiri a 'o'iornptiig fé Art a fÁit ó SeAnAóÁn. Corn 
UiAt A^tif "o'-Airug fé An f ocaí " peAtA ctiAice A5 ceile- 
AortAi!) Art crvAoio ei^ne^m," ttng fé 1 n' Ai^ne nÁn o' 
fréiT)ir\ An rniAn f An a t/fÁgAit. Útnx; f é 50 > oceippe,d > ó 
Airt An rniAn t)o fotÁtArt. ttng fé 50 n-AoirvpeA-o An 30 
UtionTó-áirfi é, A^tif 50 opA^-pAt) f-Ati ^An ctú 011115 é 
peAfCA, of córhAin peArt éifveAnn. t)A riogA teif t>Áf 
•o'fÁgAit nít>A túifse 'nÁ mAn a ttncpexvú fAn ArnAó *oó. 
t)í fé 1 *oueAnncA. t)í fé 1 *oceAnncA ójuiait). ttí femiri 
fé -An T>ornAn ca*o oa tfiAit t)ó t)éAnArn. 35 

t)í áic oeAnntngce fA corhsAjVAcc, Áic 'n-A 'oca^a'd 
•OAomectm curvAf a tAOAific, Aguf cun úfinuigte 'óéAnArh 
ótm T)é ntiAirt a oí'oíf 1 scrvtiA'óuAn, Agtif ntiAirv da rhiAn 
teó a lAfvrtAit) aa *Ói-a póirvitmc ofitA A^tif iat> ■o'fiiAf- 
5Aitc Af An n^tiAif 'n-A rntríTHf. Ctig JuAirve AgAi"ó 40 
An An -die fin. pionn-áfvA^At nA )Téae -áirnm ri-d íi-Áice. 
t)í fé -dnn, ^rt a gtúinirj, -Agtif é -05 ^tn^oe 50 crtti^it) 
ótiri T)é, 'gÁ 1-ArvrvAit) Af\ T)ia, cr\é impi'óe tia tn^igT)ine 
tritiirve, Agtif cr\é impi*óe ti^orh éif\exMin, -AStif crté 
impi'óe Cottim Citte a ctnri ce-án^At "otige -Art éi5fio 45 
éifeAnn é tADAir\c r\Aor\ Af ah ngtiAif 'n-A ruio 
fé An UAin fm ; é •ó'puAf^Aitu ó'n n^éiomn 'n-A 
riAib fé, ^An a teo^Amc -oo'n Ufiom^óÁirh é AoiriA'ó 
A^tif a ótú ^o curt Art neAttmí'ó. t)í a efvoi^oe A^tif 
a Ai^ne óórh t)iAn fAn fA gtn*óe t\Áp rhottng fé An 50 42 5UAme 

•otmie 'n-A fe^f^m 1 n'pAtmAife 50 •ocí guj\ t4£>,Ai|\ 
ah T)tíine. 

" mójtA *ótnu, -A |\í ! " a^ati ^time. 

11ío-p tóg ^uAifte A teAnw, aó •o'-ditw fé ax\ stójt, 
55 S^on ltlAj\bÁm, m-AiA ifé a bí Arm. 

" ÍTIÓ|A A^Uf tTltHfie 'ÓtltC, A bf\ÁtA1tt ! " Aflf A gtiAife 

'%Á ffveASfuvó, -Agtif rrion tAbAirv fé aó 50 ti-AriA ifeAl 
bí a teicéit) fin *oe btiAi'óirvc A£;tif *oe bf».ón A^vif *oe 
tftiobtói*o Aigrie Airu 

60 " Catdí An btiAi'úirvc feo -ánoif, o|\c a f\í ? " AfvfA 
tTlAribÁri. 

" Oim jAéit) Atioif, a briÁtAiri, rntifiAb lotiAtrn A*f 
ttiArii," ArifA guAifie. " TH fAib "btiirne ha Ctéirve 
fÁfCA te bAirme riA rnbfioc. UÁ" rniAri eite cA$;Aite *ói. 

65 ttí't Aort bfieic As-átn Af* ah rniArt f o *ó' fÁgAit *oi. t)ei*ó 
fé ^ati pÁgAit ^uf Aoippx) ah Unom^Ánti me. Ctnri- 
pe-An mo cLú a^ •neAifmí > ó of corhAitt peAtt éirieArm. 
'5uAir\e An drug' tn'Aimrn 50 *ocí fo. AtArióóAfi 
aí\ Airntn pn Atioif. Hí beit> peAfCA trtA{\ Aimm orvrn 

70 aó ' gtiAirve ah 'ooióitt/ nó ' gtiAirve Ati oc^Air*/ nó 
' 5 u ^ 1 1 Ae Ari *oeALbAif,' nó Aitnrn 615111 a bei^ trior* ca|\- 
ctiifmge 'riÁ A011 Aimrn acu f-Ati T>Á otcAf ia*o. ÚÁ11A5 
Anrifo ctm a lAjtrvAit) Af *Óia, tni 'f é a toit riAorhtA é, 
mé tó^Airjc Af An fAogAt Agtif rn'omeAó irn' > óiai > ó, 

75 nó me •o'-fuAfSAitx 0*11 ^cruiA'óuAn fo 'n-A bpmtirn." 
" tlíorv mrifif T>om póf, a |\í," A|\fA tTlAfbÁn, íf cat> 
é ah miAn tiAtbÁf aó é feo a tAmig ^o t)tnme ha Ctéif\e 
A^tif "oo ctsi^ fA ceAnnuA fo tú." 

" Tlí -potÁin téi peAZA cuAióe beit A]\ c^aoiId eiftriedin 

80 A5 ceiteAbjAAt) 'h-a pixrónAife," AffA gtiAifie. 

fí UA 50 mAit," A|\fA ITlA^Áti. í( UAfi-fA tiom-fA 
An 01 f ^o JteAnn An Sg^it ÁgMf CAifbeÁnpAt) Ati peACA 
cuAióe fin , otl1C. ,, An peAUA ctiAióe 43 

ComÁmeAT>A]\ teó 50 5^ eAr,T1 ^ 11 SgÁit. jgleAnn 
pAT)A 'ooiriim Ab eA-o é. t!)í cntnc niónA ájvoa An 35 
£Aó CAob Tíe. t)í cofÁn cné n-A tÁn ifceAC, A^uf bí 
fnucÁn tnfjje &£ nit aitiac Af, j?An An cofÁm. Corn- 
Am eATíArt teo 50 xyzi gun CuA'OAn ifceAó aj\ pAt) fA 
óeAnn bA curiiAinse A^uf bA > óoitfme A^uf 'oob' UA15- 
nige Tie'n JteAnn. t)í coitt rhó|\ ifcig fA n-Áic fin, 90 
Aguf -An c-A-órriAt) A5 pÁf An ^ tmg fA coitt fm, A^uf 
n-A cnAwn An a tfión Ann, An a ájvo, An a téA^AntA. T)o 
leAnAtiAn An cor\án ifceAó cnm ah ^coitt, £An An 
CffvutÁin, 50 'ocí 50 rvAib mónÁn fUge cuntA 1310b 
acu. ÚÁn5AT)An -pé > oeineA > o ctm nA n-Áice 'n-A riAib An 95 
pnutÁn A5 éi|\ge Af An T>cAtArn ; A^uf ni n-1 bftnnrn 
cobAin pon-tnfse a bí fé a^ éinge, aó if AttitAit) a bí 
An c-tnfse A5 bnút Aníof cné pottAib Agtif cné 
rsoitab nA cAnnAige, 'n-A cnApó^Aib, bA »0010 teAC, 
A^tif 'n-AóAifíb beA^A, Annfo A^tif Annfút), A^tif AnnfAn 100 
A£ |\it te pÁnAit) 50 *ocí ^tin tÁmig nA CAifd beA^A 
ctm a céite Aguf ^un *óem ffvut t)íob, a^ ^UiAifeAcc 
unit) An ngteAnn foirt ó ttiAit). UAmAtt 1 teit-CAoib 
ó'n Áic J n-A |\Aib An c-tnf^e Ag éinge Af An SCAnnAis a\\ 
An ^ctiniA fAn, bí cig cóifinui > óte ttlAnbÁm. "Cig AnA 105 
fteA% Ab eAt) é. Ill |\Aib Ann aó An *oÁ feórnrvA, An 
cifcm Aguf An feórnnA co'oLaca. 

CtiA^An ifceAó. ConnAic gtiAirve An ciiaó 'n-A 
feAfArh An cipín A > úiriAi > o a bí fÁi*úce fAbfAttAi n-Aice 
An cínceÁm. 110 

" Smí An ctiAó, a rví," A|\fA HlAjtbAn. 

" Cax) é An triAic í fm, a b^tAi|\ ? " A\yif& gtiAi^e. 
fí Tlí ctiAó beó An óhaó fAn/' An feifeAn. 

<f ^An teAu 50 póit, a ní/' AnfA tTlAnbÁn. 

" btiA'óAin nA beAtuAme feo a gAib tonAmn, a nt," 115 
A|\fA ITlA|ibÁn, fí i n^eineAt) nA t)eAtuAine, titn c^ÁtnónA 44 s^Ame 

lAe T)otmu\i$, bío^ Art mo gUhmb AnnfAn 1 teit-CAoTb 
An *ooiunr A5 u r w^ ^5 •oé-An-árh mo tfiAccnATrh. 
TD'AinigeAf An potnAtn A5 ceAóc ctm An 'oo^tiif. T)o 
I2C téim ati cuac fAn An *oonuf TfteAc cúgAm A^uf -piotAn 
'n-A thait) An btnte. t)i -Ati bACA yo rni' tÁim A^Am. 
T)o tó^Af ah Daca 1 5coirmiD An potAin. t)A beA<5 
nÁ gun buATteAf é fAn An lomptng fé «Aim AmAc. 
tluATn lomptngeAf TrceAó cat> a oe^t) ac An cuac ooóc 

125 Art ATI Új\tÁn A^Uf T 1 n'OeineAt) Ail AtlAtTIA. ÚÓ^Af ftíAf 
í. ÍTIÁ tÓ^Af OA geA^jA A CtJATt) tél. Tlíon o'fA'OA 
50 fATb fí CÓm mAttb A^tlf 'o'péA'O-pAt) ATI plOtAfV 
í ttlAfVOÚjAt). 

" 1f T)ÓCA, A ní, StTf mTTlTC, ntJATfl A OTf Ó^, A OATTlTf 

13° fSt^^ triATC tÁTTMfl A* píopÁn gé mATttb," Attf A tTlAttbÁn. 

" Am bmAtAn ^un n^mc/' AfifA guATne. 

" Tlí HÓ-CeÓtTflATA ATI ^UÚ A OATTlUeAíA a' píopÁtl Atl 

gé, a |\í," AffA tTlAfoÁTi, " AC T>0 CUin fé mTfe A£ 
mAócTiAm. T)tJOAtAC tTom pém 50 mb'-penDTn 50 btréAT*- 
*35 p^nn ^uc tia cuATóe *oo bAmu a píopÁn tia ctiATóe fin 
ac cun ctiT^e fA ceAnu, A^tif 50 mb'peTTnn 50 mbeAt) 
fé níbA ceótrhATfie 'nÁ ati gut a bAmceAn a' píopÁn 

ATI gé UlAinb. ÚÁTIA^ AT^ ATI gCtlATC A^tlf bATTieAf AmAC 
A1fC1ATlATb TfClg TT1T1CT. AntlfATI 'o'ptíAgAf ATI C^OTCeATITl 

140 50 *OAni<s;eAn t *ocneó tia péA'o-pA'ó ^aoc ceAóc AmAó at\ 
SocAjungeAf ati píopÁn AnnfAn, t t)cneó, pé ^Aot a 
beA*ó ifcig fA conpÁn, ^vjja AmAó cníT) An n$ob a 
cAir.-peAt) fí ceAóc. AnnfAn *oo f ocAtungeAf An Unmte 
beA^ f o t T>cneó 50 bT:éAT)T:ATnn An cofvpÁn x>o teAnnAt) 

145 le 5A01C, -pé tnAfi a *óemeAnn An píobAiTAe a rhÁtA t>o 
teAnnAt). 'pé^c. ,, 

te n-A tmti fm *o'oibmg fé An ttimTte A^tif teAnn 
fé An conpÁn. AnnfAn t>o cut|\ fe a méAn An ónAipe 
beAg a bí t:é f^onnAig An ém. Com Uiac A^tif t>o An peAUA ctiAiCe 45 

bo^A'ó An cnAipe *oo gtuAir* -An gAoc ArnAC unit) An 15° 
n^ob. T)o teAt An béAt. T)o topiuig An conpÁn An 
é pém 'oo fu At at) Agtif T)o Ui Af^At) An An 5cipin, 1 "ocneó 
gun X)óió teAc ^un b'éAn beó é > Agur* 1 n-AgAi'ó ^aó 
ttiAfgAX) 'o'.án t)Am fé Af pém tÁmi^ nA guúAnA 
bneÁgtA bmtie ceótrhAnA, AmAó Af An n^ob, " cue 155 
— cuac ! cue — cuac ! cue — cuac ! " An feifeAn, corn 
bpeág, corn bmn T)íneAó A^ur A > oéAnpA > ó cuaó beó iat> 
1 tÁn An cf AninAit) ! 

t)í lon^nAt) An JuAine. 

" Uá a LÁn ^téAf focAin A^Am ifcig fA óonp^n/' 160 
AnfA ITlAnbÁn, " aó ní 5^*0 t)om iat> 'oo rhíniúgA-ó 
xouic-fe Anoif, a ní. tlí ^Át) "óom a rhímúgAt) 'óuic-re 
aó conur An ceiteAbnA*o 'oo cun An fiubAL." 

ÚAifbeÁm fé ^oo'n níg conur ah ceileAbnA*ó *oo 
cun An fiubAt, A^uf t>o nu^ An ní teir An cuac, A^ur* 165 
cuin fé An An ^cnAoib ei*óneÁin í, 1 bpiAt)nAife t)uime 
nA Ctéine. Cuin fé a rhéAn A|\ An ^cnAipe, mAn a 
*óemeAt) íTUnbÁn. Siút> A5 tAbAinu An cuac A$ur 
" cue — cuaó ! cue — cuac ! cue — cuac ! " aici, corn 
mAic A^ur gun b'é tÁn An cfAriinAit) a beAt) Ann 1 n-meAt) 170 
tÁn An geirhnit). 

tluAin a connAic t)uime x\a Ctéine An cuac, A^uf nuAin 
Ainig fi An " cue — cuac ! cue — cuac ! cue — cuac ! " bí 
ton^nA'óA^uf AttuAócuinci mÁ bí lon^nAt) A^uf aLLcacu 
a\{ Aon rhnAoi niArh. ÍH 'pior aici táitneAó, nít> nÁc 175 
lon^nAT), nÁn cuac beó An cuac a bí An An gcnAoib a^ 
ceiteAbnA k ó 'n-A piA^nAif e ; ac bí 'píor aici, teir, nÁn 
cuac beó a tViAnn fi ; nÁniAnn fí aó cuac, A^uf ^un cuac 
50 -píon An nut) fAn aX)! 'n-A -piA^nAife An An ^cnAoib. 
t)o rheAf fí, A^uf x>o rheAf ^aó Aomne a bí tÁitneAó 180 
50 nAib An ceót níbA bmne A^uf níbA rhífte 'nÁ Aon 
guc cuAice 'o'Án n-AinigeAii) niArh. tlí nAib -pocAt to 46 gtiAine 

jU'ó aicl X)Á b-pAigeA*ó fí Aon tocc aj\ -An éAn ná Afi An 
Sceot, if AriitAit) a beAt) j;aó Aomne aj\ btnte óúid. 
185 t)í a tÁn 'oe'n U^om^Áirh a bí AnA bÁi'óeArhAit te JJu-Aijte 
A^tif bA rhAit ^n ceAf\c *oóil3. HtiAijt Aij\ig nA *oAoine 
fm nA rniAnuA *oeACAfiA >o'á n-ÁifieAtfi bí "peAf^ AStif 
X)iombÁ > ó ojitA. HuAif\ a puAfiAft -dn teAtfmAcc bjtoc 
A^tif An f mio|\ bí ÁtAf rnófi oftA. HtiAi^ ai fige at>a-[\ An 

*9° ÓtlAÓ 'O'Á H-IA^jtAI^ "Um An *OUACA f An t)e'l1 bi1A v ÓAin 

tno'OAjt A|A buite te peifvs, rriAfi, 'OAft Leó, níoft b'feitnfv 

An CtlAÓ f An 'o'fÁgAlt Agtlf T)0 tl-A01|\pí gtlAlfte. TltlA1f\ 

a óonnACAT)A|\ An ótiAó tfiAj\b A5 ceiteAbfiAt) córh b^eÁg, 
óótfi bmn A|\ An gcfiAoib ei'óneÁm, tMo'OAfi Ajt btnte te 

195 ti-iongnAt) A^tif te ti-ÁtAf . t)í An miAn -pÁgAtcA, *oa|\ 
teó, A^tif bí fé pÁgAtcA A|\ f tige a ótiijvpeA'ó ctú JjuAif e 
A^tif ctú ha Ujtorn'óÁiriie fin ftiAf 50 ti-ájvo, 1 mbéAt- 
Aib peAf 6-i|\eAnn, 50 *oeó *oeó. 

T)o tui5 tTltiifeAn An rnéit) fm 50 mAit. T)<á 

200 ^AgA-ó fí Aon toóc A|\ An gcumA 'nAft f oLÁtfitngeA'ó 
An miAn *oi, if AtntAit) a > ó'iornpóóA > ó fí At) Uforn'óáini 
50 téi|\ 'n-A coinmb. 1f ArhtAii}, b' féixnft, a ctn^pí 
511^ te miof^Aif ctm gtiAi^e *oo toifS fí An tniAn fAn, 
A^tif nÁó te *oúit 1 sceileAbfiAft nA ctiAióe. TM 

205 *octn5€í ^ufi t© 'Ofioó-Aigne ótm 5^1^ ^éAnpA^ fí 
a teitem fm, beA*ó An f^éAt 50 tv-otc Aid. CAií-peAt) 
fí imteAóu A? ax\ > oUnom > óÁirh, Agtif *oo íi-Aoi^pí í £éw. 
t11o.|\ *óem fí aó a tAifbeÁmc 50 juib ÁtA^ An *oorhAin 
ui|\ti A^nf btn'óeAóAf An *ootfiAin aici Afi gtiAife, A^-uf 

210 .AtlA f peÓ1f A1C1 f A ÓtíAIÓ A^Uf f A ÓeiteAbflA'Ó. ^O^Attjt 

fí A|A JuAi^e a tAifbeÁmc *oi contif An cofpÁn *oo 
teAnnAt) Agtif An ceiteAbfiA^ t)o ótiifi A|\ -pitíbAt. tiein 
gtiAi|\e An ní*ó fm. AnnfAn bA *óóió te *oume Ajt 
ThuifeAn 50 fAib fí óórh f-áfCA fAn 'n-A h-Aigne nÁ|\ 
215 b'pof CAitm a tiocf At) Aon triiAn eite *ói. An pcAUA cudiCe 47 

Utti tnÁtnónA An tAe fin bí fí péltl A^tif filéib, mgeAn 
SeAiiAcÁin, 1 bpocAin a céile. 

' UÁ buAiftce A5 guAine onAmn, a t)u1me, ,, A\\yA 
ÍÍléiO. 

" T1í h-Ai^e azá btiAi-úue ofvAinn, a ttléib," ^|\f<\ 220 
ffluineAn, " ac a$ ah ftyeAp fAn 1 11 5 leAnn An S5Á1I. 
Sine An pe-dn a tu^ bAinne nA tnbnoc A^uf ax\ frmon 
*oo JtiAine. Sine ATI ipeA\\ 'oo focAntng A11 cuac fo 
córii n-eAlA*óAncA A^uf córii ceÁjnDAriiAit. ttltifid rnbeA*ó 
^n pe^n fAn bí ah "oíogAlXAf T)éAncA pvoó A^Anm 225 
aj\ níg ConnAcc, ah Aoin *oéAncA A5 An "oUnonTóÁirii tdó, 
A^uf é "oíbcAntA Af An nígeAct fo ContiAcc. tlí nAib 
Aon óomne A^Ani 50 bpéA*opí bAmne tiA tnbnoc t>o 
fólÁúAn, 11Á Ati fnnon. Tlí pén)in tiom a tiíif^nic 
conuf a fotÁc nmgeAt) ia*o, nÁ cá bvuAfuvó ia*o. Ac -3° 
An cuac fo, Agnf í A5 ceiteAbnA*ó Annfo im' f?iAt)nAife, 
it)in *óá T1o > otAi5 ! cé rheAf-pA-ó 50 b-peicp a teitéi*o ! " 

" 1f uAtbÁfAó An meAbAitt cmn A^uf An muteAóc 

ACÁ A5 A11 bpeAn A CeAp Agtlf "OO fOCAntllg í A^tlf *0 

ctnn A5 ceileAbtfA'ó í ! 1f nó-puinifce a Aitmc nÁ 335 
jAAib ptrínn eite te *oéAnArii Ai^e," AfifA ITIéib. 

" CAic-pmiít) pAnrhAmc focAin Anoif 50 ceAnn 
CArnAilt," A|\fA tTltnneAn. "UÁ longnAt) cuntA An An 
'oCnorri'óÁirii 50 léin A5 An gctiAió feo. tlí't 'pof acu 
cé gtéAf í nÁ cá* bpttAnAt) í. 1TIÁ bí fé buAitue ifceAó 240 
'n-A n-Ai^ne noirmf feo nÁ ceippeA-ó An $uAine miAn 
•o'á *óeACAnAóc *oo f otÁtAn, nÁn b'féi'oin é, zá a n-Aigne 
pocAin Anoif Ain níof iDAinsne 'nÁ niArh. TTIÁ bí Aon 

f^ÁtAtfltAÓC A]A Ó111T) ACtl 1 *OCAOb cat> a beA*ó An ÓtimAf 

£uAine nó cax> nÁ beA*ó, t)o bAm An cuac fo An ceAnn 245 
X)e'n fgéAt An fAt) , oó1b. ,, 

íf Cé ti-é An ipeAp f o, a "buime, »00 §téAf Agtif T)o 
focAntng An ctíAc rhAnb fo ? ' AnfA ITIéib. 48 stiAine 

" ^Aot éigw Wn nig ifeAtt é. TDéAnpvó *OAoine 

2 5° sun nAorii é. "Pflíorhí^Á1 > ó ,, a tu^Ann a tÁn t)Aoine 

Ain. T)ein a tÁn t\Á putt Ann aó mtnci'óe 1 ngteAnn 

An SgÁit. Sm a optnt "o'eotiif ná t/Aitne AgAin-p* 

Ain," AjtfA ITIuineAn. CA1t)1'010t a t>eió. 
miAn ha totoriAise. 

T)o gtuAif fomnc Ainifine. t)í aw Cnotri'óÁirh An a 
f UAirhneAf A^tif An a f-ápcAcc ; a n*oóitm te n-ice A^tif* 
te n-ot acu ; %ac coin tAe Aguf oi'óce onúA ^'á feAOAf ; 
^ac *ouine acu a^ cAOAinc AineACAir 'oo'n eAtA^Ain 
5At)í cAt)A^t>A *óó pém te cteAócA'ó A^tif te f AotnugAiD, 
^5 u r 5^ c *oiiine a$ *oéAnArii a >óícitt aj\ a céifvo -pern nó 
a|a a eAlA*óAm pém ; 1 *ocneó, t>á vza'sa'ó uAifte tnónA 
^n cneóAguf 50 n-iAnnpAVoíf An An T)Unoiri > úÁirh eAtAt>A 
nó cteAfAi'óeAóc nó Aon cAiteArii Annfine *óéAnArh 

10 »0015 50 nt)éAnp 'óóio ^An ceip At) ní*ó a 'ó'iAnnpAi'oír. 

T)o néin *otige nA ri-Airnpine ftn, oí ceAn^Attce A|\ 

JuAine, nó An pé níg 'n-A mbeAt) An Unom^Ánti Ai^e An 

a £ctiAi|Vo ottAirinAócA, ^aó Aon cfAgAf cóttAó a oent 

Ai^e ontA, Aguf ^An Aon nít) T>'Án tfiAin niAtii a úeit 

151 n-eAfnArii ontA Ai^e. Ac mÁ oí An ceAn^At f An An 
An níg, ftí a córiitnorn *oe ceAn^At a\\ ax\ •oUnotri'oÁiríi. 
t)í ceAn^Aitce ontA, Aon *oume tiocpAt), tiAf At nó ipeAt, 
x>Á tnb'é Ajvoní éineAnn é nó dacac An tíiÁtA, Agtif tniAn n a tototiAise 49 

•o'lArtjipAt) orttA CAitedrii Ainifirte *óéAnAtfi "oó te -piiit)- 
e-Aóc tió te ceót nó te rséAtui'óeAcc, An nit) a tMArtrt^At) 20 
-pé ofiúA é tAbAirtc *oó 50 T>tí 50 mbeAt) fé rÁfCA. X)Á 
*ocA5At) *otiine Cúca -An An scutnA f An , A^uf 50 n-iArt fipAt) 
fé orttA eAtAt)A t)éAnArh *oó, td-a' •oceipeAt) orttA An 
eAtAt>A fm a t)éAnArh *oo'n *otnne fm,bí tní-ótti pÁgAtCA 
50 *oeó acu. ÍTlAn geAtt Airt fm ní bí*oíf T)íotihAoin 25 
óoi*óóe. tHot) An obAin Ab feArtrt a t)'oirteArhnAt) é 
ceApAite *oo ;$;aó *owne, A^uf bío*ó An *ouine fm coic- 
ómíica A^ *oéAnArh CAicige 'oe'n 5110 fAn. An c-é 'n-A 
mbío'ó péit tiA piti*óeAócA Ann, bíot> fé coicóiAncA 
A5 ceApA*ó *oÁn, A^uf 'gÁ ^cun 1 rnbun a óéite, A^uf A£ 30 
piocAt) A^uf a$ beAnrtAt) A^uf A5 "oeifiúgAt) orttA, a$ 
cun teó Aguf A5 bAinc uAtA, A5 cun ioncA A^tif 45 
bAmc AfCA, 50 *ocí 50 mtnTDif «An ÁilteAóc An T>otfiAin 
^5^, ^5 u r ^Á peA^o-pAt), *OAn teif, An brtAbufAÍt)e bA 
géirte Aon túb Art tÁrt a t/p-ágAit 1 n-Aon 'oÁn acu. An 35 
c-é 'n-A tnbíot) péit -An óeóit Ann, Aguf rnotugAt) Aguf 
cuigf mc An óeóit 'n-A ótuAf Aib, A^uf rnífteAcc An ceóit 
'n-A gut, Ágttf binneAf An Ceóit'n-A f^onnAig A^uf 'n-A 
óeAnn, A^tif uccac ceóit 'w-a ctiAb, bíot) pé coic- 
CiAncA A5 »oéAnAni cteACCAif a^ x\a f Aigf eAnAib ceóit, 40 

Art gutthgeACC A^tlf Art ÓtlAf AÍt)eAÓC A^tlf Art £AÓ f Órtt) 

CAncAmne ; Art An scntnc A^uf Art An sctÁirtfig Agup Art 
5A6 ceót úirttife. A^iif An u-é bíot) nib* -feArtrt Art 
nA ^utAnAib 'nÁ Art nA ti-úirttifíb, »00 teAnA*ó fé x>e 
f AotrtúgAt) tiA n^títAnA ; A^tif An c-é 'h-a mtno'ó nA 45 
méineAnA níbA ótifcc Ai^e 'nÁ mArt a tM'oíf A5 cáó, *oo 
teAnAi!) fé ^e'n óntiic Agtif iDe'n ótÁinfig A^tif 'oef nA 
n-úirttifíb eite. 

TIa 'OAome nÁ bíoi!) An £éit óun nA •piti'óeAócA ioncA, 
nÁ An féit ótin An ceóit, bío*ó, b'péiTDirt, meAbAirt cmn 50 
tArt nA beAfCAib ioncA Ctin nA f^éAttii'úeACcA. X)o 5o ^tiAlTie 

Ung*oíf fin aitiaó aj\ f at> Af\ f AotfúgA'ó x\a cféite fin. 
tMtrif A5 f ogltmn tía f^éAt óf nA feAnA fgeAtAifttit) 
^S^f 'S^ 'ocósAmc *oo glAn rheAbAif, Aguf 'gá £>fog- 

55 Iwrn a' LeAbjvdib, Agiíf 'gÁ ^ceApAt) Af a n-Aigne fém 
ArnAó, 50 *ocí 50 mbíot) éAcc *oe n;éAU:Aít> bf\eágtA 
rnófA fAT>A t>Aitigte ifcig 'n-A n-At^ne Agtif n-A 
sjcuíiftne acu, 1 TíUfeó 50 scitneÁ'OfAt) t)tnne acu An 
Ctn'oeAócA *oob' tiAifte Agtif Ida teigeAncA a^ éif- 

60 reAóc teif ó oi*óóe 50 rnAiTnn, a% mnfinc fgéit acu 
fAn, 5A11 co'otA'ó nÁ fUAn nÁ trríosA^nAó t)o teAóu aj\ 
Aomne acu. xXnnfAn, An c-é nÁ bíot) Aon óeAnn *oef nA 
cféitib rnófA eAlA*óAnuA fAn Ann, tMo*ó a Lán rrnon- 
óteAf Ai*óeAóuA Aige, Af a niéifeAnAib Ag-uf Afi a LÁrhAib 

65 <A5Uf Af a óofAib, aji LiAtfói > oib Agtif Af ffAngÁnAib 
A^uf aj\ f^eAnAib, fé triAfi a bíonn Anoif A5 tucc 
rnéAfAcÁn Agtif a^ a teiteixnb Af\ AoncAigib nú Afi 
óótíitAtÁnAib. 

HuAif a be-A-ó cunDeAocA coftA T>ef nA ti-eAtAftnAib 

70 mójtA, geibTnf CAiteAtn Airnfife 50 mime f a rrnon- 
CteAfAi'óeAóc. t)í piAóAmc a^ An 'oUforn'óáirii $aó 
Aon cfAgAf CAiteArh Aimpife tAbAij\c *oo ^aó Aon 
cfAgAf ctii'oeAócAn. T)Á bfíg fm níof bfotÁif\ *oóib 
beit 1 5cónintii > óe A5 'oéAnAríi cAtAige tvef nA b-eAtA'ó- 

75 nAib 50 téif , A^tif ní bí*oíf *oíorhAoin óoi^óe. 

HtiAif a bí cúff Ai'óe nA ctiAióe 'n-A feAnA fgéAt A5 
tntnncif nA Unorn^Áirhe Agtif A5 teAgtAó $uAife, *oo 
óe^p TTItiif e^n gtif rhitiT) ctnUeAft coif mif^ "oo ^óéAnArh. 
tÁmi5 oi'óóe *oo 'óéAnfA'ó, *OAf téi, An ^nó. t)í An 

80 Cfiom'óÁirti 50 téi|V 'n-A scoiDtAt) 50 fÁrh. t)í níbA rhó 
ctii|\fe oftA 'nÁ mAf bA gnÁc, rr»A|\ t)íoT)At\ ca|\ éif 
mófÁtt oib|ve *óéAnAtn, ^aó Aomne acu A|\ a óéif^) nó 
aj\ a eAtA-óAm fém, 1 ^CAiteArh An íao forniif fin. 
1 tÁ|A nA b-oi^óe x^o Cuif tTltn^eAn Uaó Aifd. 4Í Ctii|\ miAn tiA btoriAise 51 

fi triAi^ Aifci " ifeAft AT>eif\ An feAnA teAttAn. T)o 85 
lémi 5Aó Aomne Af -A óo'oUvó. T)o téim SeAnAóÁn Af 
a óo*oUró. 

" O ! " An feife^n teif pém, " cuaó eite acá uai£i ! " 
ÍJÁini5 fé ótm nA ti-Áice 'n-A nAift fí. 

" Ca*o é feo one, a tiAnftAit ? " An feifeAn. 90 

" ITIlAn A C<Á1tt15 *O0tn, A níg-OtlArh," Afl f1f1, " A^Uf 

tnunA ttfAgAt) mo tfii-An $An nígneAf ní tteit) mé AtJpA'o 
toeó." 

" CAX) é An 1T)1An é, A £>An£tAlt ? " -A^f-A SeAnAÓÁn. 

"go iroéAirpí mo ótn*o bí*ó *oo t>einiúgAt> t>om A^tif 95 
'o'ottrhúgA'ó *óotn 1 tnblonAis ctnnc gtéi^it nÁn nu5A*o 
niAtfi A^uf nA bé^|tpA|\ 50 > oeó," aj\ fifi. 

" Oóón, a t>An£tAit," Af\fA SeAnAóÁn, " 111 peA*o- 

Aft-fA -ATI "OOrhAtl CÁ DpAlg-pAn AX\ tni-AH f An." 

11 CAiípeAn é •ó'fr-ágAil," A|\ fifi, " nó ní E>eA*o-rA 100 
Ati-pAT) im' tfiui|\gín -A|\ -An 'oUnom'oÁirh." 

TD'iotnptng SeAtiAóÁn AtriAó. CiiAit) fé óórh j:a*oa 
te ceAgtAó -An níog niAn níon ■oeweA'ó oineAT) £otf\Aitn 
An uAin fm A^uf a •oemeA'ó -An 'oá uAin eite A^uf níon 
'oúifige-A'ó gti-Aif\e nÁ a ceAgtAó. ÚÁinig Se-An-AóÁn 105 
50 *oontir fíg-te^gt-Aig JtiAine. X)o •oúifigeA'ó guAine 
-Agtif 50 H-mnfe-At) *oó 50 jvai£> SeAnAóÁn -A5 ceAóc ótin 
c-Amce *óéAnArii leif. T)o nusA'ó if ce ^c Se-An.Ao.an 
1 feómfA coTitAC-A $tiAine. 

" SeA'ó, a níg-ottArii," Af\fA g 11 ^ 1 ^ " ^íte £Áitue no 
nórhAC ! Contif ACÁtAn Ag An •oUjtom'óÁirh Aguf a$ac 
péiti ? " 

" t)í -An fgéAt otc 50 teón ^Amn, a |\í, ,, -A^f-A 
Se-AnAóÁn, fí nti^in a t)í b-Amne n-A mb|\oc tiAmn. t)í 
An f^é-At nít)-A rhe-Af-A 'nÁ f-An -AgAmn nu-Ain -a t)í -An 115 
óuaó tiAinn. Aó c^ An T)onAf An -pAt) Anoif onAmn, a 

tú." 52 supine 

u ^S^T CA> ° 'zá Anoif onAib, a f\1," AnfA gtiAi^e. 
" U-á, .a ftf," AnfA SeAnAóÁn, " rniAn a tÁimg T)o 
120 tnnne •o'.Án trmitici|\ ó ciAmib, Agtif rneAfAitn gun rniAn 
é nác péiTnn a t/fAgAit aj\ Aon cfAgAf ctmiA n-Á te 

tl"AOn Cf-AgAf CUAtVOAlg." 

" Cat) é -An mtAti é ? " AnfA J^Aine. " t)A coin," A|\ 
reifeAn, " nÁn t>*féix>í$ X)úit *oo cun 1 jvu*o nÁ peACAtAf 
125 uAin 615111, 1 n-Áic éigm. Ca*o é -An rniAn é, A^tif cé 
•óó 50 *oc-Áini5 fé ? " 

" *Oo t)uime ha Ctéine ifeAft tÁmit; An miAn, a ni," 

AnfA Se-An-AóÁn, " 4g«f ifé rniAn -a tÁmi5 *oi n-á 50 

n*oéAnpí -a ctn*o bí*ó *oo beiniúgAt) Aguf > o , olLrhúgA > ó *ói 

130 1 mbtonAi^ cjiific gtéi^it nÁn ^tisAt) niArii Agtaf nÁ 

béA^A^ 50 *oeó. 

" Se-A*ó ! " AfifA guAine 1 n'Ai^ne péin, " c-ámi |\éi*ó 
Anoif rntinAb lonAnn A*f niArh ! " aó níon teo^ fé Ain 
te SeAnAóÁn 50 nAib Aon conbuAif 1 n-Aon con Ain. 
135 " "Cá 50 rriAit, a níg-ottAtfi," a^ feif eAn te SeAnAó-án. 
" CAitf eAn -An rniAn *oo f ot-ÁtAn. 1rntig-fe tA^ n-Aif 
^ AbAin te t>tmne n-A Ctéine 50 bpAgp-A^ -An rniAn ■oi." 

í O , imti§ Se-An-Aó-Án t-An n-Aif ótin n-A Unoni'ó.áirhe 
-A^iif lon^n-At) a cn oi'óe Ain cá bpAigf í -An con c gtéige-At 
140 n-Án nti^At) niArh A^tif n-d nAib te bneit coiftce. 

" T^nntig gttAtfie 50 pionAn^At n-A péite Agtif 
cnorn An gtnt)e ótin T)é é bneic Af ah f AogAt, *oá mb* é 
coit X)é é, f An a scAitVpeAft f é a ótú omig. t)í f é a^ 
Stn*óe óórh cntiAit) fm 50 ^ocÁmi^ meAnmA An gtii'óe 
145 ótm Aigne itlAnbÁm A^tif é 1 nJLeAnn An S5Á1U ÚÁmi5 
tTlAnbÁn tÁitneAó 50 pionAn^At ha péite. ConnAic 
fé An con a bí A|\ JuAine. 

<( Cax> é feo onAib Anoif, a ní ? " AnfA tTlAnbÁn. 
O'ittnif gtiAine t)ó An fgéAt 50 téin. 
150 " O ! a CneAC tÁi^in é ! " A|\f a TTlAn'bÁn. An uonc ponn 53 

"if cntiAg An r^éAl é!" -dn feireAn. 1r ^^m-fA 
acá An cone ^téi^eAt fAn, a ni," An feifeAn. " Hi 
óeAt)óóAinn An fATóoneAr An *oorhAin 50 rnAnDópí é, 
aó ní potÁin é rhAnoúgA-o Anoif. Ac *oeinim ati 
mem feo teAc-fA, a pi," a\\ feifeAn. " tlí ti-é a 155 
teAf a tÁini5 cun tDtnme x\a Ctéine nuAin a tÁmi^ An 
miAn fAn *oi." 

CuAX)An AnAon AúAite cun nig-teAgiAig jju^ 1 ^- CAlt>1T)10t A íl-AOH-tteAS. 

An uortc porm. 

A5 ceAóc AíDAile *óóid t)íot)An A5 riuoAt 50 néit). 

" tlí péiiDin tiom a tnif^mc, a onAtAin," A|\f a JuAine, 
" conur a puAtvAif-re conc stéigeAt nÁn ntigAt) Aguf 
nÁ béAtvpAn a oeic a^ac. 

" tlí *oeACAin é ttnfginc, a ní," AnfA TTlAnoÁn. 5 
" beA^Án btiA'óAncA ó fm," An feireAn, " t>o tií cnÁm 
oneÁg rhtnce A^Am A^tir í An bnuAó £>einte. ÍTltic 
oneÁg rhón tÁiT)in au eAt) í, A^tif í córii ^eAt teir An 
fneACCA. t)í fí corn tAmin fm A£;tir córii cot^ÁncA 
fAn A^tJf córh ti-olLAtíi fAn cun córhnAic, nÁ teo^A^o 10 
eAgtA t/Aon 'onoc-óeicróeAC ceAóc ifceAó rA gteAnn, 
£>í a teitéiT* >oe f^AnnnAt) ontA noímpi. t)í fí AnA 
•óeADntngteAó, Agtif t>í rúit A^Atn te n-Át uneÁg bAno 
«Aiti. ÚÁmi5 pAotóú tíión cnAotMó ifceAó fA gteAnn. 
tti^ fé AgAi*ú An ceAnn *oer nA tnucAio. 1TIÁ £115 15 
fiú*o cui^e An enÁm. Ú115 An cú t/nAp An An ^cnÁm 54 gtlAltte 

1 *oz]\eó 5ti|\ of^Ait fé a rriAot-án, Aguf te n-A tinn fin 
tug An cfiÁm fnAp Af\ An gcom 1 *oc|\eó ^ti|\ bAin p ah 
ceAnn *oe. t)i ha niucA 50 tetn Ag cneAT>Aig Agtif A5 
20 f^jAeA'OAig. T)o fiteAf -pém attiaó. ptiAfiAf An cfÁm 
A^tif An cú m&yX) 1 n-Aice a céite. t)í triAotÁn nA 
C|\ÁnAó A]t teAtAt) A^iif fotteAó nA n-o|tc ctnate 

Am AC AfV An 'OUAtAttl. "O'ofSAtAf An fotúeAó Agtl? 

•oo f^AoiteAf AmAó 1AT). 0|\ca pifeAnnA Ab eA*ó iat> 
25 Aguf ní ^ Aib Aon óeAnn bAmeA-nn ofiCA. T)o có^At) iat> 

Agtlf bí An ^At OftéA. t)í Aon Of\C AXftMtl OftA A bí HÍbA 

rhó A^tif níbA tfieife 50 mó|\ 'ná Aon ceAnn eite ach. 
Cti^Af Ai|ieAóAf pé teic *óó fAn, A^tif pé tnAji a bí fé 
Á E V&V Wof 'gÁ* ttiúmeA'ó. UÁ fé An a rhóf\ An a tároit* 

30 Anoif , A^tif <cá fé córh trtúmce -pm AgAm 50 n*oéineAnn 
f é 5AÓ m*ó a *ó , iA|\|\Aitn Aif córii mAit óónh cfuiínn 6órh 
ciAttrhA|\, bA *óóic teAc, A^tif a 'úéAnpAt) 'otnne. ÍTIÁ 
bíonn ofun Tmt Af bAite ní ^Át) *óom ac a fÁt) teif Aift- 
eAóAf a tAbAifc tío'n -áic, ^o'ti gteAnn A^tif >oof nA 

35 rnucAib ; A^tif ní bAogAt 50 tnbeit) Aon nít) bun óf cionn 
nÁ Aon time 1 n-eAfnArii jtórhArn ntiAin a tiocpA*o a bAite. 
1f btiAóAitt *oom é, triAtt ntiAif\ a bíonn cuifife oj\rn -pém 
ní bíonn a^aiti ac a jvaft teif *out Agtif nA mtíCA *oo 
cf\tnnniúgA , ú A^uf *oo ctif\ ifceAó 1 ^Cjtó nA rnuc. 

40 ImtigeAnn fé tÁitfieAó A|\ -ptiAit) An gteAnnA Agtif ní 
fCA^Ar^n fé 50 *ocí 50 mbíonn An tfitic ^etfmeAó ACti 
cu^tA ifceAó Ai^e. 1f tiAig "oom é, mA^ nuAif* a bit) 
mó óofA cmn, ^eA^^tA, An teAtAn fu^ACAite Af a óéite 
oftA ó f^eAóAib A^uf ó ^ófieAfAib An gteAnnA, UA5 Ann fé 

45 ^5^f citmteAnn fé a teAn^A i^íob, A^tif if cúifge a 
*óemeAnn An ceAn^A fAn ia*o *oo óneAfúgA-ó 'nÁ mA|\ a 
'óéAnpA'ó Aon »oocuúit\ lAt) *oo óneAfúgAt). 1f ceót/mfte 
•óom é. ntiAif a bíonn mAifbiuíge, nó míogAfnAó 
óoT)tAUA ©f\m, ní bíonn te *oéAnAtfi A^Am aó bmtte ah ucmc ponn 55 

•oem' coif a biiAUvó fA cUacáti Aijt A^uy cuvJatiti fé a 5c 
*ó|\om -pAoí ^S^f A C-áfl ATiÁitvoe A^uf *oeirieArm fé 
c^óTiÁn »00111 suta bf\eÁgtA tiom oeit A5 éifceAóc teif 
'tiá teif ati ^ceót if btieÁgtA t>'á$ bAineA-o tuATfi a' 

CfU11C tlÁ A* Ctálflflg. 

" Siné, a ttí, An coíac porm nÁfi tui^A^) At;tir tiá béAf\- 55 

|Mft, AjgJUf 1f *OeACA1f\ ' "OÓTÍlfA f 5ATVA1Í1A1T1C teit\ AC 

cAittreAt) fSAftArh attic Atioif teif mAti geAlt ata ati tniAn 
fo a tÁinis *oo t)tiime íia CtéitAe. CATtpeAti ati cofc 
porm tMn do rhAfVoúgA'ó A^uf a ctn*o blonAi<;e *oo 
cAbATr\€ *oo í)tnme tia Ctéipe. ttí féAT)t;AiTiTi-re -péin 60 
é rhATVoúgA'ó. tlí teo^tTAt) mo órioi*óe *óom é. CATtptv- 
fe *OAoitie uaic -pém *oo curt 50 gteAnn ati S^Áit ctin 
tia ti-oibt\e fin »00 •óé-dtiAiíi." 

" Co^AtA, A b|\ÁCA1|\, ,, AjAfA J^-Airie. " 1 T ™ÓtA ATI 
CfOIAg ATI COtAC fATl "OO rriArvbÚgAt). TlÁ TíéATItrAt) fé ATI 65 

5T10 ceATin 015111 X)er\ cum eite ^e'Ti Át tmti *oo 
rhAr\búgA»ó ? " 

" W\ 'óéATipA'ó, a fit," AffA tYlAtvbArt, " tllAri tií corve 
Stéi^eAt AOTi óeATiti eite acu. Uui5itn-fe ívn' Ai^ne 
50 b-puit DtAoó-Ai^ne A5 t)tntne tia Cléijve »00111, Aguf 70 
50 bptnt 'fMOf Aid ah cofc -pionn fo beit A^Atn. X)Á 
inAfvbuigcÍ ceAHTi eite »01, *oo beA*ó 'fiof atci riÁri b'é 

ATI COfvC piOTltl »00 tllAfYOUTgeAt). 'OéArvtMt) f\ tÁlt" 

fieAó tiÁri ctj^At) a mTAn *oi, Aguf ^urv teip aia ^uAifte 
a miAn "oo fotÁtAjt »01." 75 

"Utiisim," At.\fA 5 t1 ^ 1 H e - "AnnfATi if mife beA'ó 
tíof te1f. ,, 

"1f cú," At^fA tTlA|\bÁn. "CAitpeAjA ati coitc -piorin 
»00 niAtAbúgA^. Aó, a tAí," At\ feifeAn, " ctnrhrng cá 
b^tiititn A5 CA1T1C teAV. Tlíot^ úáith^ fiArh póf ctin 80 
t)tnme ha Ctéifie tniAn bA tíieAfA »01 'teAóc cúici 'ti^ 
ah nnAti fo." 56 supine 

T)o rnAntitngeAt) Ati co^c potm Aguf *oo ctnneA*ó 
a Dlon^s a$ ctuAtt Aft t)tntne tia Ctéi^e. t)í mAttf^n 
S5 50 ri-uAi5tieAC, ac t)í t)tiime tiA Ctéif\e 50 fÁfCA 'tj-a 
fi-Ai^ne. T)o gtuAif fiownc eite Ainifife gAti aoti 
trnATi »00 teAóc »01 pém tiá x>' Aoirme eite "oen Utiotn- 
•óÁirh. Uaj\ éif fioirmc Aitnfife tÁm^ rniAti ette *ói 
A^tif ctnjt fí Ati íiac Aifci tnAf\ bA gtiAc. t^ini^ 

90 SeATIACÁíl A^ CftlAtt tHtrá 'gÁ flAíTflAlge *Ó1 CA*0 A X)t 

uifiti. 

" tThAti a t^itii5 *oom, a ttíg-ottArii," aj\ fife. 
" Ca*o é Ati miAn acá cA^Aice Atioif *otnc, a t>Ati- 
£tAit ? " AfifA SeAtiAóÁti, 

95 "UÁirni"*o 50 téi^ Arnifo, a íAíg-ottAttl, ,, aj\ fif e, " te 
CAtnAtt rriAit Aimfifie, A^tif rri't aoti fA^óA^c -págAtcA 
póf A^Am At^ ftfg-teAgtAc $uAijie. 1fé rmAti auá ca^- 
Aite cúgAtn tiá 50 t)p-áigitin eAó fiiAftAó A^tif tntnn^ 
^e^FS tiijtti A^tif ceitfie cof a stei^eAtA púiti ; A^tif 

100 AíiíitMti 50 £>t:AigiTiíi te cu|t um-AíTi b t>ac 101*0 At Aó'oetíon 

ati juí^Áiri eAttA,A5tif 50 ftn'opmn Ap tntnti aíi eió fin, 

^5 u r 50 tnbeirm A5 cf ótiÁti íiótiiAtn 50 'OuftAf JuAijte." 

T^imtig SeAíiAóÁri A5 CjtiAtt aj\ $UAi|\e A£tif > o , iíiTiif 

fé a rséAt tío'ti |\íg, Agtif TMtntig JtiAit^e 50 JteAtin 

105 ah S5Á1L t)í tTlA^t)Án 'n-A coirmit> aítiac Af ad 
ti-JleAtm. 

" ÍTIÓfA *ÚU1C, A f\í ! " AftfA tT)Aft)Án. 

" 1Tlóty a'f tTltJi^e 'ótnc, a bjiatAin," Afif-á ^^ 1 ^- 
" tneAfA1tn, ,, A|\ feifeAti, " £tif\ *óót)Ait^ •oom mo 
110 CiiAiiAt) a t>eit 1 n-AifceAft. T)Á mbemn beA^Án rrífoA 
*óéi-óeATiAige tií beipÁ fórhAm. ,, 

" 1f t;é t)* ^óém a tjíof a^ *otit, a fi," Af\fA ttlAfbÁn. 

A^tlf CAT) A t)í 'gAC 1 t)|\eit pé m' *ÓélTl, A t)|AÁtA1tt ? M 

A|\fA 5UA1]ie. 

115 íf TTleATirnA *oo t)iíAt)A]\tA a tÁinig Cti^Atn, a fú," AffA An uonc pionti 57 

ttlAfOÁn, " A^Uf OÍOf A£ T>Ut A£ CfUAtt OfC péACAinC 

cat) pe nT>eÁn An duai'diiut." 

" A^Uf OÍOf-fA A£ teACC A£ CfUAtt Ot^E-fA -A 

ttfiátAijt," AftfA 5uAij\e, " ctm cúife mo oiiA'CA^tA 
•ó'mnfinc T)tnc. UÁ miAn eite cA^Aite t>o t)tntne nA 120 
Ctéitte." 

" Uaa éif -An ctnt^c tHnn An cat!) ! " AftfA tttAfioÁn. 

" 'Se^t) 50 T>eimm, a otvÁtAitV a^a guAi^e. 

" A5Uf CAT) 'ZÁ UA1C1 AtlOlf ? " A\UfA tTlAf\OÁn. 

11 Ue-Aóu aj\ cuaijvo ctm mo ttis-teAgtAig-fe," AfifA 125 
gtiAtpe. 

" Hi T>eACAip An miAn f ati a tAOAitu: T>1. Cat) é An 
Dac aca" tn|\ti ceAóc com tuAt A^tif if mAic téi 

CeACC ? " At^f A ITlAfOÁTl. 

" CAltpeAjA eAÓ T)0 fotÁÚAtt *oi," AftfA JtiAife. 130 

" t)A coin nÁfi céim nó-cnuAi > o one, a ttf> An c-eAc 

•OO foLÁCAtt "01," AflfA tTlA^OÁn. 

" GAG ttlAOAC ACÁ UAltl," At^fA gU-Alfte, " AS^f ™ 

t:otÁi|v mtnn^ 'óeAfs a oeit aj\ An eAc, A^tif ceitne 
cofA gtéi^eAtA oeic pé'n eAó. 135 

" UÁ An f^éAt níof T)eACjtA 'nÁ triAn a meAf Af ," 
AttfA tTlAnoÁn. " t)A *óeACAifi eAó 'oe'n cfójvo fAn 
^0 fotÁtAn munA mbeAt) a fnof a oeit A^Am-fA cÁ 
£>t:tiit fé te ^gAit." 

" ^S^T c ^ Optllt fé te pÁgAlt A D]tÁCA1tt?" A|\f a 140 

JuAine. " ílí f eACA t:ém mArii a teitéiT)." 

" O An c-eAó rnAOAc fAn, Agtif An mtnn^ *óeAtt5 

A1|\ A^tif nA óeitt^e cofA ^téigeAtA tmoí, a^ 1uoT>Án, 

a^az' óótfiAtUA £ém, teAf An otuiAó nA SionAmne." 

" O 50 mAic," AjttM JtiAine, " ac ^o'iAjtt^ fí nít) eile." 145 
" AóAit>e! " aw& tTlAtAOÁn. "Cat) é An ní^ eite a 

^IAft^ fí ? " 

" CAICfeAtt b]tA€ 10tT)ACAÓ A ^ó'frÁgAlt T)1, A^tíf é T)éAnCA 5S gUAIUe 

•oe lion An nút>Ain eAttA, 1 *ocneó 50 bpéA'otMi'ó fí An 
15° bnAc fan a beit uimpi aici Aguf í A5 ceAóc ótm mo 
fig-ce-AgtAig-fe, a\\ mtjni ah eió tAiAbAig, A^iif a ponc 
cnonÁm aici," Aj\fA guAine. 

" UÁ A^ bflAC fAn," AttfA TTlAnbÁn, " A£ IHgíri ATI 

1ubT>Ain céA'onA tit). t>fiAc ÁUnnn uAfAt ifeA*ó é. 
155 111 *oéinueAtt ah c-óa'oaó acá Ann 1 néinmn. T)e tíon 

nú'óÁin eAllA acá fA X)omAn coin a TíéinceAn ati 

c-éAT)Aó fAn. Tlí feAT)^ conuf a -pti^ijt TíltnneAn AmAó 

a teitéit) a beit An bit." 

" 1f cum-A contif a puAi|\ fí aitiaó é, aó ó 'cá aí\ 
.60 bt^Ac A5 mgín 1úbT>Áin geobATD-fA é te CAbAinc *oo 

liltnneAn," AnfA guAine. An u-eAó mAt)Aó a^vís ah ton^u iot/oAt,Aó. 

T)o cotnÁm JJuAine ceAócAine ó *óeAf LáitneAó bAitt 
50 bnuAó TiA SionAmne, óun tiA b-Áice 'n-A fiAib 1úb*oán 
'n-A óóriintn'úe, 'gÁ mnfmc x>6 cat> é An púnc 'n-A nAib 
fé péin A^uf 'gÁ lAnnAit) Ain An c-eAó tUAbAó Agtíf An 
5 bnAc ioVoaíaó *oo £un A5 uniAtt Ain. tlí f\Aib btúit^e 
cun 'n-A óomnib A5 lúb'OÁn An u-eAó *oo CAbAinu UAit>, 
aó T)o rhe^f An mgeAn nÁn nut; fgéAt *oiAn fiArh uinti 
pern At ax\ bnA€ tAbAinc uaiúi. t)f\AC An a -áttnnn, An a 
gneAncA, *oob eA*ó é. Tlí tvaib a teitéi*o eite te -peif- 
10 5111c 1 n-dnmn An tiAift fm. Ó'n Spáwn a tÁwig yé 
50 b-6inwn. t)í lúb'oÁn IÁ a\\ a bÁt), tiAtt 1 11-Atce An c-eAú tviAtoAó i An totiAU ioVoaCau 59 

nA fnónA a\( a •ocu^ca^ téitr» CúcutAmn. t)í fcoinrn 
tiAtOÁfAc Atntnó -d^ An bpAnAi^e ah tÁ céA*onA. T)o 
óornÁm An gAot béAt nA SionAmne ifceAó Long rhón 
A^tif í leAt-bÁi-óce. t)í bÁt) MÁX)X)Ám Aft t&oX) nA 15 
potAnA >oe ceAnn ha téime. t)í cnAmn A^tif feótxA 
nA tum^e irntigte. X)o femeA^) An ton^ -pém ifceAó 
1 T)cneó nA ti-Áice 'n-A nAib -An X)Áv. Y\\ nAib An c-tiif^e 
*ooiriimn a x>ó\tm fA n-Áic. T)o buAiteAt) 1 scomnib 
-An gnm í A^tif t)o ttnc fí Af a céite. T)o bÁúAt) a 20 
nAib *oe ^oitie tnnti ac Aomne ArnÁm. t)e«An uAfAt 
Ab eA^ -An c--Aoinne AtfiAm fm. T>o caic -An c-tnfse 
í 1 'ocneo n-A ti-Áice 'n-A nAio lúb'oÁn 'n-A X)át>. X)o 
tóg fé -An beAn ifteAó fA oat*. ttle-Af fé -An »ocúif 50 
fiAi£> fí rn Anb. t-Ámi5 f! cúici pém. Úu^ fé teif 25 
AbAite í. Ctig -An mgeAn Aine *ói, A^tif oa geAnn 50 
nAib fí córii triAit A^uf bí fí niAtfi. UAn éif jtomnc 
-Aimfine t-Ámi^ tong eite ó'n SpÁmn ctm n-A ti-Áice 
céA'onA. ptiAin rnumcin nA tum^e fm cuAinifS -An -An 
tiling a oáca'ó A^tif Aft -An tnnAoi ttAfAit a cuAit) fAon, 30 
-Agtíf *oo ti-mnfe-A'ó >oóib cá j\Aib pi An uAin pm. T)o 
|\Ami5 50 fiAift Aitne acu -An An turns Agup -a^ -ah 
mn.Aoi uAfAit. Cuai^ -An cApcAen A^up cum *o'á 
rhuman 50 cig lúb'oÁm. T)o ctnne-At) míte -p-Aitue 
nómpA. t)i -dtAf món Aft -An mn^oi ti^fAit. T)o 35 
foc-Anuig fí «An 'ótit teó -At>Aite. tíle-Af -pí *oíot- 
tnge-Aóc t)o tAt)Ainc > o , 1út) > oÁn -A^iif •o'-Á mgín. ní 
gt-Acpí A011 *oíoUiige-Acc t»-Aiti. t)í An bn-AC ioVo-aú-aó 
ut) tamipi nti-Ain a zó^a*ó Af An tiifge í. An fAix> a 
bí fí 1 t)cig lubTiAin cti^ fé £é n*oeAnA 50 mbío'ó 40 
An mgeAn A5 'oéAnArh longnAt) X)e'n bnAC Aguf 50 nAiú 
ax\a *óuit Aid Ann. ntiAitt nÁ ^tAcpí Aon *oíotuigeAóc 
eite UA1C1 "oo t)|\onn fí An bnAc An An mgín. 

t)í ÁtAf An *oorhAin An An mgín. CimeÁ , o fí An bnAc 45 1 bfrotAó óótfi niAit Agtif x>'\:éAT> fí é. ílí tAbAtvpAt) 
fi Aft ó ft t\Á Afi ^iji^eAt) é. t)A cfiuAit) ati cÁf é a ftÁt> 
50 5CAicpí é tAbAiftc X)o t)tntne tia Ctéi^e. ílí ftAib 
teigeAf Aift. tlí f:éAT>t:í 5tiAif\e 'o'f^^itc fA ctuiA'óóÁr 
'ti-a ftAib fé. 

50 T)o cuifieA-o ati u-eAó ftTAbAó A^uf ati btw; loVoAtAó 
A5 uftiAtt, Afi juAifte. Ctnft ^uAM^e A5 «cfriAtt Aft "Dtntne 
tia Ctéifte iat>. T)o ctnfAeAt) t)tíime tia Ctéif\e Aft rhtmi 

ATI do ftTAbAlg tÁltfieAÓ A^tíf Atl bftAC TOVOAtAÓ tlítnpi 

Aici. Siút) ótin t)ótAifv í A^tif Ati cftónÁn aici "o'á 
55 óAfA*ó 50 bfteÁg bíTin, A^tif t a^ *otit 50 T)iif\tAf juAifte, 
TrífteAó t:é mAft a CÁ1TI15 ah tniAti *oi. 

t)í" ATI C-eAC fUAbAC A£ ^ttlAlfeACU Afl A fOT^Aft, £0 

bfteÁg ATiAtnAtriAit, éAf^A, A^tif a c^ónÁn Aft fiubAt 
A5 TTItiifieAn 50 ti-Átvo Agtif 50 ceótrhAft. Aft teA^At) 

60 tlA fút T)0 CtHft A11 C-eAÓ fVIAbÁC COf COf Alg tetf Af\ 

ctoic géifi, A^tif fiút) 1 rmiAift riiuttAig a cínn attiac é Aft 
pteAf5 a t)ftomA Aft ah mbóúAft A^tif ha óeitfte cofA 
^téi^eAlA f a rj-Aeft Ai^e A^uf THtHfteAn t:éi tíof ! 
T)'éiftig ah c-eAó. Híoft éiftig ITItiifAeAri. HtiAitA a 
65 có^At) í *oo ptiAftAt) 50 f\Ait> fí tnAftb, 511ft bftifeA^ 
cnÁrh a tofSAn A^uf ctiáííi a ctiifteAn Agtjf cnÁrh A 
mtntiít. 

T)0 CtHfteATÍ) ATI bftAC ToVOAÚAC ÚAft T1-A1f A£ UfUAtL 

Aft Tttgín lÚbTíÁiri, Agtlf ATI C-eAÓ ftlAbAC CAft tt-A1f A^ 

70 cftiAtt Aft lub^ATi péin, AgUf *oo fttlSA^Ó 1TIU1fieAT1 tAft 

*n-Aif ctm ceAgtAig riA UfAom'óÁiTfie ótm 50 rméATipí 

í tÓfftATtl A^Uf 'o'A'ÓtACA'Ó. 

tlí tntfce a ftÁt) nÁ 50 fAAib lon^nAt) A^uf aíícaCc 
A^tif buAi-óiftu A^uf bfAón 1 ^oceAgtAó ha r^om^Áirhe 

75 TlUAIft A Ctl^A'Ó AbAlte ATI COftp. X)0 fCAt) ^AÓ ^TIÓ X)' Á 

fiAib Afi fiubAt. T)o cuifieAt) 5110 ah cófAftAirh Afv bun. 

ÚÁ1T115 ^U&M(ye A^Uf A te-AgtAÓ ÓUTl ATI CÓftftATTfl. ÚÁ1T115 AH U-eAC ít1At)AÓ i All t)UAU lOVOAtAÚ 6l 

f a^ai^c Ann A^uf "otittrtAt) Aif rtmní te h--áHAm tíltnrteAn. 
ÚÁIÍI15 nA coniArtfAin 50 tíomfiArt Ann. *Óem SeAnAcÁn 
tnArtftnA of cionn ah óuinp. *Óem ^ac fiLe a t)í ÁbAtCA 80 
Airt a 'óÁn -p^in, A5 rnotAt) nA rnnÁ a tM niArto A^uf A5 
rnotA*o a s&oVca A^tif ^ finfeAf. ttloUvo.An a cnéite 
niAite fém, A^uf > o , Áif\niig > oArt ^ac cAif\£)te > o , Án ^em fí 
•oo'n UrtonTO-am'i 1 scAiteAtíi nA li-Annfirte 'n-A jvai£> fi 
'n-A tifoóAif, ó'n lá vo póf X)AllÁn í. Ann f An do 85 
riiotA'OArt T)AttAn A^uf *o , <Airttíiig > o An a tíióf-trtéite A£;uf 
a rhórt-eóttif ASHf -ati unrtAirn Ajjtif An onóin a Dí A;g 
■out T>ó, Aguf a cu^ci *óó, 1 n-éinmn A^uf 1 n*oúCAígio 
lAfAóCA. HtiAin a tÁmi5 tá t\a foóf\.Ai*oe *oo tAimg 
aw *oúfcAig 50 téin cun nA focnAi'oe. ÍH tia fAgAinc 90 
Ann Art cofAó. t)í An óórhnA 1 rmiAit) nA fAgAnc. X)\ 
gttAirte A^tif a teAgtAó 1 n*oiAií> nA córiirtAn. t)í An 
Uttom > Mini 1 n*oiAfó aw rtíog. Ann f An t)í uAifte Agtif 
•oAome nA círte rnórt-tmióeAtt. T)o gtuAif An cf oórtAix) 
1 *ocneó nA ti-^ice 'n-A rtAitt ceAgtAó nA UrtoirnxÁime 95 
fém, rnAfi Art pÁ^ SeAnAóÁn An uniAn Trioo nÁn tti^ 
fé teif A5 crtiAtt An $tiAi|\e. ÚÁ11115 aw cniAn fAn 
1 scomnio nA foórtAiT)e CAmAtt mAit *oe'n cftige. T)o 
nu^A^o conp tíltnrteAn ótm nA ti-Áice 'n-A nAi£> co^p 
TJAttám ctirttA, A^tif ^0 ctnrteAt) An córnnA fíof f a 100 
cAtArii 1 n-Aice córhftAn *Ó Attain. 

T)o crtíoóntngeAt) gnó nA foórtAi*oe niArt toA ceA^c 
Agnf tÁmi^ An rtí A^tif nA ti~tiAifte Agtif tia *OAome 
AúAite ótin a 'ocigte pém, Aguf tAmig SeAnAóAn Agnf 
An Urtorn'Mirh AúAite ótin An cige a tií cAt>AftA A5 105 
5«^irte > óó^X). X>o ttng ^ac 'oume 'oe'n UrtonróÁini 
Artíf Art a óttit) oibrte -pém *oo cteAócA'ó niArt t>A gnÁt 
teif. t)í tiAigneAf orttA Art peA'ó cAiruitt, aó t)í oitteAT) 
fAn Acn te *oéAnAni níort b'fA^oA 511^ ctiirteA^Art iDíot» 
An c-uAi^neAf. 110 62 supine 

t)í ceirneAtfi Agur btiA*óAinc a^ $tiAi^e rriAn geAtt a\\ 
An 5CntnA 'n-A bptiAin "btume ha CLéine An bÁf »00 
teAóc tnnti, aó, nít) nÁn toóc Ain, bí fúiL Ai^e 50 
mb'i:éiT)in 50 |V,Aiti> 'oeineAt) teif nA rniAncAib. T)Á 

115 rnbeAt) Aige pof nA cAmue ú*o a tÁntA itnn t)tnme nA 
Ctéine "| TTIéib, mgeAn áeAnAóÁm, cAn éif bÁif x>o 
'ÓAlXÁn, ní óo'otóóA'ó -pé An -ATi ^cttiAir fin. Hí f\Aib 
Aon pioc *o'por riA cAmue rm Ai^e Aguf *oa" t)|\íg fin 
bí rúit Ai^e te ruAniineAf. 

120 riuAin a ctnc An cionóif5 AniAó *oo tDuirne wa Ctéine 
bí ITIéib a^ bwte. Í/U15 fí 'n-A n-Aigne gun T/Aon gnó 
a tug gu^e At1 c-eAó niAbAó teir A5 cjvialL A|\ t)tnme 
wa Ctéine, rriAfi 50 nAib 'lpiof Ai^e tia cofA cofAig a 
beic 50 n-otc ^i^e Agtif 50 n'oéAnpvó fé An bAnttnfte. 

125 Útii^ rí 'n-A n-Aigne, bí -pí *oeirhnigteAó *oe, gun b'é 
gtiAine pé n^eÁn At\ bÁf a -ptiAin t>uirne x\a Ctéine. 
t)í fí A]A btnte, ac ní |Uib Aon nim te nA^) aici. ITluin- 
eAn péin a 'ó'iAnn An c-eAó niAbAó 'n-A nAib An rh trnig 

^eAf^ A1f A^Uf tfaA COfA ^eAt-A pél. £tlAin fí At) fWO 

13° a ft'iAnn fí ^gtif ní nAib Aon ntit) te t^* ^5 Aomne. 
ttig THéit) a n-Ai^ne tí'á rnÁCAin, *oo tinigit), beAn 
SeAHAúÁin. TVAonctng An rh^tAif téi. T)o focAnmg 
An beinc 'n-A n-Aigne 50 n > oéAii'pAi > oíf -dp JtiAifie otc X)A 
mó 11A01 n-tiAine 'nÁ An c-otc a t)í ce^pAite a^ "bjiigiT) 

x 35 Agtif A5 t)uime í\a Ctéine a ^éAtiAtfi Ain. 

tlí jlAlt) A011 pioc r> } Á f?10f fAtl A5 gtlAlfe, Agtlf T»'^ 

bníg fin t>í fé a% b|\At An 50 mb'péixnn 50 nAib nomnu 
ftiAirhnif Ai^e te pÁgAit. 

T)o pAnA^) focAin An peA*ó cAmAitt, 50 *ocí 50 nAib 
14° ctiíttine nA foónAiTíe imtigte, nó mAotmgte. AnnfAiV 
tÁmi5 nvix) a bAm An tniogAnnAo ^e $tiAi|\e. ha sméAnA X)X\X)A 63 

CAlblT)10t a uní~T)éA5. 

TiÁ SméAtlA T)tlt)A. 

t)í TMéiti), mgeAn SeAnAóÁm A5 iriAccnAríi Afi cat> é 
An rniAn bA iíiaic "ói teAóc *oi, 1 > ocf\eó 50 sctnirpeA'ó fí 
gtiAife 1 bpúnc. Ctmfmig fí aj\ nA rniAncAib a tÁinig 
*oo t)tmne nA Ctéifie, A^tif aa conup mA^ ptiA^A^ iat> 
50 téifi 'o'á 'óeACAHAóc ^&T). X)o piiA-furo bAmne nA 5 
mbfoc, fut) b^ *óóió te n-Aomne nÁjt b'féi'oirt a 
•ó'fágAiL pé cua-|voac a ^éAnpí *óó. T)o pttA^At) ^n 
fmio|A, AS^r S^t 1 *óóió te *otiine nÁtt b'fotÁifi a jtAib 
*oe tfmcAib piA'úAine 1 n-éi|iinn t)o tfiAfibúgA-ó ótm é 
fÁgAit. T)o ptiAjAAt) btonAg An ctnjtc frmn nÁn ju^at) 10 
A^tif nA f Aib te bfeit. T)o -ptiAf a*ó An cuac A^tif í -45 
ceiteAE>tv<vó i*oitt An *oá tl 0*0^15. t>A 'óóic te b-Aomne 
nÁft b'péi'oi^ An cuac fAn Tí'fÁgAit aó t)o piiAjr<vó í. 

T)0 -ptlAflAT!) An C-eAC fVIAbAC Agttf An bflAC 10t/OA€AC, 

*oéAncA *oe tíon An nú'OÁin eAttA. Cé rheAfpAt) 50 15 
bpéAT)pí An bjtdu fAn 'o'fÁgAit, ac t>o ptiA^At) é. tlíojt 
niAit An bAit a^ ttltnj\eAn gtifv ipviA^tt An c-eAó fiAbAó. 
ílí bpuAijt tTltiifeAn " ÁtAf a^ mum An eic." 

t)í tTlélb 1 ^CfttlA'Ó-CAf A 'o'lAttflAI'Ó ctnrhneAtn Aft ftim 

éigm nÁ|\ b'féiTnn a •ó'fÁgAit. £é 'óei^e^t) *oo ctnrhnig 20 
fí A1|\, *OA|\ téi. ÚÁmi5 oi^óe *oo rheAf fí a bí oifieArh- 
nAó. 1 n-Airrjfi]A nA ti-lm'oe Ab eA*ú é. ÍH fioc A^tif 
fneAócAAnn. ttí bAogAt 50 |\Aib Aon coftttArhíotA Ann, 
nÁ Aon fméAfiA *otibA a^ fgeAóAib. 

1 tÁ|\ 11A b-oi^ce, A^tif An U^ótn'óÁirh 50 téifi 'n-A 25 
gco'olAt), ctntt tTiéib tiAó Aifci, tiAó a bí níbA óAoite 
Agtíf níb' Aoi|\ > oe Agtif níb' fiA^Ame 'nÁ Aon tiAó id'a^ 
ctn|\ ITItnpeAn Aifci. T)o téim ^ac Aomne Af a co^ía'ó. 64 gtiAine 

*Oo teAn An tiAc a^ éifge A^tif A5 CAfAft Agtif a^ *oul 
30 1 bpA^OAine, 50 T)zi ^ti|i rhe-Af 5AC Aomne nÁ ]WX) Aon 
beAn beó a •ó'féA'opvó a teicéit) 'o'puAnn a cun Af a 
b-ucc nÁ Af a rsojuiAig. t)ío*OAft >oeiriinigceAC ^u|\ ó'n 
fAogAt eite *oo cAmi^ An 1/iac At;tif ^tin b'í ITItnneAn 

A CÁIIII5 CÚCA A^tlf *00 Ctlin Atl L1AC fAn A1fC1, A^tlf £tin 

35 b'AriitAi'ó a bí fí ctm *oíogALcAir £15111 a 'óéAnArii a-ja 
$tiAifie iriA{\ geAtt An An iDcionóif^, A^tif a £iof acu 
50 téin nÁn b'é g^Aine P e ^"o^f Atl ci on 01 f 5 ac í pern 

ttUA1j\ 1Attfl fí An C-eAÓ fUAbAC. 

t)í 'piof A5 SeAnAóÁn nÁn b'Aomne ó'n fAogAt, eite 
40 *oo *óem An tiAc uAtftÁif ac. t)í 'pof Aige ^un b'í ÍTIéib, 
a mgeAn -pém *oo ctnn An Liac Aifci. 

" Cax) é fin o|\c, a 'ngín ó ? " An feifeAn téi. 
" TTliAn a cÁim^ T)otn, a ACAift," &1fr fifi? " ^5^f mtittA 
b^AgAT* mo rhiAn geóbAt) bÁf. 
45 " Cat> é An triiAn é ? " An feifeAn. 

" 50 *ocAbAjvpí cúgAm," A\\ fifi, " LÁ11 bemne mo 
bttAic *oe finéA^ Aib *otibA, A^tif iat> 50 bneÁg mó]\ tnitif 

Alblg." 

" A gArhAm," Aj\f\A SeAnAóAn, " cÁ b£Aigp fméAjiA 
50 T>ubA urn An 'ocaca f o 'bUA'óAm ! " 

" tlí -potÁi^ 1 ^° *o , £ágAiL," An fifi, " tió ní X)eAX>-fA 
aX)1£at> foeó." 

t)í An Lá A5 ceAóc. *0 , imtig SeAnAóÁn AmAó ctm 
•out -pé ■óém cige JuAine. í)uAit gtiAi^e trnne Agtif é 
55 A3 ceAóc A^ piA-pnAige nA Cfiorn > úÁirhe. T^a^a^ fé 
^ac Aon rhAiTnon cun nA -piAp|\Aige fm 'oo ^éAnArii. 
ti)í -p^eA^^A pógAncA pÁgAtCA Ai^e 5A6 mAiTHon ó 
tÁ wa foó^Ai^e. t)i fé T)eiirinigceAó 50 íiAib An 
PfieA^fA pógAncA te -pÁgAit Aige An rtiAi^ion fAn, teif. 
60 t)eAnntiig fé 'oo SeAriACÁn. t)eAnntng SeAnAóÁn 
•oó. Í1A StnéAttA T)tlí)A 65 

"Cotuif azaza^ 111*0111 A5 An mtiincin tfíóin rriAit feo, 

A ttfg-OttAtfl ? " AffA 5u^i^ e - 

" Hi fAbtAf tuArri níbA rheAfA, a ftf," At\fA SeATiAcÁri. 
" Cax> -pé rmeÁn f An ? " a^a 5tiAif\e. 65 

" ITI1A11 a ÚÁHI15 x>o > óuiiie A^Airm, a tu," AfifA 
SeAnAcAti. 

" tlí't AC ATI miAtl T>0 fotÁÚAf , A J\íg-otLArh," AflfA 

5u-Aine. " Ca*o é ati miAn é Agtif cé *óó 50 *ocÁitii5 
fé ? " 7° 

" T)o m' mgín -pém, *oo tíléib, ifeA*ó £-£11115 fé, a 
f\í," AnfA SeAtiAóÁn, " A^uf if eA^At tiom-fA, a ^í, 
gtifi tTHAri é riÁó -péi'oitt a •c^AgAiL." 

" CAT) 'ZÁ t1A1Ú1, A tU ? " A|Af A 5l1A1|\e. 

" tÁn beitme a bf\Aic *oe frnéAfiAib t)tibA, a tu, ^Stif 75 
iat> a beit bfeÁg tnóf Aibig mitif," AnfA SeAHAóÁn. 

" tlí't AÓ 1AT> T)0 f OtÁtAt^, A f\íg-0LArh," A|\fA ^UAIt^e, 

Agup TMotnptng fé AbAite. 

t)í fé 1 5cntiAX)-óÁf. ílí fréA > opA > ó fé ctnrhtieArii a^ 
aoh Áiu 'ti-a X)ipéAX)p ftnéAnA •otibA t/tMgAit tim ah 80 
•ocaca fAn x>e btiA v óAiTi. " tneAfAnn 50 'oceippró ati 
méiT) feo An ThAfbÁn -pern ! " aj\ feifeAn 1 n'Aigne. 

Úti5 jgtiAitAe 4gAi*ó ^H $teAnn An S5Á1L. t)i TTlA|At)Áii 
A5 ccaóc 'ti-a commb AmAó Af ah ngteAtin. 

" CAX> é feo 0|\C ATlOlf, A flí ? " AjtfA tTlAflttAtt. 85 

" ItleAf Af , a btvátAift, 50 tube At) ftiAirímeAf A^Atn 
óf tia miAncAib CA|\ éif bÁif t)tiime ha Ctéi|\e. Tlí 
mAfi fin acá Aó A|\ a rhAtAitu; *oe ctitnA," At^fA 5tiAif\e. 

" A$uf cé 'cá* A5 *oéAíiAtri coijvtríifs Atioif 'ouiu, a 

flí ? " AflfA mAf\bÁÍ1. 90 

" T2á" Aj\fA 5tiAi|\e, " triéib, mgeAii SeAtiAóÁin. 
" Cax) 'cá aici 'á 'óéAtiArh ? ,J AjtfA 1TlAt\bÁn. 
11 ~GÁ ah Ut\om , óÁitfi 50 Léifi cvufitA Af a meAbAif\ aici. 
1f meAfA í 'tiá íTliii|\eAii feAóu n-tiAi|\e. ÚÁ11115 miAti 66 5UAme 

95 "01 Agtif if eA^At ttom nÁ pint aji ctimAf Aomne An 
miAn a foLÁúAri th. t,Án bemne a br\Aic *oe ftnéAr\Aib 
■otibA acá tiAiti, "] ia^) a beit 50 br\eÁg mór\ mitif Aibig. 
ÍH Ati cuac >oeACAir\ 50 teor\ a t/pÁgAit. Ctnruf-fe An 
óuac rfiAr\b aj; ceiteAbfuvó, 1 rtiocc cuAice beó. t)A 
100 rhór\ An obAir\ *otnc é 'óéAnAm, ac *oo i^einif é. Hi 
£eicim contif if péi^ijt >otiiu Aon tuit) *oo cur\ 1 ruocc 
nA fméA|A, A^tif iat> br\eÁg morv mitif Aibig, tun An 

*OCACA fO 'btlAttAm." 

" An ctumm teAu, a ttf ? " Artf a 1TlAr\bÁn, " An IÁ 

105 u*o 1 'ocofAó tíleiíitfi An pogmAir\ feo a gAib torumn 
'n-A fAt)Aif A5 piAt)Ac 1 ngteAnn An S5Á1L ? " 

" 1f ctnmm 50 mAit," Ar\fA "j^viAMfie. " t)i mo ctí 
A^Arn Af\ éit ntiAir\ eir\ig An piA'ú. T)o f^AoiteAf An 
óú *o'á ti-éit, A^tif t>o teAn An cú An piAt) AmAó Af An 

no ngteAnn Agtif rfiAir\b fi An piA^." 

" 'b'-péi'oiri nÁc cturhm teAC, a t\i," Af\fA tTlAfbÁn, 
" An nit) a ttnc AmAó ntiAirt a téim An cú Agtif a úa^- 
Amg fí téi tú r\omnc ftige fAr\ Afi tÁmi^ teAu í *oo 
fS^i 1 *o'^ ti-éit." 

115 " 1f cturhm tiom guft tuij; *otime ei^m mo bride tiAim, 
ac if ctimA fAn," Ar\fA gtiAirie. 

" Hi i3time >oó rui^ An br\A€ uaic, a r\i," ArifA 
1TlAr\bÁn, " aó *or\ifeó5 a riii^ 5|\eim At\ An mbrwu: 
T>ír\eAó te tmn nA con "00*0' tAr\r\Ac 'n-A WAit). T)o 

120 f^Aoitif An brtAc teif An n»or\ifeói5, pé mAr\ if gnÁt 
teAc 1 scórrmtnfte ^aó Aon nit) a H-iAr\r\CAf\ or\u *oo 
teo^Amc teif An c-é a tMAfiriAnn é. t)íof-fA A5 r:éAó- 
Amc A|\ An ngníom a *óemif An tiAir\ fm, a r\í, A^tif bí 
'pof A^Am 50 mbeAt) buAt) t'omig-fe Ar\ An n , or\if- 

125 ecus fm. ÚÁnA^ ótm nA iDfifeói^e. ptiAfAf 50 
r\Aib fméAr\A a\\ An n-orxifeói^, ctiiT) Acti 'oeAfS A^tif 

Ctllt) ACU A£ COfnÚgAt) A|\ t)tlbACUAmC. T)0 teAtAf X)Q tlA StnéAílA X)X\X)A 67 

bf\AC-fA opt a A^tif ^'fA^Af Arm é ó fin. tlíort teo^ 
-ah bfAC fAti fioc tiá fneAóCA nÁ >orioc-gAoc cúca, 
cr\é t)ícin t'oiTiig-fe. Ufvé bítm ati 011115 céAxmA 130 
tá An óvht) T>ef tia frnéAfAib fin a bí >oeATV5 ati uAiri fin 

Alblg ATlOlf, A£tlf ATI CtllT) ACU A bí *OtJt) ATI t1A1f\ f1T1 If 
CUTTIA HÓ mit 1A>0 ATIOIf. UéATIATn £0 >OCA1f beÁT1AT> 
*Otl1U 1At), A fl"." 

T) , irntigeA > 0Ar\ Agtif f tiAfwvoAri An T>fif eó£ A^tif brtAC 135 
ah rvíog AntiAf tnrvti. T)o C05 TTlArvbÁn ati bfAu. t)í 

lOTI^TlAt) A Cr\01*Óe AfV $t1A1fe TIUAIf A COT1T1A1C fé HA 

fméAt\A bf\eÁgtA mótiA ciAtvótibA, A£tif ati T>Tvifeó5 A5 
túbAt) 50 CAtArh fúúA, bio^Ari córh crvorn fAn. Úti^ 
tTlA|\bÁri TniAf teif Agiif pioc fé tia ftnéAf\A A^uf ctiir\ fé 140 
Ati ah méif 1AT). T)o 11115 5 u ^ 1 f e ^eif 1A> ° ^S^f 1 fé A ^í 
50 tÁTi 'o'ÁtAf. tlíori fCAt) fé 50 Ti^oeAgAit) fé 50 
ceAgtAó riA Criorn'óÁirne. *Oo cu^a^ tia f rnéAf a t>o ttléib 

Agtlf TMC fí A T>ÓltlT1 T>ÍOb. tlí r\Ó-TtlÓ|\ *OÍ*Ob A ^-péAT) 

fí a "ó'ite rnArt bío'OAri rió-bor\b, r\ó-rfntif. t)í fí 50 145 
CfiÁi'úce A^tif 50 cAncAr\Aó A^tif 50 miof5AifeAó 'ti-a 
crioi^e A^tif 'ti-a b-Ai^ne. tlí r\Aib aoti coirme aici 50 
bpéA'op tia ftnéArvA fATi t)o fotÁCAtu t)í fí *oeirh- 
rngteAó 50 *oueipf eA>ó Afl ati trig 1AT> ^'fAgAlt, A£Uf 
AnnfAn 50 n-AoiTvpAft ati Uforri'óÁiTfi é A^tif 50 mbeA'ó 150 
ATI TMOgAtCAf 'OéATlCA A1C1 A1fl ', 50 rnbeA'ú 'oeifieAt) Le 
" ^tJAirie ^ 11 01T115 " tnArv Ainim Airi, Agtif 50 mbeAt) 
fé fé rhAftA of córfiAit\ feA|\ éirieArm 50 *oeó. 

T)o teATi cosArmAó A^tif ceifciúcÁn fA Cíiom'óÁiTfi 
Aguf 1 TíceAgtAó jtiAirie féin 1 *ouAob tia ftnéArv fATi, 155 
*OAoine 'gÁ f?iAfr\Aige »0'^ óéite cá bptiAriAt) iAt), 50 
*ocí gtirv CÁ1T115 ati f^éAt 50 téirt attiac. AriTifAn ifeA*ó 
bí An feAfv^ A|\ fA*o Ati ttléib, ntiAir\ a ftiAir\ fí 5tir> 
b'ArhtAit) a bí ctntteAft oif'óeiitcif ctiftA aici ata ctú 
$tiAir\e 1 Ti-ineAt) aoti TJoticúgAt) beit *oéATicA aici aij\. 160 6S gtiAine 

t)í ati catica|i cé<votiA aji ttntleA*o •oe'ri CtAorn'óAitn, At 

tn ÁtAf cat,* l)Áj\fi aj\ ati 50111*0 b-A rhó acu. t)í f5ATinti<vo 

aja Ati 50111*0 -pin *oí"od nti,di|\ Aij\igeA>oAt\ At\ *ocúif 1 

•ocAoti 11 a ftné^, ac titiAi]\ ^ puAfUVó tia fméAjAA 

165 mioiKVOAji riÁ juio Aoti nít) te ceip aja ^uAijte. CAit)iT)iot a ceAtAm-'oeAS. 
miAti neAnuógAC. 

t)í fttAirhneAf fA <Cj\om > óÁirh aj\ t:eA*ó CAtnAitt. t)í 
tTléio 50 féirh A^uf 50 seAtgÁituceAó te ^aó AoniTie, 
ac dí ah fe<Af5 AS^f ^ 11 tftiofgAif AStif -ati cahticah 
ifcig 'ti-a cfioi'óe, Agtif í 50 toifgite Aguf 50 f gótcA 
5 tiuAift tiát^ péAt) fí aoti t)i"ogoÁiL a *óéATiArh *oo $uAif\e 
teif at» trnAti a t^mi5 *oi. " tlí n-Arháw," aj\ fifi 'ti-A 
ti-Ai^Tie péin, "51^ teip otUTi aoti t)íogAU:Af a >óéATiArft 
Aijt, caja éif -a optnt x>éAt\ZA A\%e o|\m A^uf caj\ éif 

AX\ ATltJÁIf A tWg fé T)0 Thl11|AeAri OOCC, AC 1f AtfltA1*Ó 
10 ACÁ A CtÚ A^tlf A CÁ1L CUTAtA 1 melt) A^tlf 1 tl-01f ^eApCAf 

A^Axn ! 1f utuiAg An f^éAt é ! " 

C-áft éif jtoinnc ArnifiTAe tÁirns trnAti eite *ói. Ctiifi 
fí ah íiac Aifui, mAfi oa gtiAt, 1 tÁj\ tia ti-oiftce. Siut) 

CÚ1C1 A ti-AtAV^. 

15 f< Cat> é f eo o]ac, a 'ngín ó ? " Ati feifeAti. 
" tTllATI AUÁ cA^Aite •óom, A AtAif," AJt flfl. 
" Cat> é An miAn é, a 'ngíri ó ? " aja feifeAti. " 5° 

tVAlglTltl Afl CUA1TVO 50 T)l1f\LAf $UA1f\e, A AtAlf." Aj\ flfl, 

" A^tif 5ti|A 'ti-a Unge 1 mbfveóiceACc a geobAinn miAii ne&ri'cO's&e 69 

^tiAine nórhAtn A^uf At1 uite ^tiine t/á ttftut 'n-A 20 
teAgtAó." 

" Ó ! " AjtfA SeAnAóÁn, " Cat) ótn^e tunc a teitéi*o 
fin X)o fiA'ó, a 'ngín ó, -j a £)f tut *oe tAi|\t)te A5 gtiAine 
'^ >óéAnArh *oúinn ! X)Á mbeA-ó fé A|\ An ttpeAn t)A 
rheAfA 1 n-éinmn, At;tif *o<á tnt>A TnogtiÁit A^tif coin- 25 
tneAfS a £>eAt) Aige 'á ^éAtiArh T>úmn coicciAncA, ní 
£éAt)fÁ 111*0 bA rheAfA 'nÁ f An *oo ceAóc ic' Ai$ne ! 
Ca*o ctn^e *ótnc ctnrhneAtfi Aj\ a teicem ? " 

" An oftnt 'friof AgAc, a AtAin," ^ fifi, " gun ctimA 
mife nó Ati neAncó^ ? " 30 

" Hí feA*OAn, a 'ngín ó," An feifeAn, " A^uf ní túgA 
'ná niAn a £11151™ contif a DAmeAnn An neAncóg teif 
An fgéAt." 

" X)Á tnbeifÁ-f a, a AtAin," a\( fifi, " tá ó ifiAiT)in 
50 tv-oi^ce A5 T)éAnArh AineAóAif An Con neAncóige, a^ 35 
ctin tnfge An An neAnuóit; fm Agtif 'gÁ teAfúgAt) 50 
rriAit, t)o toifSpeAt) An neAncóg f An cuf a, a AtAin, óóm 
ttiAt *oíneA6 A^tif 50 LoifspeA^ fí 'otnne nÁn *óein Aon 
CAinbte niAiti »01. 1f rriAn a óéite rrnfe Agtif An neAn- 
C05 fAn. 11í f eAnn tiom *otnne a óíf a*o a$ fÁgAit bÁif 40 
'n-á An c-é if mó 'óem *oe tAinbte niAtn •ootn." 

tlí *oein An teAbAn ^tin irntig SeAnAóÁn tÁicneAó a^ 
cniAttAn $tiAine. Hi x>ein An feAnA teAbAn aó, "T)o 
niigA^An Af An oi*óce fin 50 *ouÁmi5 m niAi'mon." 

fJÁmi5 gtiAine a\< mAi'oin, niAn bA gnát teif. UAmig 45 
SeAnAóÁn ctn^e. 

" Contif AcÁtAn A5 An mtimcin rhóin riiAit f eo m'oiti ? " 

^TIí |\Ait> An *oontif 1 ^ceAnc niAtfi onAmn 50 *ocí 
in'om, a nl," A|\fA SeAnAóÁn. 50 

"if ótc é fin, a níg~ottArh, ,, AffA ^uMpe. " Cax> 
'cá tás&ite ofAit) ? " A|A feifeAn. 7o su&me 

" ITIiati eite a tÁini5 tdo m'ingírí-fe Aj\éi^, a ttí," 
Aj\fA SeATiAóÁri. 
55 " Cat> é ati rniAn a CÁ1H15 T>1, a TUg-ottArh ? " a^a 
5tiAi^e. 

b'fA'OA 5ti|\ innif fé ati rniAti >oó. t)í riÁij\e Aif\. pé 
'óeifteA'ó > o , mnif fé 'óó é. 

TVioinptug gtMifie uaí?) sati tAttAif\c. ÍJÁ1T115 fé 

60 A£ UfUAtt AjA itUjAti-ATl. 

" Cax> é feo o]ac Atioif, a pí ? ■ " AfifA tnAttt>A , ri. 
" tlí > oeif\itn, a ^fAtAiTA," AfifA gtiAifie " riÁ 50 t>ptiit 
ITIéit), tttge-AH SeAt\AcÁ\t}, Af a tneAftAiTt." 

11 Cax> é -An cúif azá a%az teif ati méit) fití *oo \\Á*ó, 

C>5 A |\í ? ? Af\fA 1TlAf\t)ÁT1. 

T) , iíiiiif fé Ati ttiiati t>o 1ílAf\bÁti. 

tlío^ LAftAifi HIa^aii 50 ceAtin cArnAitt. 

" Um^iro," Aft feife^n, -pé > óei|\e,A > ó. T)'imti$ fé 
Agtif ttig fé teif x>Á £>ui > oéAL. 
70 " péAó, a f\í," aj\ feifeÁíi. " UiocpAit) fí fiút) 
AmÁif\eAó A5 cfiAtt o^c. tlí ti-AtAn!) t)úinti aoti jurt) *oo 
tAttAiju: te jvá*ó *ói. bico *otiiíie attiuic a^ac ax; TMij\e. 
tluAijt a Cí-p-df A5 ceAóc í caoaita btvaon Af ati tnbtn^éAt 

f o t)o *;ac *otiiTie •oet)' rhuiTicift, Ac fCA*o ! 1f 

75 peAfttt ^ ™ f é111 ^ 01 ^ ^eAc -Atioif," Af\ feifeAn. CÁITI15 
An beifc 50 T)tifiLdf $uAif\e ati oi^ce fin. 

Óórh tuAt A^uf ÚÁ1TH5 bfieACAt) ax\ tAe, ATnáifteAó 

a bí cúgAiíin, t)o ciuta ITlAfibÁri *ouine attiac a"£ TMif\e 

An bótAiTA a bí ó tig tia CTAOTn'óÁirhe 50 T)tiTVlAf JuAifie ; 

80 " A^uf ," Aft feifeATi teif ati Tit)tíine, fí córh tuAt Agtif 

a óíi:i|A beATi A5 ceAóu p|\eAb ifceAó A^tif innif t)om é." 

AnnfAn TMtntig fé -péiTi A^tif *otili)Ai|\c fé te gtiAijie 
A^tAó mAit m.ójA -píonA tAt)Ai]ic ótnge, A^tif gtoine 

1 T1-AgATÓ ^AÓ ^tHTie X)'Á TAAlt) fA CeAgtAÓ. AnnfAn 
85 'o'óTVOtllg fé ATI tHte 'Ó-UITie X> y Á |\Alt) fA CeAgtAÓ *oo miAti neAnuOjAC 71 

tAOAinc óut^e, 45 uf ctnn ré 'n-A fin'óe iat> 'n-A 
timceAtt An ftn'úcÁnAio. tlíon d'fa'oa gun pneAb 
ctn^e irceAó An -peAn a oí a^ T>éAnAin ti^ pAine. 

" UÁ rí a$ ceACC," AfifAn t:eAn. 

" UÁ 50 mAit," A|\fA ITlAnDÁn, " Sui*o AnnfAn," a\^ 90 
rei^eAn. 

T)o tíon TVlAnttAn ^tome tMonA ctm An tnte 'óume 
■o'á fiAio LÁicneAó, A^uf t;toine ctm Ju^t^ ^S^r Stoine 
t>6 t:ém. 

" ÓtAimír ftÁmce An ttíog, ^ ótAnn ó," aj\ feifeAn, 95 
" rtÁmce $uAine ! " 

T)o "óiú^ jjac Aomne a glome. " í)ún fLÁmce 50 
téin ! ,J ^ff^ S^ 1 ^» 'S^ D £FeA5nA, ^S^f 'oo *óiú5 ré 
a glAme t:ém. 

" Imtigit) 50 téin a co'otA'ó Anoif 50 ceAtin CAtnAitt," 100 

AftrA tTlAnOÁn, " A^Uy f^gATD-fA A CO'OtA'O teit\ UÁ ATI 

píon fo tAi*oif\ 50 triAic. Co'otóóAitní'o St^eAf A^tif 
cuinpinií'o *oi*nn é." 

tVirntig 5AÓ Aomne ótm a teApAti t:ém. THon 
o'^AiDA 50 |\aid ah tnte 'ótnrie acu córii bneóice Agur 105 
oeA'ó f é T>á tnbA 'n-A Ltnge 1 n-éA5cntiAr a DeA*ó f é, f tÁn 
beó niAn a n-mnrceAn é ! 

CÁ1H15 triéio. t)í ha >oóinre 50 téin Afi of^Aitc. 
t)i3Ait rí ifceAó. flí fVAio Aomne a^ fmoAt An cige 
noírnpi. Cuai^) rí ifceAó mr riA feórnnAÍo coT) íaca. iio 
ílí |\aio reómnA acu £An 'otnne bneóice Ann ! ConnAic 
rí, t)An téi, ^titA o'éAsctuiAf a bí ontA 50 téin. ÚÁmi5 
rgAnnnAt) tai|\Ci. T)o nic fí AbAite. An éigm a fnoif 
rí An bAite, bí rí cotn tA^ fAn. Sín fí An a teAbAit). 
ÚÁim^ An c-éA^cntiAf *oÁi|\ínio tnnti -pém, Agtif An 115 
éigm oÁif a úÁmig fí tiAit) ! 

An uúifse'n-A nAit> fí imtigte ó*Óti^tAf gtiAi|Ae, 'o'ót 
ÍTlAnoÁn gtome eite t:íonA Agtjf tng fé ^tome Vo 7-3 stiAine 

tJtiAine -A^tif ^toiTie Tío'n mte *otiine *oe riunnan An 

120 ceAglAig, Agtip bi An bnéoiueAcc imtigte gtAn com 
cApAit) >oíneAc ^stif *oo úÁim^ pi*. 

'Sa t>á buiT>éAt út) ipeA*o bí An bfieóiueAóu A^up An 
leigeAp. Ctnn ITlAnbÁn bnAon a } btn'oéAt acu p a btMon 
a ctnn pé mp nA gtomib An t)cúip; A^tif AnnpAn ctnn 

125 pé bfiAon Af ax\ mbmTféAl eite fA bpíon a ctnn fé An 
CAnnA n-tiAin ionuA. ílíotA ttng -Aomne acu, ac gtiAine 
t:éin A^uf TtlAnbÁn, ca*o a bí >oéAn€A, nÁ cat» pé nt)eÁn 
é *úéAr\Arr\, 50 ceAnn AbpAT) 'n-A 'óiai'ó fAn. 

An fAm a bí tTléib 'n-A twge, A^tif An c-éA^cntiAp 

130 uinti, t)ío > ó fí coicciAncA 'gÁ* mAoi'óeAm 50 fiAib Tnog- 
AtxAp *oéAnuA aici An JuAine A^tip An a teAgtAc pé 
'óeineAt) ; 50 ftAib eA^cnttAp cuntA aici oj\ca 50 téin, 
A^tif nÁn bAogAt 50 > oxiocpAi > oíp uAit). tlíon ctnn 
Aomne Aon cptrim 'n-A cAmc, ÁmúAc ; *oAn teó ní nAib 

135 P^ cAmc pm ac fpeA^nAoít)!. T>Á mb'é SeAnAóÁn 
■pém é, níon £1115 pé cax> TMmtig tuna, nÁ cat> a ctnn 
An c-éA^cntJAf tnnti. ÚÁmi^ pí cúici -pém. AnnpAn 
•00 H-mnfeAt) *oi nÁ nAib gtiAine nÁ a rhtnnnn bneóiue 
1 n-Aon con 1 ^CAiceAm nA n-Aimpine 'n-A nAib pipi 'n-A 

140 Luige. 

" TlÁ peACAi^ó mo *óá f úa iat) 50 téin 'n-A ttnge te 
n-eAscnuAr," An -pi-pi, "An tÁ* a ctiA^Ap 50 T)ti ntAp 
JuAine ! An é nA^óAnc mo f út a bAmpeÁ tnom." 
" 1*o' cum potA pern a £>í pé," AnpA *otnne, if 1p An 

x 45 ^isin a bip uA^Aite AbAite ntiAin a ctiA'OAp-pA 50 T)untAp 
$t»Aine, te ceAccAineAcc ó 5eAnAóÁn, Agtip ní nAit> 
Aomne bneóice Ann ! " 

u 1*0* ótiiT) potA pém a bí pé, a 'ngín ó, ,, a^a 
SeAnAóÁn. Cmn An y^eAl Amíi'óA í. Hi -pei'oin pi An 

150 cpAogAt cat) é An bfig a bi teip. 

PltiAin a CÁ11115 1Tlóib ÓÚ1Ó1 pém ó'n mbpeóiceAóc, miAH rieAriuósAó 73 

ni féAT>At> fí £An beit coicciAncA a$ rriAccnAni -A|\ An 
SCtrniA 'n-A b-peACAit) fí mtnncin ceAgtAig guAine 'n-A 
Ltnge fA n-eAScnuAf An rhAitnon a £/115 fí An cuaijyo. 
T)^ rhéit) niAcoiAtn a ^óem fí A|\ Ati f-A'óA^c a connAic p 155 
An rhAiTnon fAn, ireAt) bA *óAin<5ine a cuAift 'n-A Unge 
tiinti nán b'Aon rpeAbnAoíTn a bí tiinti, nÁ Aon conn- 
tnge jrotA, ac An nít) a óonnAic fí 50 nAib fé rnneAó 
niAn a óonnAic fí é. Ann r An bí fí 'gÁ fiApnAige t)i 
péin, rnÁ bí nA 'OAome fm 50 téin 'n-A Unge fA n-éAg- 160 
cntiAf f An, rriAn a óonnAic rí 1AT) te nA*OAnc a f út, conAf 
a tÁntA nÁ peACAit) Aomne die iat> ? An ceAócAine 
a ctiAi'ó roin Ann LÁitneAó bAitX cAn éip í pém *oo 
teAóc ó'n Áic, conur nÁ puAin pé Aomne bneóiue fA 
ceAgtAó, aó iAt) 50 téin 'n-A fAogAt Agtif 'n-A rtÁmce 165 
A^tif ^An pocAt a' béAt Aomne 1 >ocAob ^aíai^ nÁ 
bneóiceAócA ? t)í 'por Atge, £An Ariifidr, ^iin cugAt) 
gtome píonA *úó cótn ttiAt A^tir ctiAit) r é ir ceAó. A^tir 
t)o h-mnreA > ó *oó 50 bpiiAin ;c;ac Aomne fA ceAglAó 
cnptA gtome píonA An tfiAiTMon céA'onA, A^uf 50 nAib 170 
An -píon AnA tÁiT)in, 1 'oqieó stifi cmn fé 0111*0 acu An 
rneirge. Ac, níon ctnn pé Aon cftiím fA cAmu rm, 
nít) nán ft'ion^nAt). ÍH 'por Aige 50 *oiAn-riiAit nÁ 
n\4ib éA^cniiAf, nÁ Aon bneóiceAóc eite An Aomne *o'á 
|\Aiti) fA n-Áic *oíob. fltiAin A*otibAinc fé te ÍTléib nÁ 175 
nAit) cmneAf nÁ btteóiccAóc An Aon *otnne 'o'á nAib 
1 'oceAgtAc gtiAine ntiAin a connAic fé pém iax), "o'innif 
fé An ^ínmne. Híon ctnnhnig fé 1 n-Aon con An An 
n^lome píonA, ní'ó nÁn b'iongnAt). Hí túgA 'nÁ mAn 
a ctiiiihnig Aomne *oe rhtnnan JtiAine a^ Aon nít) 180 
V b£tiinm bneóiceAócA. ttleAf ^aó ^tnne acu gtin 
b'AnitAi^ a bí fé pém beA^^mín An meifge, bí An píon 
corn tÁiTnn fin. t)í ^aó Aomne acu, Ámt&ó, 'gÁ^éAnAni 
AmAc nÁ cÁmig Aon itieifge Ain pein, bío^ó 50 *ocÁmi5 74 SUAine 

1S5 lAnnAéc meip^e a\\ Art 50111*0 eite. T)'á tfiéit) tnACcnArii 
a *óein Hléib An An rgéAt, -j tií fréA'OA'ó rí é cun Af 
a n-Ai^ne, ireA'ó bA rhó a ctiAit) fé pA riitnteAnn 

tHrttl. 

tlí nAib rí Abp^t) UAgAite Af An nibneóiueACC, At;tir 

190 a neAju; A5 cAfAt) tnnti, nuAin a tAbAijA rí te x\-a mÁtAM^ 
1 T>CAOb ay\ fgéit. 

" Hi n-Aon riiAit , ótiic beit tiotn, a rhÁúAin," Afi rire, 
" nÁ beit 'gÁ cun 'n-A ttnge onrn gun im' cum potA bí 
fé. ÍH mo ctnt) potA cótn rocAin An niAiTMon r-An 

195 TnneAó Agtir 'cÁ rí Anoif. tlí nAib Aot1 coirme AgAtn 
50 bpeicpnn Aon *otnne bneóice 1 >oceAgtAC At» níog 
^n tÁ f-dn. t)íof 'oeitímigteAó nÁ peicpmn, -Agtif 
AnnfAn 50 tnbeAii) ceipite -aja $tiAi|ie mo rhiAn •oo tAb- 
Ainc t)om, A^tir 50 scAitpeAt) An tnorn'óÁirii JuAine 

200 T/AoinAt), A^ur rriAn rm ro rnbeAt) TnogAtcAr "oéAncA 
A%Am Ain. HuAin a fnoireAr An níg-teAgtAó tM nA 
•oóinre 50 téin Af\ •oiAn-teAtAt) nóniAm, A^tir ^An *otnne 
nÁ , oAonnAi > óe te peifgmc 1 n-Aon bAtt An pint) An 
níg-tige. CtiA^Af irceAc 1 reórnnA Aguf óonnAC *oume 

205 fA teAbAi*ó Ann, 'n-A ttnge te b-éA^cntiAf, óórh roitéin 
A^tif X)o connAc éA^cntiAr An Aon *ouiíie niAtfi. CtiA'óAr 
irceAó 1 reórnnAeite. ConnACTmineeilerAcreómnArAn, 
A^tif é fA óÁr- óéA*onA, A^tif nA córhAncAí céAtmA Ain. 
CtiA'óAf ifueAó f a cníniAt) reótnnA ; Agtir f a ceAtnArhAt) 

210 reómnA. t)í An nít> céA*onA te ^eifgmc mr ^ac Aon 
creómnA acu. £é 'óeineA'ó *oo riiottngeAr nio ótn*o 
potA A5 conntnge, A^tif cÁmi^ fSAnnjuvo onrn, A^ur *oo 
niteAf Af An Áic. 1f An éigm if ctminn tiom contif 
a fnoifeAf An Áic f eo Aníf. 1310*0 An 50 téin 'n-A ttnge 

2151 n-éA^cntiAf ; fiÁn niAn a n-mnfceAn é! TU bíot) 
Aon pioc x> y Á tfieAnAtAt one, a rhÁcA1n. ,, 

" ÍTlÁ'f píon *oo óAmc, a 'ngín ó, ,J AnrAn niÁCAin, SAitt An ttnti tusge 75 

" ní pernio An n>éAt *oo ttn 1*51 tic aó aj\ Aot1 6timA 
AifrAitf." 

fi /d^tif ca*o é -An c-Aon ótmiA AriiÁm é fin, a 220 
tfiAtAi|\ ? n A|\fAn mgeAn. 

" tlein m^ti-an rnionttuitc 615111 Afi rimmo^ $tiAit\e, 
1 *oc|\eó nÁ bei£eÁ-fA $An t)o riiiAn a tffr4£*it," 
A|\fAn riiÁtAi|\. SA1U, An ttnti tnsge. 

" Cax> í «ah riiiofitmitc t)^ éA'op^'ó fé a ^AnAm of»CA ! " 
AjtfAti mgeAn. 

" TIÍ f?eA*0Af\, a 'ngín ó," Af\fAn tnÁtAijt, " "oeifi a LÁn 
•o^ome 511^1 nAorii é At;uf 50 rmemeArm fé niíofrtDuitcí. 
'O'AifitgeAf-fA go n^eAgAit) ^AM(ye 50 pionAtv^At nA 5 
£éite ntiAif -a h-mnfeA'ó *oó An rniAn a támijc; *otnc-fe, 
^5*« f 50 t^^ f é ^S gtntte 50 CfUiAit) ctm T)é é tAtiAi^c 

fAO^ Af -ATI bpúnc 'tl-AfAlt) fé cu^ca A^AC, A^tlf fA 

n-Am scéA'onA 50 tiAiti tTlAftJÁn 1 ngteAnn An Sgáit at; 
5tn*oe 50 CfitiAi'ó ótm T)é, teif , 'gÁ lAftt Ait) ajv *Óia mtnn- 10 
ceA|t $tiAi|\e tteit 'n-A ttnge 1 n^AtA^ tf om éigm ^óriiAC- 
fA, An rhAi*oion f\An, Agtif iat> a tteic ftÁn Afúf ó'n 
n^AtA|\ óótri Vuac A^tif tAftAjvpÁ no óút teó. AnnfAn 

l^eAt) "OO tfllAn -pÁgAtCA A^AC-fA, A^tlf ní Í1-A01^pí 

gtiAi|\e, A^tif ní úeAt) *ooca|\ *oéAncA t/Aoinne." 15 

" SeAtt, a rhAtAi^/' Af\fAn mgeAn, " Aguf tAif- 
beÁnpAt) f\An conuf a cÁfitA 50 t>peACA-fAiA*o 50 téij\ f\d 76 Subtle 

tineóiceAóc, A^uf nÁ peACAit) An ceAócAine úx> a otiAift 
Ann LáicnéAó nrT ^óiaití) cmneAf nÁ bf eóiueAóc oj\tA ! 

20 " tAifbeÁnpvó 50 'cineAc," -a^jmh triÁcAin. 

" ITItittAn 'óem An cteAf f An *ooóAn t) , Aointie eite, 
*óem fé T>oóAn A5Uf TnogftÁit *OQrh-f a. Ctnn ÍTlAnfrÁn 
^AtAn Att iiitnnuij\ J^Aine Agtif £>Am fé 'óíot? Afiíf é 50 
UiAt. Ctnn An gAtAft fAn ^At-á^ onm-fA, A^uf ní 50 

«5 ttiAt a F^AttAf teif An ngAtAn," AttfAn mgeAn. 

" 1f FÍO|\, ^ tAOg," AflfAn lÍIÁÚAin, " A^tlf niá ZÁ 

•oíogAtXAf A^Amn te 'oéAnAtn Af JtiAine rnAfi geAtt a^ 
nA *o]Aoc-t)eAf\u-Aiú aca T>éAncA Ai$e onAmn, cá *oíogAlcAf 
cótfi *oiAn teif A^Amn te "oéAnArh Anoif Aft tílAf\£>Án 

30 rnAtt geAtt aj\ An rnbjteoiceAcc f An a óuifi fé o|\c-f a. 
T)o óAitt btnme nA Ctéine a ti-AnAm niAtt geAtt Ain 
•pém A^tif A|\ guAifte, ^S^f b^ nó-'óóbAifi *otnc-fe 
c'AnAm a cAitteAitiAinc, teif, 111 An geAtt An An mbeinc 
gceA'cnA." 

35 " ^Á eA^lA A5 ceAóc A^Am-fA, a riiátAin, noimif ak\ 
mbeinu," AttfAn mgeAn. " tlí mAit tiom a ttntleAT!) 
cun ifceAó a *óeAnArh ontA. IDÁ *óem ÍTlAnt)Án An 
riiíon£>tnU; fm A»oeinin, — mÁ ótnn fé An ttneóiceAóe fAn 
An tntnncin $uAine, A^tif mÁ ttAin fé *óíot> A^íf í óórfi 

40 uApAi^ó, ní h-Aon *oóióín é ; Aguf ní n-Aon ionuAoit!> é. 
tlí 'óéAnpvo-fA a ttntteAt) ciin ifceAó Ain. XWÁ x:Á 
UA^Aite A^Am ó n-A óteAfAift Aon tiAin ArhÁm, ca tt'fiof 
•oom a' T)€ioc£Ainn uaúa An cAnnA n-tiAi^ ! Tíí^a^áX) 
fA óoncAt>Ainc, An cAnnA h-uAin. 1f peAnn ^An *otil. 

45 ' Tlí tA^Ann An cnúif^ín flÁn ó J n T>uobAn 1 scótnntii'óe/ 
Ú-u^A'OAn a miAn t)o t)tnme nA Ctéine. "b'feAnn t)i 
nÁ cAbAj^Ai^íf. tlí tAt)AnpAi > oíf munA mbeAi!) gtjji 
n-iA|\nAt) ontA é tAbAinc *oi. Utngit) fiA*o 50 niAic 
50 n-Aoinpit) An Unom'óÁini 5«Ai|\e mÁ teipeAnn A1|^ 

50 miAn Aon *otiine A^Amn x>o f olÁt&\\. CAittfit) TTlAnD^n SAitt An ttnti tus^e 77 

-An c-An-dm nó ní teippi'ó |\mi. C^ittpi'ó fé ^n u-^riAm, 
teif, nó ■oé-Anp-Ait) fé *oíog-AtcAf -aj\ 5-Aó -Aomne -ac-a -a^ 
cun $u-Aine 1 sconcAb-Ainu. Ainigmi 50 bptnt -Áfvo- 
fe-Anj; -Ain rn-An ge-Att -An -An T>conc ponn. 1f *oóió tiom, 
-a rii-át-Ain, gun pe-Ann éinge -Af tn-An gnó. ílí't -Aon 55 
i-AnjtAóc •o , Áf\ *óeme^m-din póf nÁ puil 5-AbtA 1 n-^n 
Scomnib -An t)Á óurn-A. 1 n-mexvo *oíogbÁLA 'óé-An-Arh 
•oo'n nig if -Anit-Ai*o -ac-a c-Ainbte *oé«Anc-A ^mn *oó, 
-A^tif 1 n-me-AT) c-Ainbte 'óé-An.Arh 'oúmn pém if -ArhtAi'ó 
azá bneóice-Aóc, -A^tif conc-Ab-Ainc Ati^m^, ^"S U T b^r> 60 
c-Ab-Ant-A -Ag-Amn on^mn pém. 1f pe-Ann éinge -Af." 

" éinig-f e -Af rnÁ'f rn-Ait Le-Ac é, -a itleib," -dnfAn 
tn-át-Ain, " ílí éineoó-A*o-|\A -Af 50 ce^nn c-Arn-Aitt eite. 
ÍTU'r rn-Ait te-AC-f^ ieo^-Amc *oo tTUnb-án -Aguf *oo 
$u.Aitte beit -Ag m-A^-At) púc ní't b-AC one -Ann. tlí 65 
teos^A/o-r-A "óóib beit -A5 m-A^^yo púm, tn-á'f péi*oin 
tiom -a tiiAt-Aific "oe cújiAtn -a óun ont-A. Ifi-AT) b-A btm 
teif -An mtMf -a t-Ámit; -An *Ó-Att-Án u-Af-At. 1p eót *otnc 
£;un b'iAT) b-A bun teif -An -An-A-b-Áf ,a tÁmig ^n t)tntrie n^ 
Ctéine. tlí "doc-a 50 n*oé-Anp-Ain nác i-at> b-A btm teif 70 
-An é-Agcntí-Af -A Wmi5 °t^ c £éw. 1f L-A5 -An be-Anc 
f5-Aoite-At> teó -Anoif c-An éif -a bptnt "oéAnu-A -acu." 

" Sx)ó 9 -a tn-Át-Ain," -Anf-A ttléib, " t) , péi > oin ^un 
ctntte-At), -a £>e-At> níf-A riie-AjrA, -a •óé-Anp-Ai'oíf on-Amn. 
tTl-Á c-Á -An ctim-Af tn^nO^m míofbtntcí t)é^n-Ani, conuf 75 
if péiioin *oúmne -Aon óe-Anc -a b-Amc *oe ? " 

" W\\ An -A cum-Af Aon rhío|\t)tiitcí 'óé^nAtfi. Hí't 
-Ann -aó cteAf-Ai'óe. pé f^é-At é ní éif\eóc-A*o-f\A -Af 50 
mbAine-AT) ?ém cnMit -Af -a óteA|\Ait>, nó -Af -a ríiíon- 
t>tí1tab, ,, -Anf-An rh-Át^in. 80 

tlí tt-Aib Abt:-A , o CA|\ éif n-A c-Amce fm i'oin -An in^ú^in 
-A^tíf -An mge-An, 50 *ocí gun b^me-At) geic 1 t-Án n-A 
b-oit)óe -Af -a |\Aib 1 "ocig n-A Cnoni'óÁinie. Ctiií\ t)nigi>o, 

6 78 sv&me 

mÁCAif\ ttléifte, Haó uaúoávaó Alfa. Sitit) A5 cjtiAtt 
85 uifici a peAf, SeAHAóÁti SeAnple pém. 

" Ca*o é fin o^c, -A t)AtiptAit ? " AnrA SeAnAóÁn. 

" ITIiati azá CA^Aite 130m, -a 1115-01^™," An fip, 
"A^tif rntij\A b^AgAt) mo ttiiatt rri beit) mé Aftpvo beó." 

" AbAij\ Ati rniAri, a ti>AnftA1t, ,, Aj\fA SeATiAcÁn. 
90 " 50 •ouAftAjtpí tno *óóitin Dom," a^ fifi, " *oe f Attt 
turn tuf^e." 

" 1f *oeACAit\ ati rrn-áti f ah •o , £ágAit, a oAn£tAit," 
AfifA SeAWAcÁn. 

"pé *oeACAfiAéc acá Ann, a ftíg-ottArh," An fipi, "ní 
95 potÁitt é ■ó'^gAit no rrí fteA'o-fA beó." 

Ctn|\e«á*o-A|\ *oíob att oi^ce fin. CÁ11115 gu^itte ^í 1 
mAi*om*. 

" Contif ACAtAjt Ag -An mtnticifi rhói^ rhAit feo 

1T1*01U ? " Af\fA gUAIfe. 

100 " W\ jaai£> An fgéAt fiiArh nít>A tíieAfA A^Airm, a fií, 

'ttÁ mA|\ ACÁ HTOItí," AfAfA SeATIAÓÁtt. 

" Cormf fAti, a ftíg-oltArh ? " A^fA gtrAifie. 

" íTIiati a CÁ11115 *oo *ótnne AgAirm," Aj\fA SeAriAéÁri. 

" Cat> é An tniAn é ? " AjTfA guAijte, ■" Aguf cé t)ó 
105 50 'ocÁ-mis fé ? " 

" T)o bfttgit), ingeAti Oinitceifne, mo fte-An-f^ £ém, 
ipeAt) ac^ An triiAri cA^Aite, Aguf ifé rniAn acá cAgAice 
*ói nÁ 50 *ouAbAfpí t>i a f Ait *oe f Aitt ttnri tnfge." 

1f x>eACAin An miATi fAtí t/pÁgAit, a f\íg-ottArh," A\\ fA 
no gtiAi|\e, " aó geóbtAf é." 

CÁ1T115 5tiAi|\e ó'ti Áic, Agtif ifé a £n 50 znomA- 

Ó^OI^eAC. Won b'fA'OA 5tl|\ CAfAt) tTlAí\tÍ>Án Atft. 

t)eAniitiigeA , oAf 'o'á óéite. 

" Ca*o é An bfvón fo Anoif ofc, a n\ ? M A^f a tTlAítb^n. 
115 " TTliAn acá CAgAite *oo 'ótiine fA U^om > óÁitfi, M AjtfA SAitt An Unn tusge 79 

" Z&p éif -ATI ctnt/c t:itin -An e-A-ó ? " -At^f-A tTlAiU)-án. 

u 'SeAx> 50 ■oeirhm," a^tm JuA^e, " -a^ut; 1 f e-A^At 
tiom 5Uf *oe«ACA|VA é "ó'fr-ág-Ait 'nÁ btotiA^ -An cinjtc fititi 
a •o'fASAit." 120 

" CAX> 'ZÁ VAtA -Anoif ? " Aff-A TT)Aj\£)Án. 

" tofligiT) inge-An Omitceituie -A-oeijA n-Á bei*ó fi* AtiTrAT) 
beó tnutVA bjMigit) fí a f-Áit *oe fAitt ttnn tiifse," Aff-d 

" Sirri -An t)-ATipl-Aic, be-An Se-AHAóÁin £ém," a^a 125 
ÍTI-A|\t)Án. 

" 1fí 50 THAe-Ao," -A]if a gu-Aine. 

" Utii^im," -Ajtf-A m-Ajtb-An. 

" Cat) a ttnge-Ann cú, -a btvÁt-Aifl ? " ajatm gu-Aijte. 

" Utii^im," Af\fA TTI.Aj\bÁn, " sup *oóió Lioni nÁó 130 
be-A^ teif An mgm *oef ti-a rni-Anc-Ai£>. t)í t>úiL tm gAlAt^ 
aict. t)-A rh-Ait téi TMome eite t/feifsmc 1 n^-ALAn. 
pu-Ai|A fí tréin b|\eif -A^uf -a f-Áit *óe. t)-A fó-'óób-Ai^ "oi 
é beit 'n--A g-At-Aft bÁif -A1C1. Tli be-A^ téi *óe. U-Á ai\ 

ttlAtATf -A5 C-Ati-AljU: t:Ú1TlTl -An01T\ t)-A1T1 ATI ÓtU-Af ATlUAf 135 

ó'n ^ceAnn Tnom-TM rnuTVA 'ocu^at) cu-aitvo -Aon L-Ae 
ojttA fú*o, ct,té T1--A óéTle 'óóitj, -A^tif mtiTA-A mb-AineA*o 

AVÍ tflÓtt-ÓÚ1f Agtlf -ATI mi-ATiptJÍ-AÓ 1 H--AOTlT:e-AÓC *OTOt> ! 
"OÍOtpAm fl-A'O «Af -ATI *OC01AC pTOTlTl póf, ^eAttAim *OU1C 

é." 140 

" Aó conuf -a geó&c-Aft a *oóitin *oe fATtt -An ttnti 
tuf^e *oo tfiTi-Aoi éeATiAóÁir», -a £>tvát-Aitt ? " -At/f-A gu-Ai^e. 

" 'A r5&At pém fgé-At £.ac -Aomne -Agtif fgé-dt -An 
ÓATC A tDTfCÍn^ " -Aftf-A tnA|At)-Án. "Ttto f^é-At-f-A -An 
uofic t:ionn," -At^ feife-An, " A^tif *oo fgé-At-f-d f-Aitt -An 145 
Unn tnfge, -a íaí, bíot) ^tifi t^ó-otc -An *oíot .ata t>|\iSit) 
é f ot-Át-At^ *ot. tDíot) A1C1 50 póit. tl-Á bío*ó ceifc otac, 
a t^í. íf eót *oórh-fA ca DpUTt -An ton tuf^e fm. ZÁ 
ce-AgLAó b-An itiAg-Atc-A ti-An 1 'oUu-Ann *o-Á $«-AtAnn, 8o guAme 

150 ^uf if &•£ ha mn-áib fiiAgdtuA fAn auá aw ton tiif^e 
fin. &aw ion;$AncAC ifeA'ó ah c-éAn ^aw. Uáit> 
TIA01 bpcit) beAn niAgAtcA fA ceAgtAó pAn, ^tjf nuAin 
a tuigeAnn Ati beAn 'oeitteAnnAc *oíob Af\ a teAbAit) ctin 
coT>tAUA femneAnn An ton fAn ceót >oóib, £un cuniA 

155 é wó ceótcA nA b^tAiteAf, te bmneAf -A^uf te H-Aoib- 
neAf ; 1 *oc]teó 50 *ocuiceAnn a 500*0 tAft táitneAó ofitA 
50 téin, -A^tif 50 nDeimt) fiAT> co'otA'ó ftiAi^c, fÁrh, 
beAnntngce, •oeAgftÁmceAtfiAit. $eóbAin-fe An tor» 
fAn, aó ní potÁin *otiic nAoi opicit) ton a Ca^am^t: *oóib 

160 Ain. A^tif 50 *oeirhin if ^eAn n é 'nÁ ax\ wao\ bpicit) 
ton A CAOAtt£A1t\ *oóib." 

*Oo cu^a^o An nAoi bpiói'o ton *oof nA mnÁio fU^S - 
AtCA, A^uf *oo niAnbtngeA'ó An ton tnfge A^uf 'oo 

Ctl^At) An CfAltt *oo "OniglT*. X)o tl-AlfllgeAt) AW fgÓAt 

165 ran An pum nA ti-éif\eAnn. t)í peAfit; A|\ An tnte TDtnne 
•o'AijMg An f^éAt, A^tif ifé ntm A^tibAinc pn éifieAnn 
*o'Aon gut, nÁn bpú An Unom^Ámi 50 téin, 1 *oceAnncA 
a céite, An c-éAn f aw x>o riiAnbúgA'ú niAn geAtt onúA. At) t>ó CttiAs-T)eAri5, xvgtis 'peAtnAt) 
?e&X)& jrtnrm.' 

t)í f oititic ftJAnrinif 1 *ocig nA Ufom^Aittie aja ^eA^ó 

CAmAitt ua^ éif An turn tnfge 'oo niA^oAt) >oo rhnAoi 

fieAnAóÁin, aó bí rnónÁn cAmce 'o'á t>éAWArí) rriAii geAtt 

aj\ An éAn, Agtjf mó|AÁn mA^Ai'ó 'á *óéAnAtfi pé í)fligiT) 

5 niAn geAtt An An ■ocniobtóiD riióin a bt 1 fotÁtAn ah An t)ó CttiAS-^eAtis, iiit. 81 

béite £15. T)'Ainig "bnigit) An m-A^A'ó A^tif An oniric. 
ÍH uAisneAr -A|\ nA tnnÁib niAgAtcA 1 n'oiAit) -An tum. 
T)ob' fion -An ntm A*otiuAinc tTlAnbÁn, .1. gun b'fre-Aii^ 
-An c-Aon ton Atíi-ám rm a rnAnbtngeAt) x>o ftnigit) 'nÁ 
-An nAoi bpicit) ton t)o ctnn gu^í^ fi-<Mt, roan" róAtAinu 10 
Ain, 50 UuAim 'o-Á JuAtAnn. t)i lon^n-Aft -An nA rrinÁib 
niAgAtcA 50 téin, -a nÁt) 50 sce-A^óó-A^) An UnonroAirii 
é-An -An ceótt 50 téin t)o m-AnotigAt) man geAtt ^n -An 
tnéit) f-Aitte -A oí te pÁgAit -Af ! T)tio-Ainc -An uite *ótnne 
•o'Ainig «An r^éAt ^tí ja b' "UAtbÁfAc tiA *oAome te *oúine 15 
Se^n-AóAn A^uf a cu-aLacu, A^tif a n-Át) gun ctnneA'OAn An 
ne-Anmít) An ceót bneÁg 50 téin An An ruAjVACAf rAitte 
fin ! t)í T^oc-ineAr a^ ceAcc An An 'oUnom'óÁirii. 
Ctii5 "bnigiT) 50 fiAib fí CAn éir 'oeAnniAi'o a t)éAnArh. 
CÁmi^ miAn eite *oi. Ótnn fí An tiAó Airci 1 t-Án nA 20 
n-oi^óe, niAn bA gnAt. T)o tÁim^ SeAnAóÁn a^ cniAtt 
tnnti. 

" Ca*o cá onu a bAnftAic ? " a\\ reireAn. 

" tTliAn a tAini£ *oom, a níg-ottAni," An fifi. 

" Cat) é An miAn é ? " An reireAn. 25 

" 5° ftp*gAinn mo fAit" Ap fifi, " *oe bom ctuAir- 
*oeitt5 S^éigit, A^tif ^An Aon f^eAnAó Ae mnci, ac ^ein 
1 n-ineA*o a ti-Ae." 

" 1f "oeACAin An bó fAn •o'fÁgAit, a bAn£tAit," AnrA 
SeAnAóÁn ; " tlí peAT>An," An feireAn, " An bptnt a 30 
teitéiT> An bit." 

" CAttpeAn í t/pÁgAit, a níg-ottArh/' a^a "bnigm^ 
" nó ní beA*o-fA beó Ab-pAT*." 

CtnneAt)An An oróóe pm >oíob. An mAi*oin tAim^ 
5nAine. í)eAnnuig pé Agtir 6uin fé ctaAinips nA 35 
Unonro-dirhe mAn bA gnát. T)o ti-innreA > o *oó, niAn bA 
gnÁt, An miAn a tÁmig x>o tonigiT). T) , imtig guAine 
A^uf •o , mnif fé An miAn *oo TÍlAnti^n. 82 gtiAine 

" 'SeAt) ! " At^r a VC\A^X)Án, " ní pémifi a tUt) teif An 
40 t/Áit feo ^uf b'é a tocc a UngeA'o, rnuttdb lonAnn Aguf 
fAitt An turn." 

"1f eAgAt tiom, a btUtAitt," AffA SuAifie^ " tntifiAt) 

é a tocc a ttngeAt) stifiAb é a tocc a > óeACAjAAcu. ,, 

" HÁ bAC f-dti, a jtí," AftíM TTlAjibÁn. " 1f eót *oónVfA 

45 An Áic 'n-A bptnt -An bó f An. Uá fí fAn Áic céATmA 'n-A 

f\Aib An ton, 1 'oU-UAitn *oÁ $uAtAnn, a$ tía ninÁib 

tUAgAtuA céAtmA. tlí't A-gA-c te *oéAnAtíi ac nAoi bpióit) 

bó, Aguf a gAriiAin pém te coif ^ac bó acu, •oo ó«|\ 

fiA|t at; cniAtt aj\ tiA tnnÁib fUAgAtCA, A£;tif geóbAif\ An 

50 bó ctuAf->oeA-|t5 gtéi^eAt fAn." 

ri TIac tnójA An ceAnnAó, a bfiÁtAifi, aa Aon bom Arhám, 
nAoi bpióm bó ? " A-f\fA gtiAifie. 

" tlí rnófi, a ni," Af\fA ttlAfibÁn, " niAfi if mó An 
bAmne a bíonn A5 An Aon bom AtnÁm <xx>, 'nÁ a% atí 

55 tlAOI bpólt) bÓ A tAX)A\^1pAM(K-fe 1Y)An rhAtAlflC U1|\tl. 

1fiA*o wa rrmÁ ftiAgAtuA a bei^ cAittue teif An 

mAt^yo." 

T)o ctnfte-d'ó fiAft An nAoi bpióit) bó, A^tif *oo cu^a^o 

AniAj\ An bó ctt)Af-*oeAtv5 gtéigeAt, Agtif *oo mA|\b- 
60 tugeAt) í, A^tif p-uAi^ tDtugiT» a fÁit *ói. 

X)a geAff ^tifi imtig An VSéAt ó béAt 50 béAt, A|t 

ptiAit) nA b-éif\eAnn, gu|t rnAjtbtngeAt) An bó fAn ctm 

50 bpAigeAt) bftigm a fÁic »ói, Agtif bí Áf\T>-feAtv5 A]\ 

5AÓ Aoinne, ífeAt Agtif tiAfAt ; Agtif TmbAitu; pi|i 
65 6i|\eAnti n^|A b'fr iú ah Ufom'óÁmi, *oÁ mbeA^ oit^eAt) 

eite ACtt Ann, An ton tiif^e fm Agtif An bó fAn *oo 

ríiAfbiígAt) "ooib. 

X)o tm% t^igm, A^uf »00 ttiij; SeAnAc<dn SeAnfnte, 

50 f\Aib -pti At A5 ceAóc a^ peA|\Aib éifieAnn 'oo'ti 
70 U|\om > óÁirh mAt^ geAtt Af\ tfiAfbúgAt) An t«m A^tif A|\ 

rhAjAbugAt) nA bó. An t)ó CUiAó-'oeAns, int. 83 

óeAp t>nigi*o 50 scxjifpeAt) p pém -An "OÁ ní-o ^f 
Ait;ne nA n*OAome te niiAn eite a oeAt) bun or ciorm 
aa rA*o teir -An T)Á rhiAn rAn, A^ur 50 rnb' péitnn tia" 
réAt)rí -An miAn eite rm *oo foLÁúAn, A^ur AnnrAn 50 75 
mbeAt) buAi'óce pé -óeineAt) aici aj\ JuAine A^ur A|\ 
IflAnbÁn. 

tlíon b'f otÁin An miAn eite *oo teAóc T>1 ^An a tint- 
teA*ó nígnir, mAn níon tnón cofs *oo cun córn VuAt 
A5up T>ob' f?éiT)if é teir An ^cAmc a Oí Af\ rmbAt 1 So 
•ocaoD An turn A^ur 1 *ocAob nA bó. 

t)í An óAmc An rmbAt, A^uf An rnA^A-o, A^ur An 
peAfu;. T)Aonie a$ 5Áiní*óe mAn geAtt An An tiAtt)Áf 
cniobtói*oe *oo gtACAt) cun btúine beA^ rAitte tAbAinu 
•oo "Drugm. 85 

11 tlÁc AnA beA^ An ^oite aca" aici ! " A'oéAjvpAt) 
•onme. " A rÁit *oe f Aitt turn mr^e ! An nóm > o , íof- 
I?a*ó cau An ton An j?at), it>in fAitt A^ur peóit A^iif 
cnániA ! " 

" éifc vo uéAt ! " A'oéAnpAt) *otiine eite. " ttí't 90 
Annr-An 50 téin aó poncArn-Ár. 'O'íorpA'ó t>nigiT), teir, 
-An ton 50 téin, i*oin freóit A£;tir fAitt, A^tif TMorrAt) 
rí miAf rhón teiceAn 'n-A 'óiai'ó. 1r rnón An nÁine 
*óóib beit 'gÁ teo^Amu ontA nÁ h-iti*o riAT> puínn A^ur 
An ní cfieAócA acu." 95 

" SeAóAin ! " A'oéAnpA'ó T>uine eite. " TTIÁ Ainig- 
ceAr* 50 nt>tJbnAíf a teitéit) rm, Aoin-rAn tú A^tir 
•oéAnpAf gAbArt *oioc ! " 

" 1f cnuAg nÁ n-AoiriAnn *otnne éigm -An Cnowo-ann," 
AiDéAnpA'ó *otjme eite. " Uá ^n T)-Á feóiT) if peAn^ ^ 100 
bí 1 n-éinmn cuntA An neArhní*ó acu, — An ton turtle 
ú*o -A^tif An bó ótuAf-*oeAn5 gtéi^eAt. HÁf\ óóin 50 
nTieAnpAt) tTlAnbÁn nti*o éigm téo ? Hí't ní n-Á nAt 
An An n*oúúAig ó tÁn5A'OAt\ óúgAmn ! " 84 sviAme 

105 t)í co^A^nAo •oe'n Cfójvo fAn «á^ fiu£>At 50 ntig, 
aó ní teosiMt) e-AgLd 'o'.doirme Ldft-difu; awiaó. 

1 Láft n-A co5A|\n-Aige támij; fgéAt nuA. Cátrn*; mian 
eite *oo 'Djugi'o. Cuif fí an íiaó Alfa m-Af\ t>a gti-át- 
Siú*o a% c|\iAtt ttiftti SeAtiAóáti. 
110 " Cat> é feo ottc, a t>dnftAiú ? " Afi f eife^n. 

" tTíi-An a tÁmi5 'oom,. a f\í," -dp fifi, " ^np nf £>e<vo 
-dtjp^'o beó muf-A *ouu5C-Att mo rhi-An •oom." 
" Cax> é An mi-An é ? " a$ feipeAti. 
"tTlo fÁiC," A|t fifi, "t)e futtA í\éit)e jió" > óe-Afnyá 
115 AStif *oeoó peAttiAm pe^vóA puinti." 

" 1f *oeACAi|\ n-d neite fm a t/f-ÁgAit f-dn áic feo, a 

X)AVlftAlt y " A^A SeAYiAtAVl. 

" C-Altpe^jt 1A*0 T>0 ?OtÁtA$" A$ flft, " 11Ó ní ^pAX)A 

a XyeAXf-^A beó." 

120 CmpeA'OAy An oi*óóefin *oío£>, -A^uf táirnj; J^-Ai^e A t* 

tn-AiT)ion Aguf •o'irmif SeAnAóÁn a fSé-At t>ó. tlí fei*oit? 

gtixM^e cá tijMigp tiA fttti-d ^éi*óe ná Ati *oeoó f An. Sitit) 

-Ag cfUAtt <d|i tilAfifcan é. > , mnif fé-A fge^foo Xt\AyX>Át\. 

" 'SexVú ! " a^ta ÍTUfitt-áti. " ZÁ oa^Ia ax; ce-dóc 

125 tji|Ati. t)A rhAit téi -dnoif , *oÁ tnb^ ét*oi^ é, An tori tnfge 
A^tif An £>ó ótuAf-*oe-Af5 gtéigeAt *oo óuja -df Aigne n-d 
rm-doine. ílí •ó&aiijmi'ó ti-á fub-A fieifte, nÁ An ipeAtnAX* 
VeAtiA pumri, ati iriéit) ftn *oi óórh u-op-Ait) ^tif if *oóió 
téi é. Aó fA n-Am gcéA'oti-d rri mifce An miAn fAti »00 

13° f oLÁtAj\ »01. 1f t)óió téi nÁ £tnt tia futxA j\Ati te p^J^it 
f-A 'oútAig feo. Aó, cái*o fiA*o a% ?&? -óSArn-fA 1 
ngte-ánn An S^it. 1f T)óó-a gu^ *oóió téi n^ puit 'fiof 
45 Aoirme cat) é .ati r^S^f *oiS^ p 6 ^ 11 ^* P^A'ó^ fuititi. 
<Cá 'fMof A^Am-fA ^om-Ait c-At) é An fAg-Af t)ige é. ílí't 

135 A^in aó mit nA fé'itleAnn. ZéAnAm 50 •ocu^A'o T)tiic 
fiomnc *oe ^aó cao^ acu, Aguf 50 mt>é-Aí\f.di|i Ag zpAll T)o ru^At) nA fubA A^uf An nut rm nA féitteAnn *oo 
JtiAine, A$uf *oo nu^ ré leif iat> 50 ceAglAó nA Unom- 
•óÁinhe, A$uf *oo cu^a*ó *oo ttniji-o iat), A^tif Vrt p 140 
tiA fubA Ajjuf tí'óL rí -An nut, A^tif *oo cuineAt) ó bAogAt 
bÁif An uAin fm i, rriAn 'ó'eA'ó. 

TluAin a cm^eA-ó An puAi-o n.A uífe nA nAib pé'n Aimm 
iiAtbÁfAó ú*o, .1. " peAúnA-o feA*óA ptnnn," aó rniL nA 
péitteAnn, if AtiilAit) a tÁmi^ rei^bteAn An 5AÓ Aomne. 145 
tint; nA T>Aome sun b'AtfitAi'ó a bí AimmneAóA cnuAt>A 
A5 rntnnan nA UnonróÁime 'á cAbAinc An nut)Aib coic- 
óiAnnA óun mem a n-eóluif fém t)o óun 'n-A Unge Af 
An bpobAt, A^uf ^An puínn "oe'n eótuf acu, b'féiTnn. 
t)í a tÁn CAmce A^ur a tÁn co^AnnAige An fiubAt 150 
fA óéitt fin. T>'Ainig t)ni§iT), Aguf SeAnAóÁn, A^uf 
cwtteA'ó Acti, cniT) riiAit •oe'n óAmc fin -j "oe'ti £05- 
AnnAig fAn. Cui^eA'OAf 'n-A n-Ai^ne 50 nAib btiAi*óce 
^tAn A5 ttlAnbÁn A^tif A5 gtiAine ontA, A^iif biot)An a\^ 
bwte. t)í SeAnAóÁn fém Af *oeAn5-btnte. t)'é An 155 
níg-otlArh é 1 n'oiAi'ó *ÓAttÁin. 1f Ain a bí ctu nA 
Unorn'óÁitrie *oo ómie-AT) 50 n-Ánt> A^iif 50 h-oijvóeinc, 
fé rtiAn a ornie^T) T)AttÁn í, An fAi*o a tfiAin fé. t)í fAn 
A5 ceip Ain. t)í ctú nA Unom'óÁirhe a$ miceAóc. 
ConnAic fé 50 n Aib. ÍH fé a\( btnte. ÍM mitteÁn 160 
Ai^e Af gtiAine, A^uf bí rmtteÁn Ai$e An nA miAncAib 
úv. Hi fAib Aon rhAic, T>An leif, mf nA tnnÁib óun 
Aon niiAn a te&óx: *oóib "oo ceipf eA*ó An $tiAine. TThinA 
mbeA'ó fAn X)eA*0 buAi*óce aji JiiAine fAT)ó A5 An 
'oUnorii'óÁirii. 165 SYNOPSIS OF CHAPTERS Explanatory introduction showing the tyranny of the bards, 
and the way in which they abused their powers and the rights 
of hospitality. The rivalry which existed between Aodh the 
Dark and Aodh the Fair. Aodh the Dark's superiority 
consists in the possession of a famous shield Dubhghiolla, which 
gives him the victory over all his enemies. 

II. 

Dalian, the blind chief-poet of Ireland, is on a visitation with 
Aodh the Fair, and Aodh, by flattery and bribes, incites Dalian 
to go and ask Aodh the Dark for his treasured shield. This 
he consents to do against his better instincts, while protesting 
that the request is not that of a true sage. 

III. 

Dalian comes to Aodh Dubh and recites a poem of praise 
in order to induce a generous mood. Then he recites an ode 
in praise of the shield Dubhghiolla, and asks as a reward the 
shield itself. Aodh Dubh refuses the request ; whereupon 
Dalian threatens to satirize him. Aodh, in turn, warns Dalian 
that by so doing he would incur the wrath of the saints of 
Ireland, notably Columcille, who made a settlement between 
the kings and bards. 

IV. 

Dalian satirizes Aodh Dubh, who prays that Columcille will 
give him the wages he deserves. As a result Dalian's sight 
is miraculously restored ; but his joy soon gives place to gloomy 
forebodings, as he recognises in the miracle a harbinger of 
death. Three days afterwards Dalian dies. 

V. 

Sets forth the great influence of Muirean, the " Mother of 
the Bards." The election of Shanachán as poet-king in place 
of Dalian, due to her influence. Muirean shows Méibh, the 
daughter of Shanachán, that Guaire, King of Connacht, is 
indirectly the cause of the death of Dalian ; and without 
Shanachán's knowledge the two of them plot their revenge 
on Guaire. 88 5UA1íie 

VI. 

The College of Bards determine to go on a visitation, and 
on the suggestion of Muirean (who has an ulterior motive) 
they decide on going to Guaire, who has a special house pre- 
pared for their reception. Shanachán, touched by Guaire's 
generosity, proposes to divide the Bards into three companies, 
and take them in turn to visit Guaire. Although every 
comfort is provided for them the bards are constantly 
grumbling. 

VII. 

To crown it all Muirean begins to develop her plot by pre- 
tending to be seized by sudden strange longings which must 
be satisfied, or — so she declares — she will not live long. Her 
longings are always for something which she thinks Guaire 
will not be able to procure, in which case he would be satirized 
by the bards and lose his reputation for generosity. Her first 
longing is for badgers' new milk and the marrow of the ankles 
of a wild pig. 

VIII. 

Guaire, in desperation, applies for help to his brother 
Marbhán, the swine-herd, who is in reality a holy hermit. 
Marbhán finds the requisite materials in his home at Gleann an 
Sgáil. Muirean is seized with a longing for a pet cuckoo in 
the winter time. 

IX. 

Guaire goes to pray at Fionnaragal na Féile, where he meets 
Marbhán, who fulfils the letter of Muirean 's longing by an 
ingenious contrivance. The College of Bards is pleased and 
astonished at Guaire's resourcefulness ; but Muirean is mortified, 
and she and Méibh put their heads together to devise more 
trouble. 

X. 

An account is given of the way in which the bards occupied 
themselves, each man perfecting himself in his own particular 
art. Muirean bides her time until she thinks that the affair 
of the cuckoo is gone out of their minds ; then she wishes for 
the lard of a white boar that has never been farrowed. Guaire 
betakes himself once more to Fionnaragal. Marbhán comes to 
him and admits sorrowfully that he has a pet boar which, by 
a curious coincidence, fulfils the requisite conditions. 

XI. 

Marbhán tells how he came by the boar, which is killed, 
and the lard given to Muirean. She now longs for a wonderful SYNOPSIS OF CHAPTERS 89 

cloak to wear and a roan steed to carry her to visit Guaire's 
palace. 

XII. 

The roan steed is provided by Iubhdán, and the cloak by 
his daughter. The story of how the daughter came by the 
many-coloured cloak at first. Muirean's last ride. Her funeral. 
Méibh carries on the vendetta. 

XIII. 

At Shrovetide, with snow on the ground, Méibh longs for 
ripe blackberries. They are found in Gieann an Sgáil. 

XIV. 

Méibh, in her vexation, gives vent to a spiteful wish. 
Shanachán remonstrates with her, but she attributes her conduct 
to her nettlesome disposition. Marbhán, as usual, comes to 
the rescue ; he supplies a potion which induces a temporary 
indisposition , simulating fever ; a symptom which disappears 
after a second dose of the same magic drug. The sight of the 
(apparently) fever-stricken household of Guaire reacts upon 
Méibh, who, on returning, contracts a sharp bout of the genuine 
article. On her recovery her mother, Brigid, declares that 
Marbhan is responsible for the mischief, and that she is deter- 
mined to take vengeance on him for causing Méibh's illness. 
Méibh has had a lesson, and will indulge in no more longings, 
but Brigid decides to try her skill. 

XV. 

Brigid is smitten with a longing for the fat of a rare bird 
—a water-ousel, or water-blackbird. Marbhán informs Guaire 
that the bird is to be found with the nuns of Tuam, and it 
is obtained in exchange for nine score of ordinary blackbirds. 

XVI. 

Brigid has two more longings, one for a red-eared pure 
white cow without any liver, and another for mountain berries 
and a draught of some liquid with a high-sounding name. The 
cow is obtained from the nuns of Tuam, and the mysterious 
liquid turns out to be merely the honey of the woodbine. 
Guaire's fame for hospitality remains untarnished; he has 
supplied every want ; people in general are growing disgusted 
with the bards, and Shanachán, the chief poet, is very angry 
at their failure to find a pretext for satirising Guaire. 

XVII. 

Shanachán tries to break all previous records by the 
extravagance of his longing. He asks for the fat of a pig that 9o gtiAme 

was never farrowed, and ale made from one grain of wheat. 
Marbhán is equal to the occasion again, and offers to give a 
feast to Shanachán and his retinue and the nobles of Connacht. 
Shanachán pretends to be insulted by an invitation to feast 
at Gleann an Sgáil, so the feast is held in his own house. 

XVIII. 

The feast is given, but Shanachán sulks and will neither 
eat nor drink. Guaire sends special messengers to try and tempt 
his appetite, yet Shanachán only insults them. He refuses 
food from the hands of the cleanest girl in Ireland, on the 
grounds that her grandfather used to stretch his hands in the 
direction of lepers when preaching to them. Guaire is indignant 
at this and prays that Shanachán may never die until he 
kisses the mouth of a leper. 

XIX. 

The bards fear that Shanachán may die of hunger if he 
persists in his absurd " hunger strike/' and his wife, Brigid, 
offers to send him her leavings — a hen-egg. He consents to 
eat it, but it transpires that the mice have forestalled him, 
In a fit of anger he satirises the mice, who die rapidly. The 
sight of a mouse and her brood dead at his feet causes him to 
realize that his wrath should really be directed against the 
tribe of cats, whose business it was to check the mice. He 
thereupon satirizes the cats, especially Iorusán, the king of 
the cats, who lives in the cave of Knowth. The influence of 
the satire reaches Iorusán, and he sets out to revenge himself 
on Shanachán. 

XX. 

Iorusán carries oí¥ Shanachán as easily as a fox would a 
gander. Shanachán tries to escape by flattering the cat. 
Failing this he calls upon God. As the cat is carrying him 
past the forge of St. Ciarán, the latter throws a red-hot iron 
bar at Iorusán and kills him. Shanachán, instead of thanking 
Ciarán, abuses him for interfering. He returns to the bards, 
and is welcomed by them and Guaire, but he turns away 
angrily and retires. 

XXI. 

The bards quiet down, and no more longings come to them. 
Marbhán determines to have his revenge on them for the death 
of his pet boar. He comes in disguise, but his ready wit betrays 
his identity to Shanachán. On the strength of a very distant 
connexion with science he makes a request which the bards 
dare not refuse, viz., his choice of scientific entertainment. 
He chooses that the College of Bards should make " his fill 
of cronaun for him." SYNOPSIS OF CHAPTERS 91 

XXII. 

In order to punish the bards the more severely, Marbhán 
chooses the kind of " cronaun " that has a catch in it, and 
is harder on the throat of the performer. The " cronauners " 
soon get tired, and begin to cough and sneeze, but Marbhán 
says sarcastically that, although they bear the palm for the 
coughing and sneezing performance, it was for " cronauning " 
he asked. XXIII. 

Shanachán brings in a fresh batch of " cronauners " to 
relieve the first. His remark that the " catchy cronaun " is 
difficult only elicits from Marbhán the retort that it is not 
so difficult as to produce a pet cuckoo in winter. Daoi 
Duileadh, one of the bards, tries to get Marbhán away from 
the subject of the " cronaun " by offering to answer questions. 
Marbhán silences him by showing up his ignorance. Casmhaol, 
the harper, chimes in and is also silenced. Marbhán returns 
to the subject of the " cronaun," and says that the bards 
ought not to be outdone by a poor beetle. XXIV. 

A timpanist and a poet try to distract Marbhán, but are 
disgraced and silenced. The story of how the first harp was 
made and the first rann composed. XXV. 

Shanachán himself undertakes to do the " cronaun " and 
breaks down. A storyteller comes to the rescue. Marbhán 
asks him for Erin's chief story — " Táin Bó Cuailgne." The 
storyteller is obliged to confess that he has never heard it. 
Marbhán binds it on the College of Bards that they are not 
to stay two nights in the same townland until they find the 
story and tell it to him. XXVI. 

The bards leave Guaire, and set out on their wanderings 
in search of the " Tain/' the womenfolk and boys remaining 
behind. At Naas they meet a leper. They tell him that they 
are going to Connra, the blind King of Leinster, to ask for 
ships to bring them to Scotland. He reminds them that 
Marbhán has deprived them of the power of composing poems, 
and they must produce a poem of praise for Connra if they are 
to get ships. They find on experimenting that the leper is 
right ; they have lost their art and do not know what to do. 92 Bailie 

XXVII. 

The leper offers to go with them and compose a poem for the 
King of Leinster on condition that Shanachán kisses him. 
Shanachán very reluctant^ consents. The King of Leinster 
is pleased with the poem recited by the leper and gives the 
bards a ship and provisions. Shanachán refuses to allow the 
leper to accompany them. Near the Isle of Man they see a 
person standing on a rock ; at the same time the leper, who 
was supposed to have stayed behind, appears on the prow of 
their ship. The person on the rock will not permit them to 
land until they complete some half verses ; this the leper does 
correctly and they go ashore. 

XXVIII. 

The person on the rock proves to be a lady-doctor, who 
entertains them hospitably, and gives them gold when they 
leave. The leper disappears. They go to Scotland to consult 
Maol Geidhic, the chief-poet of Alba. They fail to get tidings 
of the "Tain" in Scotland, and so return to Dublin. While 
they are wondering what to do, in the absence of the leper . 
reciter, they meet St. Caillin, Shanachán's brother. Shanachán 
tells him about their adventures and about the leper. 

XXIX. 

Caillin asks if he would recognise the leper if he saw him 
again. Shanachán declares that he can never forget him. 
It turns out that the leper was only Caillin in disguise. On 
condition that the bards will never again ask anyone for a thing 
they long for, Caillin offers to approach the only man living 
who knows how to get the "Táin," namely, Marbhán the 
swine-herd. 

XXX. 

After a week Caillin returns and tells them that the " geasa " 
are removed, and they may return to the house provided for 
them by Guaire. Guaire welcomes them. Caillin goes to 
Gleann na Sgáil to Marbhán, and brings him to the College 
of Bards, who are afraid to meet him. Caillin persuades them 
to assemble in a large room, where Marbhán addresses them. 
Marbhán tells them that Caillin must get the " Táin " for 
them from Feargus mac Róigh. Shanachán is angry, and 
accuses him of mocking them, because Feargus has been dead 
five hundred years. Marbhán shows that he wished to make 
the punishment fit the crime by giving them a difficult and 
apparently impossible task. He concludes by threatening that 
unless Caillin gets the " Táin " for them he will bind them 
under the same u geasa " again. Caillin bids them fast and 
pray while he is away. SYNOPSIS OF CHAPTERS 93 

XXXI. 

The bards and their wives wrangle among themselves as 
to who is responsible for the trouble that has come upon them. 
Shanachán quiets them, and reminds them of Caillin's request. 
They fast and pray earnestly for a week. Marbhán and an 
unknown man arrive, and the bards are assembled to hear 
his message. The messenger tells that Caillin and some other 
saints have been gathered together for three days at the tomb 
of Feargus mac Roigh, listening to him relating the M Táin." 
The bards are to continue their praying and fasting more 
earnestly than ever. The bards can scarcely credit the news, 
and they suspect, at first, another trick of Marbhán's. 
Shanachán advises them to carry out Caillin's instructions. 
After three days Cailtin, Marbhán and the strange man return. 
The bards are assembled, and Marbhán calls for the story- 
teller of the College, and directs the strange man to give him 
a book. The storyteller opens the book and reads it aloud 
from beginning to end. It is the long-lost " Táin." Marbhan 
tells them that he considers that they have fulfilled their task 
— the finding of the " Táin " — and leaves with the Parthian 
shot that he has only one word of advice for them, viz., that 
none of them ever again should be seized with a longing for 
the lard of a white boar. The bards are delighted to have 
the " Táin " in their possessien. They bid farewell to Guaire, 
and set out on a visitation tour in Munster, thoroughly cured 
of longings. NOTES AODH THE DARK AND AODH THE FAIR. 

4. be bmn An cn.if\ rm, ■ Simultaneously with those three/ 

6. ^UAine Ati oitiig, ' Guaire the Generous ' (lit. ' of the gene- 
rosity '). 
. Aicme 'OAome, ' a class of people/ 

10. faoJaL bneÁg. ■ a fine time ' (implying a lazy time). The 
expression is usually sarcastic ; e.g., UÁ r ao£aL bneAg 
a^ac, a irnc ó, itiApb é An x)éi|\c a •óeineA'ó •óinu — ' You 
have a fine time of it, my lad, if it does not bring you to 
beggary in the end ' (said to a lazy fellow). 

14. ní n-AtnÁm : the h- prefixed by ni to words beginning 
with a vowel, in sentences where the copula is under- 
stood, represents the aspirated f of an ir whjch was 
slurred over and lost at an early period. It is not ' for 
euphony ' ; we do not say ' ní h-ólAim/ 

31. &n ni 'n-A •ouioc^Afoir a^ uniAbt *in : the relative 'n-A has 
spread by analogy. It originated in phrases like ' An ceAC 
'n-A n.Aib fé Ann' (where the preposition is used redun- 
dantly). Similarly a relative '5- a (written 50) has been 
developed from phrases like 'fean. '^-a (aj; a) nAib *oiAr 
mAC Ai^e' (with the redundant use of A£ . . Aiz;e.) 

37. Hí"6 nÁn b'ion^nA'ó (lit. ' a thing which was not a wonder '), 

' As might naturally be expected/ 

38. An £An -jnb : most learners come to grief in such constructions. 

In Irish thought there is a gap between the two phrases 
-do 'óemeAf) ^ac ni a -óíceAbb and ^An An aoijv no úmUteAni 
which must be bridged by An. Under the influence of 
English syntax (' every king used to do his best not to 
earn the satire ') the learner is apt to omit the ajv when 
writing composition. 
40. bneir Agnr a nxnceAUl, ' more than their utmost/ 
53. UAineAnuA . . . AniAc, 'Sometimes the following used to 
happen/ 

78. ni acu, a king of them > i.e., " one of them ' ; partitive use of 

as: : n.i *oiob might also be said. 

79. n*p b'fotÁin . . . T)éAnAtn, ' that the other king thought 

it necessary (for him) to do a better action than it/ n Án. 
b'folÁin. t>o would mean that it really was necessary for 
him. 

95 96 gtiAine 

So. tfiAp a céile : the phrase is treated as a single adjective; 

hence the initial letter is aspirated after nio|\ = niojvV 

= nío]A bA. 
95. "OéA^pAX) . . . jrúúA, ■ a person would say that surely their 

subjects, on both sides, had a peaceful life of it.' ni 

fotÁin with nó has no more force than ' surely, very 

probably/ 
108. a 5 bAnic co-oWo ha h-oiT>ce x>* A., ' depriving A. of his 

night's sleep/ 
in. -6'a triéi-o rAit>bpeAf\ not * fAi'óbnir ' : it is an inversion 

of r Ai*ób|\eAf t)'á iHéio = ' wealth so great ' (lit. ' of its 

amount '). 

117. biox) . . . ai]\, 'the more he meditated the more confused 

he grew/ 
120. cuai|\t> olLóifiTiAccA, ' a professional visit/ a visit in his 

capacity as olÍAtfi. 
123. níop iTión -oó, 'He required* (lit. 'it was not a great, 

i.e., superfluous, thing for him '). 
140. beAX) r-é cia]\ ai|\, ' he would be in a bad way/ Lit. ' it 

would be behind on him/ i.e., ' it would be in a backward 

way on him/ 

II. 
D ALLAN AND AODH THE FAIR. 

16. a -óéAn^AÚ . . . 5coinnib, ' to contradict them/ 

27. A£ x)ui t)tiic, ' due to you/ 

65. UÁ cótnnór- Uom y a, ' is my coequal/ occupies the same 
position in society as I, 

74. Cax» é ah n.ux> é f in, i.e., What is the thing referred to ? 
(not Ca*o é fin). 

84. A5 cup ifceAc M]\ 'to encroach on him/ 

90. eiceAéAf, refusal, especially a blunt refusal. Note the use 
of the article, and cf. ' to give one the lie/ 

99. ce' cu £eóbAin. í nó nÁ -pAigin, in Mod. Irish the verb must 
always be repeated : in the old language fA hacc (' or 
not ') would replace nó nÁ p&igiji. 

105. Af í x>'iAnnAix) ' for asking it ' (lit. ' out of ' asking). 

108. céA-o có, eAó, caoi|\a, rnuc : in Old Irish the tens from 
20-90 were masc. nouns, cétsv was a neuter noun, and 
mi be fern. They were all followed by the gen. pi., but 
as the form of the gen. pi. so often coincided with that of 
the nom. sing., the latter became the rule for Modern 
Irish. Hence we have ce/vt) beAn, caoi|\a (noms. sing, 
in form) after the analogy of ceA-o feAp, mtic (noms. 
sing, in form, but gens. plur. in reality). 

118. ' r.vu;r-A-o Af/ in Old Irish the termination of the plural 

of the s-preterite were -fÁm, -pM-ó, -r&v ; in Mod. Irish 
Wave substituted the deponent endings -AWAif\, -aoaij\, 

-A"OAJ\. NOTES 97 

I2T. ^AftcA An. LÁitri 'taken in hand/ i.e., undertaken. 

127. ttíon féA-o fé £An beiú, 'he was not able not to be/ i.e., 
4 could not help being/ 

138. me Ay ain — unnAini tó ; *;aíi -meA-p, £An unnAim without the 
compound pronouns might mean that he had no respect 
or reverence for others. 

144. U|\i haotioai|\, three nines, i.e., 27 men. The series AonAn— 
•oeiór.eAbAn (with the exception of "oiAr- or beipc) are 
compounds of feAn : thus, riAonbAn = ' a nine of 
men ' ; 'oeictieAbAn (O. Ir. •oeieenbon) = ' a ten of 
men/ (Owing to loss of strict etymological meaning, 
the series now refers to persons of both sexes, hence 
cniún bAti, etc.) This method of counting by nines 
was common in Irish long ago. 

147. Ajv boúA^, 'travelling, under way* (on land). O. Ir., An. 
(aspirating), yon. (not aspirating), and iau (eclipsing) 
have all become a)\ in Mod. Irish; hence aj\ ciomi, ajv 
bóúAp, A|\ nioeic. 

156. a róAÍAinu ym, ' the opposite of that/ III. 

DALLAN'S REQUEST. 

17. A'mpp f tiAinc, ' an enjoyable time/ 

24. bí . . . yem, ' I myself felt convinced/ 

26. 'oÁr» liiotcA, a poem of praise. triobcA is gen. case depending 

On "OA.T1, 

33. ah c-é útn^feA-ó é", 'if a person could only understand it/ 

36. yojvoeAn vx» f lie : y ont), usually means ' reddening, wound- 
ing, shaming ' ; here it appears to mean ' the finishing 
touches of the poet's art/ C/. «oeAngAim, I prepare; get 
ready. 

43. a . . . ojv£a, ' in which he had defeated them/ 

45. cné bíúm : t)o b. and -pÁ b. = 'on account of ' ; uné b. = 
' by means of/ ' through the instrumentality of/ 

48. corn . . . be, a zeugma or combination of two construc- 
tions, i.e., coin yiaX, be, nó níor féibe 'nÁ. 

51. cum a . . . 11 ó , ' like/ the same as. 

67. a* «oÁn ; in O. Ir. Ay was reduced to a (i.e., Af ) before a noun 
in the dative, and in Mid. Ir. this /i-sound of the final f 
was written h- before vowels, e.g., a 1i-einmn. The y 
was preserved by the y of the article with which it 
coalesced (Af ah = Ar-y-An) ; it was also retained before 
proclitic words such as the possessive pronouns, and 
cAcn = 5Ac. The use of the form a' is now practically 
confined to Munster 

74. 'AC* = \>0U' =s 'OO 'OO. 98 suAine 

79-80. oo'n fgétt, no "Óubg-tollA : the preposition must be 
repeated in Irish. Cf. A5 An pig-oil Ain, a 5 T)AllÁn. 

02. a 5 am = a^ mo. 

96. a\\ . . . flój, ' few in military numbers/ 

102. oipeAo Agtif nÁp uu^a-ó as much as has not been given, 
i.e., 'more than has been given/ 

134. |\iArh, ' ever/ Learners constantly confuse the various 
expressions for ' ever ' and ' never/ A knowledge of 
their etymology should prevent this. TiiAtn was origi- 
nally a preposition meaning ' before/ then ' ever before/ 
and consequently can only be used of the past. 50 bpÁú 
(till Judgment), 50 •oeó (till the end), and coióce(= 50 
GTÓce, originally meaning ' till night ') can only refer to 
the future. If these meanings are borne in mind, the 
absurdity of such Irish as 11 í pAgAt) a tin pi&tn, or ni 
j\AOAf Ann coioce will be apparent. The phrase piAm 
Agnf coTóce = constantly in the past and up to end in 
view. 

136. *Oo . . . Ag Aoo, ' A. turned black and blue/ grew purple. 

145. An incwfi acá ic' Aigne, ' the purpose that is in your 
mind ' : mumn and A^ne both mean mind, but when 
thus contrasted mumn means ' purpose/ Aigne the 
i mind in which the purpose exists. 

147. Cuip . . . cin^e, ■ instigated you/ or ' induced you to do 
it/ 

165. ni'l . . . A£au, ' you have gained nothing by it/ i.e., 
by the asking of the AÚctnníge, not by the Acctunige 
itself ; hence o'Á bÁpp not *o'Á bÁpp. 

179. -o'Á •óeAfSAib pm, ' on that account/ as a result. 

180. SeACAin, ' beware/ have a care. 

182. f eAncA (the Latin * virtus ') , powers, hence ' wonder-working 
powers/ CÁ . . ♦ tiAim-pe iu' AgAió-pe, ' I invoke . . . 
against you/ 

208. tiac jreApn . . . 'nÁ, ' that I cannot do better than/ 
■oiniugAX) ope, ' begin at you/ IV. 

DALLÁN'S SATIRE AND WHAT IT EARNED. 

3. A ptJAÓ Ap nÁc pinto: the poem was deliberately couched in 

a jargon which if unintelligible in Dalian's day is none 

the less so now. 
12. 'An/ = 'oom' = x)o mo. 
15. x oA ^ c'AmbfiofA, ' a man of your ignorance/ as ignorant 

as you are. 
23. fACAlcAp ' some one treads/ 
32. i r-T)í r, ' dried up ' : ca An cobAp 1 no., 'the well has run 

dry/ NOTES 99 

48. •oíócéilXe= , oíóéiU/i'óe, senseless, foolish, infatuated In the 
spoken language T>í-óeiVle is treated as two words, t>íú 
cétlle, lack of sense. 
54-5. Sin . . . A^Au-f a, ' So it will be with you/ 
59. éifceAóc, ' to be silent.' Cf. éirc! = ' Hush ! ' 
86. x>A Áic tfiAiúe : the plural adjective is used with a noun in 

the dual. This was so even in O. Ir. 
109. 1 n-Aon ufúiL biotn, 'in any of my eyes.' 
131. rsÁjvo, ' blank amazement/ THE MOTHER OF THE BARDS. 

4. Cotfi mAi£ -oo óuAvó, ' and so he went/ 

7. 50 ]AAib . . . fAn, 'that he was perfectly satisfied with the 
man who composed the elegy as poet-king/ lit. ' that 
his own satisfaction of poet-king was in the man who/ etc. 

II. da ctirnA í no, ' she was the same as/ 

17. btnme = rnuirne, ' nurse, foster-mother/ 

31. a leAf ha leAf TiA cbéifve, 'what was good for himself nor 
what was good for the College of Bards/ 

42. fé TToeÁp : -pe rroeAp, pÁ *oeAj\A, -pé t "oeAfXA. are all by-forms 
of O. Ir. fodera fo-d-fera (' which causes it ') ; the d- 
being the infixed pronoun. It is now used as a past tense, 
e.g., rvhj\e f é troeÁjA, ' I was the cause of/ It has further 
become confused with the expression -pé r/ Aijve in phrases 
like úti^A'OAjv -pé n' Aipe (' they brought under their 
notice, they noticed '), from which it has spread to other 
persons and number, e.g.,útí|; ré -pé rroeA|\A. In Connacht 
it is f aoi «oeA^A without eclipsis, and this probably arose 
from the phrase uAbAi]\ -pÁ *o'Ai]Ae which infected the 
other persons and number. Cf. cAimj; ré caj\ n-Air after 
the analogy of cÁtt£At>Aj\ 6ajv n-Air (= ca[\ a ti-Air, lit. 
' over their track/ i.e., ' back again ). 

44. tnobA'ó tiÁ cÁineAt) ; not rsó. The use of r>Á instead of tió 
depends on a subtle distinction in thought which is not 
easy to convey to learners. As a general rule it may be 
stated that tiÁ is used when the alternative it suggests 
makes no difference to the result (as in the present case) , 
or when the alternative is equally to be deprecated, e.g., 
"bt>T> T>t\ocrhmnue ah buACAitl, a riiAftócA'ó a acaij\ nÁ a 
triÁ£Ai|A. 

57. nÁc . . . -óíob, ' that they were anxious as to whiah of 
them/ 

69-70. t)Á Leo^A* . . . ponn, 'if he were to permit A. D. and 
A. F. to go on/ etc. 

77-8. ó bAor-At a fÁ|vtn$úe, 'beyond the danger of being sur- 
passed/ ioo guAine 

So. oeiihtie mo <&óiúm, ' certainty enough for me ' (lit. ' cer- 
tainty my enough'). Note, mo -ÓÓ1Ú1M = ' enough for me ' ; 
•oóictn cApAibl = ' enough for a horse/ 

94. uÁ 50 mate, ' All right ! ' * Very well ' 

101. An Unom-oAnh, 'the College of Bards/ 'oÁm means a com- 
pany, later a body of sages, and cnom- expresses the 
idea of ' in force/ 'en bloc.' 

no. comÁm beAC, ' Go on ! ' 

115. miAn = ' desire/ ' longing ' ; also the thing longed for. 

126-7. nÁ . . . "oeó, ' that G 's fame would never recover from 
that strain/ 

128-9. acá beA|\ctii$úe azjau, ' you have planned/ 

135- beró An cn.Aob Ai^e, ' he will have the palm/ 

155- iriAjv ATDeAjApAin-re Uom é: the é represents the phrase 
t:ac ní-ó "oo "oeAnAm. VI. 

THE VISIT TO GUAIRE THE GENEROUS. 

3. £An a étnUleA^ n.i£mp, *■ without further delay/ 

4. ni . . . x)iil, ' There was no possibility of their going/ 

n, 13. ó-úuai-ó, ó-tieAf : the ó = 0. Ir. fa, sa ; Mid. In bho, 
bhu. 

15. Aon C|\eó bAibt, ' any direction/ 

39. flthnr-e . . . feAbAf, ' plenty of every food of its best/ 
i.e., of the best of food. 

46. cunúA 1 "ocpeó, ' prepared/ 

70. 'Oéan-pAi'o . . . céibe, ' The three thirds will take their 
turns/ 

81. j\oime n-A n-tiAfAt -j)VL, ' to their noble ones ' (lit. ' before '). 
In parts of Munster noime is treated as a noun, e.g., 
óf -do |\oirhe a-tiiac = ' right in front of you' ; hence, like 
uimceAtl, it is followed by the genitive. 

85. Tie nbu]A mbeAúA, ' You are welcome ! ' 

87. ol"U>m, ÁnnAX), éigeAp, A'óbAjx : these were different orders 
or grades. 

93-4. -oubAiftc Leó . . . £An é ceibc, 'told them not to conceal 
it/ Note the use of 5 ^n as a negative imperative in a 
dependent clause. 

100. cornur means refusing to eat food or take drink through 
pettishness ; it would make a good equivalent for ' hunger- 
strike/ 

109. Atjur- £An 1A-0 rÁrxA, ' and still they were not satisfied/ 

in. 6«\n n^ beA[\UAib, ' immense trouble/ 

125. o'Á mé]x> . . . 1-peA-ó b<\ r'nó, ' the more . . . the more/ 
In Irish it is possible to express this still more emphati- 
cally by means of a double negative, viz., m'l -o'Á meio 
. . . tiAC móit)e NOTES ioi VII. 
THE STRANGE LONGINGS. 

2. r>Á6 tnón, ' almost.' 

10. 1 ii-Am th&ifib ha 1i-oit)ce, ' In the dead of the night. 

ii. biAc, 'a blood-curdling scream/ 

1 8. Cfvé ceme, ' on fire J : the force of the Ufié is ' all through- 
out.' 

31. rnú-óotvi, 'ankle' ; the etymological spelling would be mugojui. 
(Cf. Welsh migwvn, Breton migoni, ' knuckle.') 

33-4. tr . . . cop, ' it is tantamount to not giving it to me at 
all.' 

40-1. t>'á Lu^úacu . . . n'CAT) if cáif^e, 'the sooner . . , 

the sooner ' Note the Irish ways of expressing ' the 

the ' ; the sooner the learner gets a grip of them 

the better. 

49. urn Á céite ; with tir,i Á ; cf. also aj; Á, x>'Á. 

56. buys teAÚ, ' half of you.' 

57-8. 50 |\&io . . . ctncice auiac, 'that . . . had happened ' : 
pluperfect tense. 

75. Úinc . . . at; 5., ' G.'s spirits fell.' 

84. ni f evoip : yei-oin. is the past tense of peAt^An, one of the 
few deponent verbs left in the modern language. 

95. tn'oineAc caj\ m'éi|*, ua-i éif m'om'ft ; aitis&c in each case 
here means ' fame ' (for generosity). VIII. 

MARVIN THE SWINEHERD. 

12. ^e^Vl Leif, ' nearly, almost.' 

14. Ajjtif bjAeif, ' and to spare.' 

15. comif m&]\= ' how that ': con uy alone means ' in what way.' 
20-1. a 'ó'fÁ^AiL, é v'f ÁjAii : in Munster, in such locutions, the 

verbal noun has iV (= -oo) prefixed when it begins with 

a vowel, or (what is the same thing phonetically) an f. 
28. -meAf Atin uú : the initial is aspirated because the verb is 

relative. In speaking English the people would say ' as 

what you think.' 
38. pé'n 'ooróAn é, ' at all events' (lit. 'whatever in the world 

it may be '). pé is a worn down form of cibé. 
62. aj\ Ar> IÓÓA111U, ' at the first dawn ' (lit. ' at the daying '). 
117. if eA^At . . . 'ótnnn, 'I fear that we are not at the end 

of it,' i.e., worse is still to come. 
132. buAitue teif, ' close to him.' 
139-140. c*ji|\ . . . Aij\, 'invoked God and Colurncille against 

him for it/ IC2 5UA1K6 

150. rk\ bío-ó Aon ceifc opu, ' Don't have any misgiving/ 
ióo. ceileAbpA-ó, ' warbling/ 'singing ' : the word was borrowed 
from the Latin, and originally meant ' Celebrating ' 
(Mass) ; then from phrases like cmiuaia an ceibeAb)\Ax> 
(the Mass is sung) it was extended by poetic simile to the 
singing of birds. 
162. 'bliA'óAin = (-oe) bLiAX>Ain. IX. 

THE PET CUCKOO. 

12. -ni . . . f An, ' that is not worth a pin/ i.e., nothing to worry 

about. 
34. 1 *oce<ynncA 6|\«ai , ó, ' in a desperate strait/ 
49. -oo cu|\ aj\ neATÚtií'ó, ' to reduce to naught/ 
61. UÁrni . . . |AiAtf», 'I am ruined now, Brother, if I never was 

before/ . 
102. -ceiTi f]Auú "óíob, 'they became a stream/ 
115. bliAx>Mti . . . úo|\Ainn, ' a year ago last May* (lit. 'the 

year of this May past/ i.e., the year which this May has 

completed). 
119. An t;oc|\Am, the force of the article amounts to 'an unusual 

noise ' : it directs special attention to the noise, and adds 

vividness to the narrative. 
126. bA geAp]\ a CUA1-Ó iéi, ' she did not last long/ 
164-5. cc-Tiuf • • • ptibAb, ' how to set the singing going/ 
186. bA . . . *oóib, ' a good right they had/ 
211. a cAifbeÁinu *oi contif. -]|\b, 'to show her how/ etc. (lit. 

it's showing to her how ') : the a is the proleptic 

pronoun drawing attention in advance to, and introducing 

the phrase corjuf . . . pubAb. 
232. roij\ -ÓÁ no"oLAi«7, from the 25th of December to the 6th 

of January following. 
241. 1TIÁ . . . n-A'^ne, 'if they were firmly convinced/ 
245. vo . . . "oóib, ' this cuckoo has put the finishing touch to 

the whole business for them/ X. 

THE LONGING FOR THE LARD. 

3. 2 66 . . . feAbAf, 'all the best requirements for day and 

night/ 
14. Aon tiró -o'Ája -mAip jviatti, ' anything whatsoever/ 
l6. a comúpom -oo ceAngAb, ' an obligation to balance it/ NOTES 103 

26. Ati obAin. . . . é, ' the work which used to suit him best/ 

29. -péiú TiA pli-óe&cuA, 'the natural gift of poetry' (lit. 'the 
vein of poetry'). 

33. aj\ ÁiUleAcu An x>omAin, ' perfect in every way/ 

46. cáó == ' people in general/ 

52. t)o luig'oíf ... rm, ' They used to devote themselves 
altogether to the cultivation of that faculty/ 

66-7. tucc méAjAACAn, ' thimble-riggers/ 

71. fiACAinu = £iAÓAib = -o'fiAc<\ib = ' of obligation/ encum- 
bent/ 

76. cúpfAróe n& cuAióe, 'the affair of the cuckoo/ all the cir- 
cumstances connected with the cuckoo. 

85. mAij\^ (= m'Ai|A£ = ' my strait/ 'my distress ! ') is really an 
interjection. Cf. monuAfi (= mo iiuau), mo bj\on l 

134. co|\buAif, 'perturbation/ 

147. An coj\ a bi aj\ juAin©, 'the state in which G. was/ 

150. a cneAó bÁi-oin. é, ' What a dreadful loss it is ! ' (lit. ' it's 
strong loss it is '). 

155-6. a leAr- = ' what was for her good/ XI. 

THE WHITE BOAR. 

7. A|\ bj\«Ac bei|\úe, ' on the point of bringing forth young/ 
9. cobgÁnuA, ' fierce/ ' full of fight/ ready to put up its bristles 

(ctnb^. 
13. x>eAbnuigceAc, 'likely' (to bring forth) : a term applied to 

an animal which is near its time for bringing forth its 

young. 
26. of\c = a young pig just farrowed. 
68. tti beo^pAX) mo cj\oix)e i)om e, 'I would not have the heart 

to do it/ 
76. if ni if e beA-ó tior teif , ' it is I that should surfer/ I would 

be held responsible for it. 

98. mums is really the dative (and old accusative) case of mor»*;; 

but, as frequently happens with feminine nouns, through 
constant use it has replaced the nominative. Cf. Aimp-p, 
mtnncin., -oeiVb, for Aimr-eAji, mtnnueAf\, -oeAVb. 

99. ceiun.e ; so, frequently, cúi£, cúpbA : there is a tendency 

to reduce by aspiration the initial consonant of proclitic 
words (i.e., words which throw their own stress accent 
forward on to the next word in the sentence). Cf. C6|\ 
from ua]a. In the older language the consonant was 
reduced by a process like nasalization, e.g., *oaj\ from 

£Att ? §AÓ from CAQ T 109-10. gup ... 1 n-AifueA]A, 'that I very nearly had my 
journey for nothing': -oóbAi^ = -o'-póbAip, past tense 
of an old verb fobnAiw, meaning ' I attack, endeavour, 
commence/ It is treated in Mod. Irish sometimes as a 
substantive. 

115. me^nnu, 'the presentiment/ a kind of telepathic message. 

131. 1x\ . . . o}au, ' I should think it would not be an exceedingly 
difficult thing for you ' 

156. n.ú'óÁn, pubÁn or ■oubÁn caIa or aIXa are all variants of 
•oAtfiÁn aII/AI-o (lit. * little wild stag '). XII. 

THE ROAN STEED AND THE CLOAK OF MANY 
COLOURS. 

5-6. Hi . . . lub-oAn, ' Iubhdan had not the slightest objection.* 
7-8. tiÁ]\ . . . ttAice, ' that she never found herself in a greater 

difficulty than the giving up of the cloak/ 
15-16. a|\ úAob t)a yocAiiA, ' on the sheltered side/ 
32. T>o f\Áini5, ' It happened/ 

57. a]a a fo-o^-jA, on his trot, i.e., ' trotting along in his usual style/ 
59. A]\ ieA^A-6 riA f úi, ' in the twinkling of an eye/ 
00. cop cor-Aig ieif , * one of his forefeet/ 
66. cnÁtn . . . nitnníl, ' the bone of her shin, arm and neck/ 
73. ni mif ce a jwó, ' It may fairly be said ' (lit. ' one is none the 

worse for its saying '). 
98. 1 ^comnib riA f ocnAroa, * to meet the funeral/ this is the 

original meaning of coin is e. 
111-12. man geAÍL . . . uir\6i, ' on account of the manner in 

which the Mother of the Bards came by her death/ 
117. ni . . . fm, 'he would not consider that he had grounds 

enough in that for making his mmd easy/ XIII. 

THE BLACKBERRIES. 

5. -o'Á 'óeAcAfVAcc ia*o, '• difficult as they were (to find)/ 

16-7. nion triArt An oaiL aj\, the nearest equivalent in English 

is the colloquial expression ' it was a bad job for/ 
18. ni . . . eic, ' M. did not " enjoy her ride." ' 
22. 1ni-o, ■ Slirovetide/ is from the Latin Initium * beginning * 

(of Lent). 
30. A3 x>uL 1 bpA-OAine, ' growing wilder/ NOTES 105 

42. a 'ngín ó = a mgeAr. <5, ' my dear child ' ; to a boy a trite ó 

is said. 
55- A E F 1A VP A1 É e flA UjvowóÁirne, ' to inquire about the College 

of Bards.' 
87. Ar\ a rhAÍAir\u T>e curtiA, ' in an entirely different way.' 
132. cumA no nut, ' the same as honey/ 'like honey/ 
141. iToeAgAtf) : in Munster T>eACAiT> (the form which -oo-cuait) 
= •oe-cuAi'5 takes when accented on the first syllable) 
has become •oeAgAi'ó under the influence of ta^aiv ; in 
Connacht, on the other hand, r\AgAit> has become jiacai-o 
from the influence of 'oeACAit). XIV 
A NETTLESOME LONGING. 

13-14. Slut) 6Ú1Ó1 a h-A^Aiji, • Her father ran to her.' The Irish 
is very vivid (lit. ' See towards her her father !) ' So 
and fui-o, in such phrases as feo cuJau, r*eo tnnu, r-ui-o 
CÚ1C1, are worn down forms of Middle Irish ac-so, ac-snt, 
where ac is not the preposition at; but the verb ' to see ' 
(cf. f aca). 'yeo, furo, then, mean ' See here ! ' ' See there ! ' 
and correspond to the French void, voilá/ 

22. Ca-o ctn^e . . . jAAx), ' Why do you say such a thing as 
that ? " 

23-4. A^tif . . . t)i3inn, ' considering all the good which G. is 
doing for us/ 

24-5. Art ah bfeAn bo n'lear-A, ' the worst man' : Ar\ riA £eAr\£ib 
OA rneAfA would mean ' one of the worst men/ 

40-1. tli feApri . . . x)om, 'I am just as well pleased to see the 
death of the person who did me most good (as that of 
anyone else)/ 

44. nu^A'DAn Ar* ah oitbce r*i«, * they managed to pass that night/ 

46. Conur* AcÁúAr\ a$ (acáúa}\ is autonomous), * How goes it 
with, fares it with ? ' 

4g. •oonAf 1 £ceAj\u, ' misfortune out and out/ 

62. Hi •oeirmri 11Á }\o b-ptui, ' I don't say but that she is/ i.e., 
' I think that she is/ 

70. UiocpAit) p fitm, ' That damsel will come ' : fiifc» is used 

her 3 in a hostile sense, * our mutual enemy/ 

71. fli Vi-aLa-it) •ótnnn, 'it is not befitting for us/ 'it isnot for us ' : 

At Ait) is another spelling of caIa-oa ' art/ ' craft/ 
77-8. AtnÁirte-ac a bi cwgAinn, 'the following day' (lit. 'the 

morrow which was coming towards us '). 
8.f. 1 n-AgAix) gAc "0111110, ' for each person/ 
103. cmr\f unto "011111 é, ' we will get rid of it/ i.e., allow its 

effects to pass off. 
106. éAgciAWAr*, 'fever' (lit. infirmity), start beo mAj\ a n-itinr*- io5 5tiAitie 

ceA)A é ! as ' May there be health and life where it is men- 
tioned ! ' ; an ejaculation always uttered when the name 
of fever or of some other terrible sickness is mentioned. 

108. aj\ oy^Aitu = ' lying open ' : of^Aitce means ' open ' as 
the result of having been opened; a thing is aja or^Aitc 
even though it has never been shut. 

115-6. a|a éijpn bÁir- . . . 11A1X), 'very hardly she recovered 
from it.' 

117. An cu-ir^e . . . nnúijúe, 'The moment she was gone* 
ctnr-^e = comparative of the O. Irish adj. cóifech 
(cAo-ir-eAc), ' to the fore/ used as a substantive. 

120. imci£úe 5IA11, * completely gone/ 

135. r-peAbfVAoroi, 'imaginary phantoms, hallucinations, rav- 
ings/ "OÁ mb'é S. -pem, 'Even Shanachan/ 

137. ÚÁim^r-í ctiici ^éiti, * She came to herself , recovered ' : the 
emphasis falls on cúici in this expression, not on fern. 

149-50. Hi fei'oij\ . . . teif, 'She did not know at all what 
was the meaning of it/ 

173. nix) nÁjVb' lon^tiA'ó = past of n'^o nÁó lon^tiA'ó. 

179. Hi tug a . . . 3uAi]\e, ' Neither did any of G/s people 
think ' : ' no more did/ etc., but the Irish idiom is ' no 
less/ The Irish way of looking at it is, ' The messenger 
did not think at all of the glass of wine, and his thought 
of it was " not less " than anyone else's thought of any- 
thing in the shape of sickness/ 

185. ia^|\acu tneif£e, ' a touch of intoxication/ 

191. beiú tiorn, ' to be at me/ i.e., trying to convince me. 

207. riA córhAjiÉAÍ céA'onA, 'the same symptoms/ 

214-15. nÁ bío"6 pioc t>'á -meAjAACAL o-jau, 'Don't have the 
slightest doubt about it/ XV. 
THE FAT OF THE WATER-BLACKBIRD. 

13. úAD^-pfÁ no cut Leo, ' you would turn your back on them ' : 

cut, not *on.om, is the word to use in this expression. 
32. bA jAÓ ••óóbAijv "otnc-fe, ' you went very near/ etc. : pó 'óóbAip 

is much stronger than -oobAifv. 
36-7. a rtntleAT) cuf\ ifceAc, ' any more interference/ any 

further intrusion. 
40. ní h-Aon T>óicín é, ' he is not to be meddled with (with 

impunity)/ tii n Aon lonuAoib é, ' he is not to be trusted/ 
44. if peA|\p j;An -out, sc, 1 j;cor»r;AbAinu, ' it is better not to 

go (into danger).' Note the use of gAti as a negative 

with the verbal noun. NOTES 107 

55. éin §e Af (lit. 'to rise out of it') i.e., ' to have done with it/ 
to drop it. 

65. ní'L dac of\c Ann (lit. 'there is no hindrance on you in it '), 
' you can if you like.' 

67. a triAtAifu 'oe cúnAtn a cun onúA, ' give them something 
else to occupy their attention/ 

71-2. 1f La£ . . . leó, ' it is an act of weakness to let them off.' 

74. cmtLeAX) . . . irieAf a, ' more which would be worse.' 

81. tli nAib Abf at>, or nionto' f a*oa = ' it was not long/ i.e., a 
long time ; not ni ]aai to f é Abf at>, which means ' he was 
not long/ 

90. mo T)óiúin 'oe f aiLL bum tuf^e : the difficulty was not the 
amount of fat but the procuring of that particular bird 
which was chosen by Brigid on account of its rarity. 
At the time of the story the water-ousel was evidently a 
vara avis in Ireland. 

130-1. nÁc . . . miAnuAito (the indirect of ni beAg te), 'that 
the daughter has had enough of the longings/ 

133. bneif Aj;ur- a fÁiú ' more than enough/ 

143-4. A f^éAt . . . pifcín, ' Each person's trouble is the 
matter in which he himself is interested, and the cat's 
trouble is its kitten ' — a proverb in which the wor 1 f ^éVl 
is used in two different senses : the first f ^éAt is used 
as in the phrase if tnon An f^éAb é = ' it is a great trouble 
or misfortune ' ; the second f ^éVl means the telling 
about the trouble which forms the staple subject of con- 
versation of the person immediately interested. 

149. UuAim 'OÁ ^UAbAnn, Tuam in Co. Galway. XVI. 

THE RED-EARED COW AND " FEATHNAD FEADHA 

FUINN." 

10. An nAoi tofici*o ton, not riA nAoi tofici'o. 

31. A]\ bic, 'in existence/ 

39-43. ni f éiTnf . . . turn, ' it cannot be said of this sufficiency 
that its smallness is its fault, whatever may be said of 
the fat of the blackbird.' 

57. cAiVtue teif An niAn^AX), ' at a loss by the bargain/ 

66-7. 'oÁ mbeA'O oineAt) eite acu Ann, ' if there were as many 
more of them/ 

74 5. bun of C10TIH At\ f<vo, ' entirely different from/ bun óf 
cionti = ' foot over head/ upside down, topsy-turvy: 
hence what would be upside down as compared with 
either of the two former wishes would have no point in 
common with them, would be different. 

84-5. UAubÁf cfiobbóix)e, ' the frightful amount of trouble/ ios supine 

98. a leicéiT) pri, 'such a thing as that.' 

101. feoi'o = a precious article; even a beautiful animal. 

104. -pi vÁ pAú, ' luck nor grace/ 

114. yuhd, |véixie, 'mountain berries': -pe-m is a level stretch 

of moorland, or a mountain slope. The modern word 
for these berries is rn ótiA-oÁiri. 

115. -peAúiiAi'o -pecvó-A -ptnnn, a grandiloquent term concocted 

in true bardic fashion for the simpler mil péicleArm: 
as though one should call a spade an ' indispensable 
agricultural implement.' This ridiculous habit is not 
yet extinct. I have heard a •peAticai'óe declare that ulú 
(tongs) was a vulgar word, and that the correct name 
was uimúi|\e ceAllAig ! -p. p. -p. may mean 'the 
treasure (?.) of the wood of the land. 
137. uéAíiam ' Come/ let us come/ used like French allons ! VOCABULARY Note. — In a few cases alternate forms and spellings are added in 
round brackets. Adajaua, said; repeated. 

ACA-me, inter j., expressing dis- 
gust. 

AcpAnn, m., entanglement. 

A-ooAfv, m. t material, reason ; a. 
éigif, a student of poetry, 
a prospective sage. 

A'óíaca'ó, m. } burial. 

At)lACAiin, I bury. 

A'ómA'o, m. f wood. 

AT)iritii§itn I confess; admit. 

Ae, m. and/., liver. 

Aex)j\eAcc, /., herding. 

Aibij, ripe. 

Aicme, /., class; tribe. 

Ai^f\cAnn, m., the Mass. 

Ai^r>e, m., mind. 

Airivóeoiti, /., unwillingness ; 1 
n-A., in spite of. 

Aimp|\, /., time. 

AitiD-piop , m.y ignorance. 

Aitiim, m. and/., a name. 

AifceAp, m., journey. 1 ti-A„ in 
vain. 

AijxeACAr', m., care; attention. 

Áif\eAifi, v.n., counting 

Áijvmirn (ÁiTM§im), I reckon. 

Aij\igitn, I hear; perceive. 

Áijvigúe, certain, particular. 

aiu, /., a place. 

aiúij%/., reproach; disgrace. 

Aiútiijim, I recognise. 

Aiú^eACA^, m. t regret; compunc- 
tion. 

Aiún/i§e, /., penitence. 

At, m. t brood, the young of any 
animal. 

aVIuacu, /., amazement. 

Atu, m., joint. 

109 

8 AtrifCAp.AC, /., barking. A5 
Atiif ca|\ai§ = barking. 

AtfipAf, m.y doubt; suspicion. 

Á1Í1CAC, conj., however. 

Atntnc (Amvug), outside (lit. ' in 
the plain ') . 

An Am Air» Ait, spirited; lively. 

AtibÁf , m., a violent death. 

AnpAT), m., the poet of the next 
grade to that of oUlA-m. 

AoibneAf, m., delight; enjoy- 
ment. 

AoitireAcu (lit. one time), 1 ii-a., 
at once ; together ; simul- 
taneously. 

Aomne, anyone, jac a., every- 
one. 

Aoip, /., satire ; lampoon. 

AOf, m. y people ; folk. a. x)Áma, 
poets. 

AOfuA, aged. 

a|\a, m.y a charioteer. 

AjXAor), both. 

Ánf a, ancient ; archaic. 

Á|\cac, m., a vessel. 

at-, a', from, out of. See note, 
Chapter III, 67. 

AÚAjungim (Aúf\tn£im), I change. 

AUctunige (Aúctsinje), /., re- 
quest. 

ÁúAf , m.y gladness. 

bAc, m.y an impediment; hin- 
drance. 

oacac, m.y a beggar. 

bAt), m.y a boat. 

bÁi-óeAtiiAit, friendly; affection- 
ate. 

bAitigce, collected. no StiAine hMnetx*, pyes. subj .1 S7.ofbAitiim. 

b&tmm, I cut. b. be, I touch. 

bAitine, m., milk. 

bAnb, m., a young pig. 

bAtipÍAic, /., a princess. 

baogAt, m., danger. 

b&j\cuirle, m., a stumble. 

bÁ£Aim, I drown. 

b&uA, m., a stick. 

be a1, m., a mouth. 

beAnti, /., edge; also heed, re- 

gard. 
beAtintngim, I bless. b. »00, I 

greet ; salute. 
beATintngee, blessed. 
beAnnA-o, v.n., shaving; clipping ; 

curtailing. 
beAnu, /., act ; deed. 
beA|\ruijim, I meditate; propose 

to do. 
béiceAó, /., shouting. Ag béicig, 

shouting, 
béile, m., a meal, 
beipc, /., a couple ; pair. 
beiniujA-o (beinbm gAt)), v.n., boil- 

ing. 
beiéi-óeAC, m., an animal. 
biA*6 f m., food, 
binti, melodious. 
birmeAf, m., melody, 
bicm ; uné o., by means of. 
bliA-óAiti, /., a year. 
bbonAg, /., lard, 
bbtiine, m., a bit ; morsel, 
bog Aim, I soften ; loose, 
bom, ds. of bó, a cow. 
boimorm (bAmeAnn), female. 
boL^, m., stomach ; abdomen ; 

also a blister, blotch. 
boj\b, rich ; luscious (of food). 
bóóAfv, m. t a road. 
bjAAbur- Ai'be, m., a critic ; fault- 
finder, 
bn^on, m., a drop. 
bf\AC, m.y a cloak. 
b|\A6Aim (An), I depend on. 
bjAeACA-ó, m., b. An lAe, dawning 

(lit. speckling of day). 
bneÁg ( = bf\eA5X)A = Bregian, 

i.e., royal, splendid), fine. bneif, /., increase ; addition, b. 
A^tif = more than. 

bneic, /., (with An), power; op- 
portunity. 

bneAgnuigim, I contradict ; fal- 
sify. 

b|\eoix)r;eAcu, /., sickness. 

ty^S» f : > strength ; efficacy ; 
meaning. 

b)\iogiriAtt., powerful ; vigorous. 

bpcc, m., a badger. 

b]AÓn, m., grief ; sorrow. 

bjAomiAT), v.n., bestowing. 

b|\úc, v.n., pressing ; crowding. 

b«AT)AccAinu, v.n., winning. 

btiAi'óim [An], I surpass; gain 
victory over. 

buAix>inu, /., trouble ; grief. 

buvóeAc, thankful. 

bui'óeAcAr., m., thankfulness. 

btnte,/., madness. An T>eAn5-b., 
" blazing mad." 

bui-oéAb, m., a bottle. 

btiróeAti, /., a company ; troop. 

btnme(mtnirie), /., nurse; foster- 
mother. 

btncneAC, v. n., roaring ; bellow- 
ing. A5 btnúni£, bellowing. 

btin, m., foundation ; b. teif, 
the cause of it. 

búnuÁir-ce,/., advantage. 

bunti-p (btsnAÓAr-), m., origin; 
force ; substance. 

CAbcÁn, m., a " cabhcaun," a 
kind of bird. 

cÁib, /., fame ; reputation. 

cAibtim, I lose. 

cÁmim, I disparage; censure. 

CAHiu, /., speech. 

cAife, /., a stream. 

CAiteAiii, v.n., consuming, c. 
Aitnfi|Ae, pastime ; amuse- 
ment. 1 5c, during. 

cAicim, I must : fut. auton., 

CAltfeAJA. 

cAiúin (cAÚAin), accented on 
second syllable, probably = 
cachuin. Cf. Mid. Ir. cuin, 
when. VOCABULARY in c&NCAji, m., vexation. 

cancAjAAc, ill-tempered ; cantan- 
kerous. 

CAncAin,/., singing; chanting. 

caoijva (caojaa), /., a sheep. 

caoI, narrow ; shrill (cf sound). 

cajaa, pi. cAijAToe, m., a friend. 

cApA'OAr-, m. t friendship; amity. 

ca^dax), m., a chariot. 

cAfA-o, v.n., twisting ; singing or 
lilting (a song or tune). 

caú, m., a battle. 

ceAT). pi. céA'ocA, an hundred. 

ceA-ou 151111, I allow ; wish. 

ceAVsAc, deceitful. 

ceAHA, o. sg. cf cion, affection. 
Aiium c., a pet-name. 

ceAn^AÍ s m. 9 a b nd ; obligati:n. 

ceAtijAiLue, bound. 

c eAnn ac , v.n., buying: m., price. 

ceAnnuigmi, I buy. 

ceAptiigce (ceApAice), intended. 

ceÁjvo, v. cé\\xo. 

ceÁjvoAmAit,, artistic ; cunningly 
designed. 

ceA|vc, right. 

ceiieAÍ!>f\A'ó,i/.w., warbling ; sing- 
ing. 

ceiLu, v.n., concealing. 

cémi, m., a step. 

céijvo, /., art ; trade. 

ceiftieAtii, m., grumbling; com- 
plaining. 

ceirciúcÁn, m., constant ques- 
tioning. 

ceoL, m., music. 

ceoVmAn, musical. 

ceotanx)e, m., a musician. 

ciAimb, ó 6., a while ago. 

ciAVlrhAjA, sensible. 

C1AJVÓUD, jet-black. 

cim, I see. 

cimeÁT)Aim, I keep. 

cirniVim, I rub [with tie]. 

cipin, dim. of ceAp, m. t a little 
stick; peg. 

drum, f. t a kitchen. 

clAróeAih, m., a sword. 

ctÁijvpeAc, /., a harp. 

cLami, /., children. clÁn, m., a board, z. pi-ocitte, 
a chess-board. 

cteAccAf), m., practice ; custom. 

cteAc'csr, m., custom; habit 

cte^fAi-oe, m., an artful person; 
trickster. 

cleA^Ai-óeAcc, /., trickery; play- 
acting. 

cLiao, in., chest. 

cliA|\, /., coll. n. bards. 

cliA]AAi-6e..\cc, /., minstrelsy; 
singing. 

ctiAúÁn, m., side (of chest). 

ct/irce, skilfu' ; clever. 

ctti, m. and/., reputation. 

clatar, /., an ear 

cUiAf-t)e^]\5, red-eared. 

cLince, m., a game. 

ctiAipe, m., button; knob. 

ctiApó^, /., a little lump. 

cneA-oAC, v.n , grunting 

cneAru§<>'ó, v.n., he ding. 

CÓCA1 r-e ac c,/., cooking ; cookery. 

cotAa-o {gen. co-oaIua), m., 
sleep. 

co§A|\, m., whisper. 

ce^ApriAc, v.n., whispering Ag 
co^ajuiai j, whispering. 

coróce, adv., with ncg., never. 

counf^A|\ (coimeAr^AjA), m., con- 
flict ; quarrel. 

comnriie, m., " coigny " ; billet- 
ing ; supporting. 

co in tie, /., meeting; appoint • 
ment. 1 5c, against. 

cóip, /., provision; entertain- 
ment. 

coiCóiAnUA (cotuceAnncA), adj. 
and adv., customary ; gene- 
rally. 

ccL^ÁnuA, fierce ; pugnacious. 

cóthAóu, /., power. 

comÁmim Uotn, I go on ; pro- 
ceed. 

cóiíiaLga (cónróAluA), m., foster- 
brother; comrade. 

córh^|\cA, m., sign ; mark. 

cóméAtÁn, colloquial form of 
cointionoi, m., a gathering; 
assemblage. 112 SUAitte cótíiAin, /., presence. óf c. ( in 

the presence of. 
cowAi|\ce t /., protection. 

ccmigAjXAcc, /., vicinity. 

córiintM'óe, v.n., living; dwelling. 
1 5c, constantly ; always. 

coihpA, /., chest ; coffin. 

córiinAC, m., contest ; fight. 

cómr\óy t co-equal. 

cornpAfiÁit), /., comparison. 

conÁó, m., prosperity. 

conpiATh (pron. ctmAifi). m., help. 

concAOAipu, /., danger ; risk. 

conuAtoA-puAc, risky. 

conAtrnou (conn-ir>iot), m., a 
midge. 

cojVbuAir, /., trouble ; annoy- 
ance» 

copp, m> a bcdy ; crpse. 

conpÁti, m., a small body. 

co|\|\tnge, v.n., stirring. 

co|\úa, tired. 

cofÁti (ccrÁti), m., a path 

cofAnAim (cofiiAtm), I defend. 

coftfiAit, like. 

cofOAf, m., expense. 

cofOAfAtriAii, expensive. 

co|*5, m., a stop ; check. 

coúu§A'6,y.w., feeding; supporting. 

cnÁm, /., sow; female animaL 

c|\Ann, m., a mast (lit. tree). 

c|\Aof Ac. greedy ; gluttonous. 

cnei-oeA-mAinc, /., credit. 

cpiocntji§itn, I finish. 

cnic-eA^lA, /., intense fear. 

cnó, m. t a sty. 

cpo-o, m., cattle, possessions. 

cpó'óA, valorous. 

cnÓT>ACc, /., valour. 

cnoiceAnn, m , a skin. 

cnotriAim, I stoop, c. Att, I 
begin. 

c]\ónÁn, m. t humming; crooning ; 

lilting. 
cnónÁnui-óe, m., a hummer; 

lilter. 
cnuA-ocAf, m., difficulty; hard 

plight. 
c|MiAX)CAti, m., distress; hard- 
ship. c\\ÚT>, v.n., milking. 

cnmrm, exact. 

cjAÚifgín, m.y a pitcher. 

cjunc, /., a harp. 

cii (gen. con, dat. coin), /., 
hound. 

cwac, /., a cuckoo. 

cuA|voAc, v.n., searching. 

cuAijvo, /., visit ; tour. 

cuaLacu, /., a company ; band 
of followers. 

ctH'oeAccA, /., a company. 

cthge,/., a province (lit. a fifth). 

ctunitie, /., memory. 

ctnnne, /., a corner. 

cuinim, I put. 

ci3if, /., a cause 

cvX, m., back, cun aj\ 5c. , 
abolish. 

cum a, /., way ; fashion. 

cu-mAti^, narrow. 

curriAf, m., power. 

cuti, to (govs. gen. : in phrases 
takes either gen. of object or 
gen. of whole phrase ; e.g., ctm- 
Aii-uuijAc no tfiAfvbtjgA'ó, or cun 
Ati-uonc- , oo-inA|\btjgA'ó), 

cup 1 fee ac, interference. "Oaca-o (= -oÁ ficeA*o = ficit>), 
forty. 

T>AW5eAr>, firm. 

t)Áinínib, in earnest. 

•oaI'L, blind. 

•oÁn, m., art ; profession ; poem. 

'OAonnAi'óe, human : as noun, a 
human being. 

'oao|\, dear; expensive. 

•oeAonuigmi ('oeAÍ'lptiiJim), I 
shine ; appear. •oeAbn.uigeAtiti 
An f jj^aÍ, it appears from the 
account. 

•oeAbntngueAc, likely ; to all ap- 
pearances. See note, Chap. 
XI, 13. 

•oeACAin, difficult. 

•oeACAfAéc, /., difficulty. 

■oeAgAix), 3rd. sg. past dep. of 
céigmi, I go. VOCABULARY 113 •oeAgbtArcA, well-flavoured ; sa- 
voury. 

•oeAgihemti, /;, good will. 

•oeAgfLAinceAtriAit, in good 
health ; hale. 

-oeAibA-p, m., poverty ; distress. 

•oéAriAnn (-oeimrn), I make ; do. 

•oeÁj^-pé tro., defect, verb, caused. 
See note, Chap. V, 42. 

■oeApA, cu^Aim -pé tro., I notice. 
v. note Chap. V. 42. 

•oeAps-jMiAcAp, m., utter rout. 

•oeAfvtriA'o ('oeA|AmA'o), m., forget - 
fulness ; mistake. 

•oeAf^Aib, t>e X)., in consequence 
of (generally of bad results). 

•oei-oeAtiAe, late; last. 

•oenrme, /., certainty. 

'oeimmgdeAc, certain ; convinced. 

x)éin, -pé T)., towards. 

T>eij\eAnTiAó, late; last. 

■oeijvim, I say : past, •ouoa|\u. 

•oeiptigAx), v.n., improving ; or- 
namenting. 

*oeo, /., an end. 50 -o., for ever; 
with neg., never. 

■oeoó,/., gs. "oige, a drink. 

•01AH, vehement; earnest. 

•oiAn-teAtA-o, Af\ *o., wide open. 

•oibeA^uA, past part, of -oibjum, I 
banish ; exile. 

•oíceAÍL, m., utmost endeavour. 

•oiogAlcA-p, m., vengeance ; re- 
venge. 

DÍogbÁVL, /., harm ; injury. 

•oioLAiin, I pay ; requite. (Af , 
for.) 

•oioltngeAcc, /., pay ; recom- 
pense. 

T>iotfiAoin, idle. 

•oiombÁro, /., sorrow ; disap- 
pointment. 

, oi]\©AC, exact ; exactly. 

'oipiugA'6, v.n., attacking; be- 
ginning. 

x>if5, /:, sterility. 1 iro., ex- 
hausted ; run dry. 

•ovágArm, I drink off ; drain. 

-olige, /., a law. 

•oobAitA. See note, Chap. XI, 109. •oobjAÓnAÓ (t)ub|\ónAÓ) = -cub- 
bpónAC, sorrowful. 

•ooéAp, m. t h irm ; injury. 

"ooiceAlt ('oocaVI), m., churlish- 
ness. 

•0015,/., hope; conjecture. -oAp 
tro. (A|\ ttoó), of course ; no 
doubt. 

•ooiniin, deep. 

"oóiúin, m., sufficiency; enough. 

•OÓ1CÍT1 ('oóicín), from •oóigcíti, 
someone or something to be 
trusted or made free with : 
usually found only in the 
phrase, tií "h-AOti -o. é t " he is 
no joke." 

"ootfiAn, m , wcrld. "o. t;oij\, the 
Eastern Wcr'd. 

•oonAf , m., mischief. 

x)o]\ca, dark ; obscure. 

t>oJacu§a'ó, v.n., obscuring; ec'ip- 
sing. 

•oo-f ÁrcA, hard to satisfy. 

■ooiuigeAfAC, churlish ; inhospit- 
able. 

•opeAf (1), m , a brier; bramble. 

•o^eAf (2), m., a bout; a turn. 

•o|\ifeÓ5, /., a brier. 

•oj\icÁij\ (x>eA|Ab]\ÁúAi|\), m., a 
brother. 

•opoe-, adj. pref., bad. 

'oua'ó, m., toil ; trouble, a bÁn 
•o'Á x)M a-o, a lot of trouble from 
him. 

■on ait,/., a poem; song. 

mibAC, sad. 

-otibAccAinu, v.n., blackening. 

•otnt, /., a liking. 

•otntie, m., a person. 

•oúi|\e,/., dullness; stupidity. 

■oúipjim, I awake ; waken. 

t)ÚTí-Á|Mif , m., fortified dwelling ; 
castle. 

•otipbAf, m. y a strong fort ; 
stronghold. 

•oúúAig, /., a district ; native 
place. 

eAC, m., a steed. 
eAó^A'ó, collect., steeds. 114 SUAme éAÓc, m., an expfoit ; a great 
number. 

eat), m., jealousy. 

eAT>, in origin neat. pron. O. Ir. 
ed. ccrr. to Lat. id, it. ip e., 
it is it; yes. 111 "h-e., it is not 
it; no. ttia]a 'ó'e. .sc iuajv bu'ó 
eA-ó, as though it were it; " by 
the way " (ironically). 

eAj;AU, timid. 1|" ca^aL tiom, 
I ^m afraid. 

eA^Afv, m., order; arrangement. 

éAz;cóif, /., injustice. 

éA^cójxúA, unjust. 

eA^cptiAf, m. malady; fever. 

e^glA, m., fear. 

éA^f AiriAil, various ; strange. 

éA^rAmÍAc, strange ; extraordi- 
nary. 

eAWóA, /., gen. -ma, art ; pro- 
fession. 

eAtó'ÓAnuA j ingenious. 

éAríÍAic, /., collect., birds. 

éA]^A (éAf^Aró), quick ; swift, 
(lit. unwearied, é-fgíú). 

eA-pnAiíi, m., lack. 1 n-e., lack- 
ing. 

eAfonói|\, /., disrespect. 

e1 ^, g» sg. and n. and a. pi. of 
eAc, a steed. 

evóneÁn, m., ivy. 

éi^eA-p, m., a poet ; sage. 

éi^-pe, /., collect., poets. 

éil (éití), dat. of iaL (iaIÍ), a 
thong ; leash. 

éipge, v.n., rising. 

éij\giiti, I rise. éij\igim Af , I give 
up ; cease doing. 

éi|\im, /., ability ; capacity. 

éifceAcc, v.n., listening; becom- 
ing silent. 

eiueACAf, m., refusal. 

eicigim, I refuse. 

eol, m. y knowledge. if eoL 

"oom, I know, 
eolaf , m., knowledge ; skill. 
eot^AifeAó, learned ; skilful. 

fÁ^Áitu, v.n., leaving. 
FAgAim (pAigim), I get. |-ait>, length, ah f\, whilst. 
j?Áilce, /., welcome. 
•pÁiLceAc, hospitable. 
VAifve, v.n., watching, 

FAifipns (r Ai rr eAn 5)j wide: 

spacious. 
-pAiúce (f aúa), /., a green ; lawn. 
■pAllA, m., a wall. 
]?An, prep. gov. gen., about ; 

around. 
-pAriAim, I wait ; remain. 
-pAiiATh^irju, v.n., remaining. 
-pAoLcú, /., a wolf. 
fA|\Ai5e (^Ai^e)./., sea. 
•peA^Af, m., excellence, 
f éACAitn, I look ; appear. 
|?éACAinu, v.n., looking; seem- 
ing. 
-peACAÚAf (^&ct&^tpast auton. of 

cim. 
ye&xy, m., a whistle; a shrill- 

noise. 
^éA'OAT), past auton. of féAt>Airn, 

I am able. 
•peA-oAti, deponent verb, I know 

(only used with a negative or 

interrogative) . 
feAUl, m., treachery ; fraud. 
-peAjvu, m. t virtue ; power. 
-peA]\ÚAinti, /., rain. 
j?ei-oij\, past of yeAT>Af\, knew. 
£éroif\, possible : in origin pres. 

auton. of ireADAnn, I can. 
fei-om, /., force; effort. 1 op., 

in force, 
f éite, /., generosity ; liberality : 

also comparative of fiAt. 
}?eif 51 nu (by metathesis for f eic- 

fitic), v.n., seeing. 
j?éié, /., a vein, 
-péiule, /., woodbine. 
■peoóuA, withered. 
jmac, m., a debt. 
£iACAitic. See note, Chap. X, 

7 1 - 
pA'ó, m., a hart. pAT> in «oaji 

fiA*6 is an euphemism for T)ia, 

influenced by the archaic 

•piAx>A, Lord. 
fiA-óAin, wild ; savage. VOCABULARY «5 fiA-óriAife,/., witness; presence. 
1 bj\, in presence of, before. 

f iaI, generous ; liberal. 

fi'óóeAlA,, /., gen. -eiVte, chess. 

pile, m., a poet. 

pti-óeAóc, /., poetry. 

fiotA|\ (io"Un), m., an eagle. 

poti, w., wine. 

fionn, fair. 

fio]\, true : as prefix in fioj\- 
éig©Af. 

ppeAnn (pnionn), male. 

•pipintie, /., truth. 

pú, worth; even. 

f Iaiú, m., a chief ; prince. 

flAiceaf , m., princedom ; king- 
dom. 

-pteAr^, w., a rod. f. ah ■ononiA, 
the " flat " of the back. 

flúijxre, /., abundance ; plenty. 

focAi|\, /., proximity ; presence. 
1 tip., along with. 

focAL, m., a word. 

fojAtiuA, useful ; good. 

-pogAticACc, /., goodness. 

foi'ótie, /., patience. 

foil (yoill), 50 j\ f gently; 
awhile ; yet. 

fóinmi, I help. 

fói|\i6mc f v.n., helping (lit. 
" running under," jró-n.iá; cf. 
Latin succurro). 

folA, g. sg. of pa it, /., blooi. 

foLÁij\, /., abundance; excess. 
ni -p., it is necessary ; it must 
be (lit, 'it is not excessive'). 

fonn, m., desire. 

fojACAmÁf, m., affectation; airs. 

fojvóeAngA'ó, m. t preparation ; 
dressing. 

jrofvniA'o, m.> envy. 

-poúAiti, /., shelter. 

foú|AAtn, m., a noise. 

•ppeA^AA, m., an answer. 

f jAiocÁLAtri, m., attendance. 

fUAgAiin, I sew. 

•ptiAro, A|\ -p., all over; through- 
out. 

paAirn, m., a sound. 

ptiA^A-o, past auton. of §eibim. f ti Af gAilr /., deliverance ; relief. 
■puAt, m. t hatred ; aversion. 

■pui'o = ftJAIt). 

f «i'óleAó, w., a remainder; leav- 
ings, 
ftnnipce, easy. 

5c\bAim, I take. 

5aoaj\, m., a goat. 

£aoca, taken. 

^Á-ó, m., need. 

^A-óAp, m., a dog. 

gAite, /., prowess. 

5 Ai r5 e » /•» valour. 

^Aif seAihAi l, valiant ; valorous. 

jaLaji, m., a disease. 

j;ai}iai\ m., a calf : like 1ao§ 
used as a term of endear- 
ment. 

jáca]a, m., need ; want. 

^é, m., a goose. 

5eAlgÁi]MueAc, smiling ; well 
pleased. 

geAll, *«., a promise ; pledge. 
geAÍt le = as good as, practi - 
cally. ^eAll leif = almost ; 
mA|\ g. a|\ = on account of. 

geAVlAim, I promise. 

5eA|\Án, m., a complaint. 

geionn, I get ; find. 

^éibeAnn, m., a fetter; a hobble; 
trouble. 

5 e1 1S /., tallow; fat. 

geic, /., a start. 

gecVbAiji, 2 sg. fut. of geitoiw. 

510 Ha, m. t a boy ; servant. 

^Iaca'ó, v.n., taking. 

gtAme (glome),/., glass. 

^Iao-oaiiii, I call. 

gléAf, w., a contrivance. 

gléAf Aim, I prepare; arrange. 

^légeAt/, shining white. 

jteo, m. t commotion. 

StuAineÁri, m,, grumbling. 

5Í«Aifiiii, I move ; proceed, 

5ÍÚ1T1, /., a knee. 

511^0111, m. 9 deed ; performance, 

511 ó, m., work ; business. -oeAn- 
fAi* fiti ah 5., that will do; 
serve the purpose. n6 5tiAine gntiif, /., face. 

50b, m., a bill ; beak. 

sjoile, w. and/., appetite. 

Soin^eAÓ, surly ; peevish. 

gneAnn, m., fun. 

5]\eAtintiiA|\, comical ; extraordi- 
nary. 

gneAncA, carved ; polished ; 
neat. 

5|\eAf , v. •oneAf (2). 

SjUAn, /., sun. 

Spin, g. sg. of ^neAn, m., gravel ; 
coarse sand. 

511 Aif, /., danger. 

5Ufóirn, I pray. 

5 tine a (^oncA), pungent; caustic 
(of a saying). 

jtictngeAcu, /., vocalization. 

Vubb*, m., a hall. 

1aI (iaU,), /., a thong ; leash. 

iAnf.Acu, /., an attempt; a 
slight degree. 

iAnnAix>, v.n. t asking ; attempt- 
ing. 

iAf acc, /., a loan ; gen. used 
as adj. , strange ; foreign. 

uneAncA, past part, of minim, 
played. 

itnpTóe, /., supplication; en- 
treaty. 

itnteAcu, /., departing; depar- 
ture. 

imci jitn, I go ; depart. 

imcigce, gone. 

meA-o (loriA'o), m., place. 

1ni-o, /., Shrovetide. 

mnifirn, I tell. 

memn, /., mind ; intention. 

mcbeACu,/., intellect ; ingenuity. 

1b (10b), prefix, cognate with 
Greek poly-, meaning many, 
various. 

ioVoa6aó, many-coloured. 

lobtriAom, /., varied wealth; 
many treasures. 

lomAncA, excess ; too mu^h : 
usually with dej. art. lornbÁn, adj. and noun m., all; 
whole ; the whole. 

lomptngim, I turn. 

lonAtiti, equivalent; the same. 

lon^AtiuAf, m. t wonder; sur- 
prise. 

longriA'ó, m. and /., a wonder. 

10HCA01D, /., trust (Af, in). 

if eA*l, low. óf if eAl, secretly ; 
privately. 

Lac a, /., a duck. 

Las, weak. 

bÁiúneAó, present; at once. 

bÁ™ tJAcuAin, the upper hand. 

1ao§, m., a calf ; fawn : also used 

as a term of endearment. 
tAfmtnó = beAc-ir-ArntJió, cut- 
side. 
LeAbA, /.; bed. 
teAtritiAcc, m., new milk. 
ieAtiAim, I follow; continue: 

with -oe, stick to. 
leAtiAiiiAinu, v.n., following. 
beAr, m., welfare ; good. 
béAf , m., a ray ; glimpse (of 

sight or reason). 
beAf-Ainm, m., a nickname. 
beA-pugAX), v.n., manuring. 
teAÚA*ó, v.n., widening ; opening 

out. An. b., wide open. 
beAÚAn, m.y leather; skin. 
beAc-oÁix)ue,ha]f-drowned; sunk. 
béigeAtin, m., learning. 
béigeAtinuA, learned, 
beige Af, m., healing; cure, ni'b 

b. ai|\, it cannot be helped, 
beice, /., porridge ; stirabout, 
beiúéi-o, /., something similar. 

a b. T>e , such a . 

beogAitn (beipm), I let ; allow. 

b. ontn, I pretend. 
biAc, a scream. 
biACAnriAig, ds. of biACAnnAC a 

screaming. 
biAig, m., a physician. 
biA|\éói'o (biAupOTo), /., a ball ; 

knob. 
bíotriÚA, polished, 
bio nth An, plentiful ; numerous. VOCABULARY "7 tiúi]AiJ, ds. of tithfieAó, shouting. 

lócAinc, v.n., dawning. 

tocÁn, m., a pool. 

"tocu. m., fault. 

toifgice (loif^ue). burnt. 

ton, m., a blackbird. 1. u'n;e, a 

water ousel. 
Iotí^, /., a ship, 
ton*;, m., a track ; searching for. 

•o'Á t., searching for it. 
Lon^A, g. ionjAn, /., a shin ; leg. 
to]\£Aim, I seek. 
ttiAf^A'ó, v.n., swaying; rocking. 
Lua£, swiff; sion. 
iuACAÓc, /., swiftness ; speedi- 

ness. 
tub, /., a loop ; stitch. 1. a|\ 

LÁp, a dropped stitch ; a gap. 
I/O b Aim, I bend. 
Lucu, m., people. 
"Lu^, in phrase úinn a ttj^ aj\ a 

£az;. See note, Chap. VII, 

btnge, ctij\ n-A Ltnge aj\, to im- 
press upon. 

tuipjeAT), m., smallness; fewness. 

Wmiúe, m., a churn-dash ; 
piston. 

1TÍACAOTT1, m., a lad ; youth. 
ttiAcuiiATri, m., thinking; medi- 
tation. 
triA^A-o, v.n., mocking ; jeering 

WAi|\biuije, /., depression. 

mAi|\eAccAir>u, v.n. of mAin.im. 

TiiAi|\im, I live. Ati T)Á bÁ 'f 'n 
£ ato a mAin-peAt), till the day 
of my death ; as long as I live. 

triAif e, /., elegance ; behaviour. 

bA 1Í1A1Ú (-Oob' otc) ATI til. X)tJ1U 

é, it was well (ill) done of you. 
irjMúeAf, m. and /., goodness; 

benefit. 
ttiáIa, m., a bag. 
m^LAi|\c, /., a change. a 

itiaI,ai|\u T)e éújvAm, a change 

of care, i.e., something else to 

attend to. 
ttiAQi-oeATri, v.n. of mAorcrm, mAOTÓim (Af), I boast (of). 

mAobtngúe, blunted ; worn off. 

mAoúÁ-n, m., the flank (of an 
animal). 

ttiAp a céiVe, identical. 

iriAn. ah ^céA'OTiAjin like manner; 
as well. 

mAnbtiA. m., an elegy. 

TWAn/buj »6, v.n., killing. 

•m^rbA, m., insult. 

meAbAii»,/., mind ; memory, m. 
ómti, brain-power ; intellect. 

meA-otnJim, I increase. 

meATiTnA, /., thought ; spirit. 

méAfv, m., a finger. 

méA]\ACÁn, m., a thimble, Luce 
m., thimble-riggers. 

meAjAACAL, m., confusion ; dis- 
traction. 

meAf, m., esteem. 

meA-pAim, I suppose ; estimate. 

meAfSAim, I mix ; mingle (ap, 
with) . 

méi-o, m., amount. 

meirje, /., intoxication. 

meiúeAm, m., June. 

miAti, m., wish; desire. 

miAii]:tiÍAC, longing. 

miAf, ds. tnéi-p , /., a dish. 

mil, /., honey. 

mil/leAn, m., blame. 

rmrnc, often. 

mírntigAó, v.n., explaining; ex- 
planation. 

mioc;Au.nAc, /., dozing ; drowsi- 
ness. 

trnon-cteAf, m., a minor trick oi 
feat. 

miojVbtiVlc, m., a miracle. 

miof<;Aif, /., hatred ; resent- 
ment. 

tmo-p^AireAc, spiteful. 

mí-fÁpAm, m., dissatisfaction. 

mif neAtfiAib, courage us. 

nn-pue (mifoe) = meArA-'oe, the 
worse of it. ni tn., it is no 
harm. 

rmuTo, /., urgency ; high time. 

'mó ( m-óó) = lorrrOA, many. 

tnójAA -ptiiu, Hail 1 nS 5tiAine íiioIaiitj, I praise. 

™ó]vóthf, /., haughtiness ; con- 
ceit. 

tnocuigim, I perceive; feel. 

muc,/., a pig. 

rn úcc a, quenched ; stifled. 

rnu*óojvn, m., the ankle-bone. 

mincróe, m. t a swineherd. 

mtnleAtin, m., a mill. a£ mil 
fAH m. onm, puzzling me; 
getting V beyond " me. 

imnri, /., back. A}\ m. eic, on 
horseback 

mtntij, /., a mane. 

tnúitiirn, I leach. 

•mtnncifv (--ce&p),/., collect, house- 
hold ; followers. mtunueA-p, 
from Latin monasieyium, origi- 
nally meant a religious com- 
munity. 

mtn^A. /., Ihe rea. 

niiíi|\5ín(tnui]\igin),/.,a burden; 
family. 'TIÁ, (older ionÁ), than. 

nÁine, /., sh?me. 

nAifgnn, I bind; enjoin (^n, on). 

nÁtriA (nÁmAiT)), m. and /., an 
enemy. 

tiAoni, m., a saint. 

tiAotricA,holy; saintly. — n.,St. — 

haohda]a, m. t nine persons. 

neATii-f uAiTTineAfAc, uneasy. 

neAm-útntvpeAÓ, fresh; un- 
wearied. 

tieAticóg, /., a nettle. 

neA|\u, g. mpc, m., strength. 

'neofpA'o = itineóffA'O, I sg. of 
mrnptn. 

111*0, d. sg. of *ieAo, /., a nest. 

ni*, m. y a thing. Historically 
there is no justification for the 
final *o, but it is usually so 
written, and it helps to dis- 
tinguish it from the neg. ni. 

T11TT1, /., poison. 

TntfmeAc, poisonous. 

nóin, a^ ti.,a form of *oa]mi*oói§, 
sure; why. obAifv, /., work. 

ocAm, /., an occasion. 

oc|AA]% m., hunger. 

ó-*6eAf, southward. 

oibnigmi, I work. 

oit>ce, /., night. 

oileA-m Airic,/., nourishing ; bring- 
ing up. 

oiieÁn, m., an island. 

omeAc, m., generosity; hospi- 
tality. 

ot|vóeAj\cAr, m., excellency; no- 
bility. 

oir>eA*o, m., an amount, ah o. 
te, as much as. 

oifieArhnAim (-nuigitn), I fit; suit. 

oL, v.n., drinking. 

ollAtfi, m., a professor; bard, 
nig-o., head professor ; chief 
bard. 

oVLaui (uVLatti), ready. 

ollAtrmacu, /., professorship; 
bardic profession. 

otttriAiúeAf, rn., wealth. The . 
prefix oil- is from the same 
root as oUtAtii (professor) , and 
means "powerful/' "great." 

ottifiúcÁn,m. > preparation. The 
termination -6 Án, AcÁn, de- 
notes continuous or protracted 
action ; cf. ceifciúcÁn. 

oVLrhtngim, I prepare. 

onóin, /., honour. 

odó|\a6, honourable. 

ope, m., a young pig. 

ojvotngée, ordered; arranged, 

o-ttiA-jx), northward. peACA, rn., a pet. p. ctiAice, a 
pet cuckoo. 

pingm, /., a penny. 

pioc, rn., a bit. 

piocA*6, rn., picking ; selecting. 

-píopÁn, rn., a small pipe; the 
windpipe. 

pif cin, m., a kitten. 

p|\eAbAirn, I spring; rush. 

•pj\íoift-*fÁi , ó, m. t a chief pro- 
phet. VOCABULARY 119 ptMtin, an amount: used with 
negatives like the French point 
from which it is borrowed. 

púnc, m., a point ; moment of 
danger ; jeopardy. 

purtiiol (p u r$Ail), /., pouting; 
sulking. 

tlADÍAr, past auton. indirect of 

uÁirn. 
j\Áf>, v.n., saying. 
nAx>Anc, tn., a sight; spectacle. 
nA^AX), fut. 1 sg. of ceij;itn. 
j\ac, m., good luck; prosperity. 
|\i, g. n.105, d. and ace. j\ig, m., a 

king. 
«jMAbAc, roan. 
juAÓcAnAc, necessary. 
|\iaJaLca, regular ; under rule. 

beAti n., a nun. 
nigeAcc, /., a kingdom. 
•jMgneAf, m., delay. 
•jAÍg-úeA^ÍAÓ, m., royal household. 
jmoóu, m., shape; form. 1 n., in 

the form of; on the point of. 
ni 05 An, /., a queen, 
juóirn, I run. 

jvó-fLAic, m., a great prince. 
|\oiiYie (j\oitn), before, 
nomnc, v.n., sharing ; dividing : 

/., a share ; portion. 
nti-cAn e^UlA, m., a spider. See 

note, Chap. XI, 156. 

SAgAf , m., a kind ; sort. 

f An6toneAr% m., wealth. 

-pÁi-óce, stuck. 

-pAigfeAtiA, pi. of T&gAr. 

fAitl, /., fat. 

fA-m, quiet ; tranquil. 

-pAtiinAX), m., summer. 

f ao§aL, m., life ; life-time. 

TpAon, free; safe; cheap. 

fAounugA-o, v.n., labouring; toil- 
ing ; earning. 

fA]\ a (r^nA), before : a worn 
down form of O. Ir. resiu ro > 
suro > sul and sar. 

^Ántngitn [An] , I surpass [for]. 

-paf Atn, v.n., satisfying. fÁrcA, satisfied. 

rÁrcAÓc,/., ease; contentment. 

fACAÍAiin, I tread on ; trample 

on. 
reAóAm, imperat. 2 sg., beware! 
reACAinc, v.n., avoiding. 
reAn-OA, ancient. 
X eA]\^, withered ; dry. 
réToim, I blow. 
feiVb, /., possession, 
réim, agreeable; civil. 
feintum, I play (music). 
feinoifeAc, m., a servant. 
reinbceAn, disgust, 
reicnig, d. of peiCpeAÓ, f. t neigh 

ing. 
feoi-o, /., a jewel ; treasure ; 

article of value, 
feot, m., 2l sail. 
reomjAA, m., a room. 
-p^ArriAlt, m., a cloud. 
r^ATnin-Ao, m., terror. 
r^Aoilnn CAiMn, I let pass; do 

not meddle with, 
f 5 An Aim, I separate, f. le, I 

part with. 
rSÁjvo. m., a frightened look. 
r^ACAinLAcc, /., shyness. 
fgeAc, /., a brush ; bramble. 
f^éAL, m., a story ; affair. 
TséAlAi'óeAér;,/., storytelling. 
-p^eAnAib, d.pl. of rpAn, a knife. 
-p^eAnAó, m., a membrane; shred. 
rjeitimm, I start; fly. 
T5 1Ari > /•» a knife, 
f 51AÚ, /., a shield, 
fgoitu, v.n., splitting; a cleft: 

fissure. 
r^óluA, scalded ; smarting. 
■r-gójAnAc, /., throat. 
f^neA-o, m., a cry ; scream, 
rgtin., v.n., stopping; desisting. 
rmreA|\, m. f ancestry; ancestors, 
rioc, m., frost, 
•ptiocu, m., race; family; result. 

cÁ a f. A1|\, " sign is on him," 

he is suffering from its conse- 
quences. 
flóg, g.pl. of fttJA§, m., an 

army; host. 120 StiAine fine**, m. and /., a berry, f. 
•onb, a blackberry. 

fmiop, m., marrow. 

r-nap, m., a snatch ; snap. 

-pneACCA, m., snow. 

rocAin, settled ; quiet. 

focAjMigAT), v.n., settling. 

]-oc]\aitj, /., a funeral. 

fO'Cófv, m., a trot ; trotting. 

-pcnléin, clear; evident. 

poiúeAC, m., a vessel ; matrix. 

folAf, m., light. 

poléf riiAf\, luminous ; bright. 

r-olácAn, i/.w., providing; supply- 
ing. 

ppeAbnAoi-oi. ravings. 

ppeóir, /., regard ; liking. 

ppixnticAn [aj\], v.n., abusing. 

pjAAn^An, m., a string. 

ppoipirn, I reach. 

pnón, /., nose ; promontory. 

pnuúÁn, m., a stream. 

fCAT)Aim, I stop; cease. 

fcoc, m., stock ; cattle. 

fC|\ACAice, torn. 

•puAitfineAf , m., ease ; quietness. 

-puAitfineAfAo, peaceful. 

ftiAinc, pleasant. 

fUAn, m., sleep ; rest. 

-puA|\ACAf, m., insignificance; 
small amount. 

-ptJAéAT), m.,a shaking; jolt: also 
v.n., swaying. 

fub,ra ,a berry. p. |\éit)e, moun- 
tain berry. 

r-tn-óeAcÁn, m., a seat. 

rumi, /., regard; heed, ctnnrni 
ftnrn 1, I pay heed to. 

UAbAjvp (fAi-oe), condit. auton. 

of beinim. I give. 
caca, um An -oc, by the time. 
ca^ai uc [-oo], v.w., referring or 

alluding [to]. 
CA^Aice, come. 

cAicige, /., practice ; experience. 
CAiúmrn [tej, I please. 
cAipbce, m., usefulness. 
CAifbeÁr»Aim, I show. 
caIattí, m. and/., earth ; ground. u aid Alt, m., a while. 

úÁiiAj;, past i sg\ of Cipro, I 
come. In Munster the 5 is 
silent in 2 sg.úÁnz;Aip (cÁtiAÍf), 
and all through £/. cAngAniAin, 

tÁtl^AbAljX, ÚAn5A'OA|\. 

CApAix), quick. 

cÁn, lower part, a-ja a t. AtiÁijvoe 
= lying on his back. 

CAjAAigim (cAingirn), I offer. 

CAnctnpne, /., contempt ; inso- 
lence. 

c&nctirpneAc, insolent. 

cÁnlA, defect, verb, past 3 sg., it 
happened ; there chanced. 

CA}\tiA, second. The classical An 
t)aj\a represents O. Ir. ind ala 
(the other) . The Munster form 
CAnnA and Connacht -oAnnA 
represent O. Ir., ind ala n-ai 
(the other one of them). 

caj\j\ac, v.n., drawing. 

ceAcu, y.w., coming, c. 6, escape 
from. 

ceAccAine, m. t a messenger. 

ceaccAineAcc, /., a message. 

céAjAjvúA, stout. 

ceAgbikC (= ceAÓ-fLó§), m., a 
household. 

ueAnnAx), v.n., tightening ; dis- 
tending, filling (with air, as a 
piper's bag). 

ceAnnuA, 1 •oc, together. 1 *ou. 
a céiie, all together. 'n-A c. 
|*i ti, in addition to that. 

ceArrrtngitn, I am lacking. ceAf- 
ctngeAnn «Aitn, I want 

cei'oiot, m., a title. 

ceme, /., a fire. 

ceip [An], v.n., failing. 

ceicirn, I flee. 

cipm, I come. 

cínceÁn, m., a hearth. 

cloc-, fut. stem of ci£ini. 

uionóif^, /., an accident ; mis- 
hap. 

cionmAOc, /., dryness. 

úíof teif , blamed for it ; at a 
loss by it. VOCABULARY 121 cip, pi. ciopcA. /., a country. 

citig, thick ; dense. 

cnúc, m., envy ; jealousy. 

cobAp, m., a well. 

cog aim, I choose ; elect. 

cÓ5Ainu= có£ÁiL (cógbAil), v.n., 
lifting ; taking. 

COlbpeAÓA, pi. of cobAp. 

coil, /., will ; consent. 

coiprneAf 5, tn., obstruction ; mis* 
chief. 

coip*;, cow/., because of; on 
account of. 

cop, m., a bush; clump. 

cope, m., a boar. 

cóppAm, tn., a " wake/' 

copmAf, m., grumbling at one's 
food. See note, Chap. VI, 
100. 

corntngitn, I begin. 

cpÁcAtriAib, timely. 

cpeA'o, m., a flock ; herd. 

cpeAtiA, thirds. 

cpéice, pi. only, qualities; facul- 
ties. 

cpeó, m., direction. 1 "oc. 50, 
so that. 

cpiAUl, v.n., travelling ; ap- 
proaching, a 5 c. Ap, towards ; 
to. 

cpiAti, m., one third; in O. Ir. 
a neuter noun, hence -da t>c. 
with eclipsis. 

cpiobbóro, /., trouble. 

cpiop^Án, m., furniture. 

cpuip, g., cpip, three persons, 
cpiúp is really the dat. which 
has replaced the old nom. cpiAp. 
The use of the dat. has spread 
from phrases like cua'oap a 
•ocpii3|\ (they went in their 
three-men), the three of them 
went. cpUp= cpi-feAp, cpip — Cpí pip, Cpi«p = Cpí-fltlp 

(l?iup=:old dat. of peAp). 

cpoin^.-ópoTóe^c, heavy-hearted. 

cpom-óÁirri,/., assembly of bardsv 

cpúi^, cause. 

ctiApApcAl, m., wages. 

ctJ^A^o, past auton. of beipim. 

ctupm, I understand. 

cinVteAni, v.n., earning. 

ctnt'leA'ó, m., increase; addition. 
a c., any more. c. Aipgro, 
more money. 

cinppe,/., depression; weariness. 

ctnr£e, Ati ellipse, immediately. 
See note, Chap. XIV, 117. 

cmp^inc (by metathesis for c u lu- 
pine), z;.w. of cuijim, I under- 
stand. 

ctnps;ionAc, intelligent. 

ctuceAtin AtnAc, happens. 

ctipAp, m., journey; occasion. tlAip, /., time; occasion. tiAip~ 
eAti ca, sometimes. 

uAi^neAc, lonely ; lonesome. 

tiAi^neAp, m., loneliness. 

uAttmgeAcc, /., taking turns. 

tiApAb, noble. 

tiAcbÁfAc, wonderful ; horrible. 

ub, m. and/., an egg. 

nee, m., bosom; chest. 

ticcAc, m., chest register (in 
music) ; chest-note. 

ug-oApAp, m., authority ; per- 
mission of superiors. 

tilt or 1111b: ctiipim 1 n-tj, t>o, I 
make known to. 

timbir-, instrument ; tool. 

tipbAbpA, m. t utterance ; faculty 
of speech. 

uppAim, /., respect ; honour. 

ufAi-D, /., use; utility. PERSONAL NAMES Aot> triAc TjtiAc >ouito, I, king of Oriel. 

Ao-ó porm iriAc peAf^TiA, I, king of Brefney. 

bpéAntntiti bioppA, III, St. Brendan of Birr : died a.d. 571. 

bpéAtitnrm mac -piormtogA, III, St. Brendan of Clonfert, the 

navigator : died a.d. 577. 
bjvigro ingeAti Oiniúcei|\tTe, XII, Brigid, wife of Shanachán. 
CAiU/m nAotriÚA, III, St. Caillin of Fenagh, brother of Shana- 

chán. 
CiAjAÁn cttíAHA, III, St. Kieran of Clonmacnoise : died a.d. 549. 
Ciaj\áii Sai gyve, III, St. Kieran of Seir ; also called SeAn- 

CiA]\Án, or Kieran the Elder. 
Coiti§aVI, III, St. Comgall of Bangor, Co. Down : died a.d. 617. 
Cotum CiLte triAc ^eiiVLirni-ó, III, St. Columcille of Derry : 

died a.d. 597. 
•OAII.Á11, I, pass. Dalian Forgaill, chief poet of Ireland ; 

also known as Eochaidh Éigeas. 
pngin rriAiJe bite, III, St. Finnian of Moville, Co. Down : 

died a.d. 579. 
Fuíajauac rnAc CoJahi, V. 
5«Ai|ve triAc Cot/mAm, pass, king of Connacht ; also called 

^ti&ifve Ai'óne. 
1o|uifÁn, XIX, king of the Tribe of Cats. 
1tjbx)Áii, XI, pass, a friend of 5tiAij\e. 
LtigA 'Ooifve, III, St. Lua or Dahia of Derry. 
tnA|\bÁii, pass, a hermit, brother of $tiAi|ve ; v. Meyer's King 

and Hermit. 
ftleib, pass, daughter of Shanachán. 
mocottnó^, III, St. Mocholmóg, of Dromore, Co. Down. 
mui]\eAn mJeAti cúÁin, pass, wife of Dalian; called btntne n a 

CléijAe, or Mother of the Bards. 
tltiAx>ÁTi Loújaa, III, St. Ruadhan of Lorrah, Co. Tipperary ; the 

saint who cursed Tara. 
SeAtiAc iyiac CAiuin, III, St. Seanach of Clonard : died a.d. 587. 
SeAHAóÁn, pass, chief poet of Ireland, successor of Dalian ; also 

called Seanach án Torpéist. 
Stnbne trie Arm, I, Suibhne the Stammerer ; monarch of Ireland 

in the sixth century. NAMES OF PLACES Ai-óne, I, in Co. Galway, the territory of the O'Heynes. 
"bpéipie, I, the ancient kingdom of Brefney, comprising the 

present counties of Cavan and Leitrim and portions of 

Meath and Sligo. 

Cno'obA, Knowth, in Co. Meath. 

ContiAccA, I, Connacht. A plural noun, the form Connacht being 
the gen. pi. 

"OunLAr ^tiAine, pass, probably the same as Dun Guaire, near 
Kinvarra. 

£iotinAfv&£AL nA péiLe, pass, the Fair Oratory of Hospitality, a 
retired spot where Guaire used to pray. 

SleAtin An S5Á1L, pass. Glenn-a-sgaul, near Kinvarra, Co. 

Galway. 
LA15111, pi. Leinster, gen. pi. LAigeAti. 

Leitn CúótiÍ6inn, Cuchulainn's Leap, Loop Head, Co. Clare 
mmfiA, gen. -ati, Munster. 

Oin,giAl/l (in reality gen.pl like 1 ai 5 e An), I, the ancient king- 
dom of Oriel, comprising the counties of Louth, Monaghan, 
Armagh, and portions of Fermanagh, Tyrone, Derry, and 
South Antrim. 

Seip^in tUpVbeoil, V, somewhere in Leinster. 

Sior>Ainn, XI, the Shannon. 

UtiAim t)Á ^tJóLAtiti, XV, Tuam, Co, Galway. 

uIai'ó, pi. Ulster, tlWó being a gen. pi. Irish Texts for Intermediate Schools— continued. 3 9031 TOCLÓ1H "O'eismu. With full explanation o 
six pages, double columns, gd. net ; by p 

ESHIRT. In Simplified Spelling. With introi 
digms of the verbs, notes, and a vocabii 
by post, is. 8d. The text only, 8d. net ; bjrposx, y$u. 

SéAWiA Pages 1-53. With a vocabulary of 13 pages, 
by post, 7d. 

SéAUtlA. Complete edition, 2s. net ; by post, 2s. 4d. 
School Edition, in three parts — 

Part T ^ " ~~" ^ A ***** -" *«* «ojcíl. Tid. 

Part / 
Part 
Complete! 

p.octóm "oo * " 
may be 
O'Leary 
columns 

CtlftA'Ó SUV 
vocabul: 
net; by BOSTON COLLEGE 01192212 7 PHONEOLC 
Rev. Ri 

AN CONGG 
R. ODa 

reading 
introduc 
languag •mioti-cAini 

(with E ^ceAóuA be Also in 
Book I! DOES HOT CIRCULATE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. L 


Irish Primers and Phrase-Books— continued. 

AN CONGGAR. Irish Simplified (Part I.). Compiled by the Rev, 
R. O'Daly, Osborn Bergin, and Shan O Cm v. An elementary 
reading book and direct method book in Irish, with an introduc- 
tion dealing fully ,with the sounds of the Irish language 
3d. net ; by post, 4d. 

Att cotri^Ati. Lessons I. — XXII. of An Conggar turned into tbt 
old spelling. 2d. net ; by post, 3d. 

ATI triActéi5inn. By treA^ur píitibéiV (Dermot Foley). First 
Head Master of the Munster Training College, Ballingeary. 

Teachers' Edition. — Ar> mActéigmn. Cuit> I., complete 

with instructions and criticisms. 6d. net ; by post, 7a. 

School Edition. — Lessons I. to XIV., 2d. net ; by post, 2$ 

School Edition. — Lessons XV. to XXIV., 3d. net ; bj 

post, 3|d. 

Fiction and Essays. 

eACOlA peAT)A1tl SCiltemiht. Translated from the Gern 

piA^Af beAfLAi. A good translation of Chamisso's weir 

story of the " Man without a Shadow." is. net ; by post 

is. ijd. 
H1AC pnsin TJtib. By ConÁti ttiAot. A story of the ' Wiii 

Geese." 6d. net ; by post, 70*. 
pitinsséAtcA ha h-AttAit>e. peA^uf ptinbeit. A selection 

from the wonder-tales of the .Arabian Nights, is. net ; ty 

post, is. ijd. 
CO^All mo^All. 'OiApmurD «a LAogAifie. Articles reprinte< 

from the Munster News, With a vocabulary, is. net ; bj 

post, is. id. 
s^orbtiAtA'ó II. By Canon O'Leary. A series of articles re I 

printed from the Leader. 6d. net ; by post, 7a. 

111 Aril. By Canon O'Leary. A historical novel. 357 pages 
Cloth, 4s. 6d. ; by post, 4s. iod. Paper boards, 3s. 6d. ; 03 
post, 3s. iod. \ 

séA'OtiA. By Canon O'Leary. Paper boards, 2s. net; by pos 
2s. 4d. 
Poetry and Recitation. 

SUAilAltieAcr;. A book of recitations in Irish from the 

the best modern Irish writers. (Among the pieces is include* 
CAOine^-o Aipu tii LAo§Aij\e). 6d. net ; by post, 7d. 

Ctlíne A1RC 1 tAetie. The Lament for Art O'Leary. I 
simplified spelling, with an introduction and vocabularj 
6d. net ; by post, yd. 
Ceót Site. Irish Songs. 

Parts I. to III. 3d. net, by post, 4d. 
Parts IV. to VI. 3d. net ; by post, 4d. 
Part III. separately, id. ; by post, 1 jd. r